prodej 1/6 na nemovitosti Černuc

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/5081, aktuální k datu: 10. května 2021 23:57)
[ prodej 1/6 na nemovitosti Černuc ]

prodej 1/6 na nemovitosti Černuc

Kategorie Nemovitosti
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 6. dubna 2021 v 15:33
Čas do konce -3 dní -23 hodin -57 minut
Spis KSLB 57 INS 17381 / 2020, dlužník Miloš Kácha
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Popis

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSLB 57 INS 17381 / 2020 dlužníka Miloš Kácha následující majetek:

  • spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitosti: pozemek St. 238 o výměře 515 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Černuc, č.p 184, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 238, vše zapsáno na LV 243, katastrální území a obec Černuc, vedeno Kastastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce,
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

- žádné -