PRODEJ MAJETKU DLUŽNÍKA AFRA REAL ESTATE

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 6. prosince 2023 v 12:44
Čas do konce 5 dní 19 hodin 16 minut
Spis MSPH 98 INS 1002/2021, dlužník Afra real estate s.r.o.
Ins. správce Ing. Lee Louda

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Afra real estate s.r.o., IČ: 083 00 020, se sídlem V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 1002/2021.
Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 20.7.2022 pod číslem dokumentu B-7. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty:

v části II. Movitý majetek položka číslo:

1 – Podíly v ovládaných a řízených osobách – FRANCESCO s.r.o., IČ: 25778838

v části IV. Pohledávky položky číslo:

1 – Pohledávky za osobami v koncernu – FRANCESCO s.r.o., IČ: 25778838

2 – Podrozvahové pohledávky z titulu směnečného rukojemství – Arca Investments a.s. IČ: 35975041

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku zašlete na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní email a telefon.
– Lhůta k podávání nabídek je do 20.2.2024.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek