podíly na pozemcích Ostrava - Hrabová

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. února 2024 v 13:42
Čas do konce 97 dní 18 hodin 27 minut
Spis KSOS 34 INS 18341 / 2022, dlužník Chytilová Jitka
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSOS 34 INS 18341 / 2022 dlužníka Chytilová Jitka následující nemovitosti:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti - Pozemek parc. č. 555/1, o výměře 6642 m2,orná půda, pozemek je chráněn zemědělským půdním fondem; pozemek parc. č. 555/2, o výměře 2619, orná půda to vše na LV č. 1367, pro obec Ostrava, k.ú. Hrabová, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava-město;
  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti - Pozemek parc. č. 2376/1, o výměře 1131 m2, lesní pozemek, les jiný než hospodářsky, pozemek požívá ochrany pozemku určeného k plnění funkce lesa; na LV č. 1653, pro obec Ostrava, k.ú. Hrabová, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava-město.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, která bude předložena zajištěnému věřiteli k vyjádření.

b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie