Soubor movitých věcí dlužník

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/5084, aktuální k datu: 11. května 2021 00:02)
[ Soubor movitých věcí dlužník ]

Soubor movitých věcí dlužník

Kategorie Movitý majetek
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 8. dubna 2021 v 13:54
Čas do konce 23 hodin 57 minut
Spis KSPH 60 INS 26077 / 2019, dlužník MTStav Příbram s.r.o.
Ins. správce JUDr. David Termer

Popis

Vážení,
Obracím se na Vás s nabídkou na odkup souboru movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, Příbram VI - Březové Hory, IČO: 27240088.
Jedná se o různý drobný movitý majetek dle přílohy č. 1 - DKP.pdf.


Podmínky výběrového řízení:
• Předmětný soubor bude prodána nejvyšší podané nabídce.
• Předmětný soubor movitých věcí je prodáván jako celek, tak jak stojí a leží. Není možné podávat nabídky na jednotlivé movité věci.
• Movité věci se nachází na adrese dlužníka. Kupující zajistí jejich odvoz na vlastní náklady.
• Insolvenční správce neručí za stav a funkčnost jednotlivých movitých věcí.
• Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
• Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.
• Nabídky budou doručeny do sídla insolvenčního správce (Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1) v zapečetěné obálce s označením „Neotvírat – výběrové řízení – Movitý majetek – MTStav Příbram“
• Nabídky je možné zasílat nejpozději do 12.5.2021 do 14:00 hodin. Za platné nabídky budou považovány ty nabídky, které budou doručeny do sídla insolvenčního správce do výše uvedeného termínu.
S pozdravem JUDr. David Termer, Ph.D.

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

Příloha č. 1 - DKP.pdf
Inzerát_soubor.pdf
souhlas soudu.pdf