Vozidla - dlužník STORAGE INDUSTRY a. s.

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/5192, aktuální k datu: 17. října 2021 03:24)
[ Vozidla - dlužník STORAGE INDUSTRY a. s. ]

Vozidla - dlužník STORAGE INDUSTRY a. s.

Kategorie Auto-moto » Automobily
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 13. září 2021 v 09:03
Čas do konce -9 dní -3 hodin -24 minut
Spis MSPH 88 INS 1595 / 2016, dlužník STORAGE INDUSTRY a.s.
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.

Popis

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00,insolvenční správce dlužníka STORAGE INDUSTRY a.s., IČ 24840351, Praha 5, Radlická 3201/14, PSČ 150 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji souboru movitých věcí - vozidla sepsaná v soupisu majetkové podstaty pod položkami poř. č. 1, č. 4, č. 9, č. 13, č. 14, č. 15, č. 17, č. 18, č. 20 a č. 22 (dále jen „předmět prodeje“). Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou vozidla uvedena. V příloze k oznámení je dále uveden text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření kupní smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto převodce převedl účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 8. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

STORAGE_Oznámení a Kupní smlouva_mov. věci_final.pdf
STORAGE INDUSTRY_soupis majetkové podstaty-2021 (8).pdf