Nabídka na postoupení pohledávky

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/5659, aktuální k datu: 24. dubna 2024 03:54)
[ Nabídka na postoupení pohledávky ]

Kategorie Pohledávky
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 12. února 2024 v 12:47
Čas do konce -41 dní -3 hodin -54 minut
Spis MSPH 78 INS 10900 / 2020, dlužník AVELON, s.r.o.
Ins. správce JUDr. David Termer

Popis

Sp. zn. MSPH 78 INS 10900 / 2020
Naše zn. 200 81
Vyřizuje Ing. Kryštof Termer
Tel. +420 224 933 176
E-mail krystof.termer@aktermer.cz


Datum 12.02.2024


Nabídka na odkup pohledávky dlužníka AVELON, s.r.o.


Dlužník: CORE CONSTRUCTION CY LIMITED, sídlem Konstantínou Palaiológou 1, Nicosia, Cyprus
Nominální hodnota: 164 787,00 Kč + 10% úrok z prodlení ročně z částky 164 787,00 Kč od 11.12.2019 do zaplacení
Položka majetkové podstaty: MPČ. 16
Právní důvod: Neuhrazení plné ceny za poskytnuté služby


Avelon, s.r.o. na základě objednávky č. 19172/IO/19/196 ze dne 30.09.2019 provedla pro dlužníka dílo, jehož předmětem byly stavební práce realizované v obchodní jednotce NIKE: Za vykonané práce Avelon, s.r.o. vystavila dne 26.11.2019 fakturu č. 100-12-2019 na částku 401 787,00 Kč. Dlužník uhradil pouze částku 237 000,00 Kč.
Insolvenční správce podal na dlužníka žalobu u OS P10. OS P10 vydal dne 17.05.2023 rozsudek čj. 5 C 85/2022-65, kterým dlužníkovi přikázal uhradit dlužnou částku vč. úroku z prodlení. Tento rozsudek v současné chvíli čeká na vyznačení právní moci.


Podmínky výběrového řízení:
• Předmětná pohledávka bude prodána nejvyšší podané nabídce.
• Předmětná pohledávka je prodávána jako celek. Není možné podávat nabídky na její části.
• Insolvenční správce neručí za existenci a dobytnost pohledávky. Úhrady na pohledávku zaplacené do okamžiku připsání kupní ceny za prodej pohledávky na účet majetkové podstaty zůstávají její součástí, a to bez jakékoliv refundace.
• Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
• Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.
• Nabídky budou doručeny do sídla insolvenčního správce (Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1) v zapečetěné obálce s označením:
o „Neotvírat – výběrové řízení – Pohledávka – AVELON“
• Nabídky je možné zasílat nejpozději do 14. 03. 2024 do 14:00. Za platné nabídky budou považovány ty nabídky, které budou doručeny do sídla insolvenčního správce do výše uvedeného termínu a času.

S pozdravem
JUDr. David Termer, Ph.D.
insolvenční správce

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

- žádné -