Spoluvlastnický podíl na nem. Dolní Žleb

 
 

Soubory

zp.pdf
Kategorie Nemovitosti » Domy
Kraj Ústecký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 4. prosince 2023 v 13:23
Čas do konce 36 dní 18 hodin 24 minut
Spis KSUL 44 INS 7072/2023, dlužník Kovařič Matěj
Ins. správce Tomko a partneři v.o.s.
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 17, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Děčín XIV-Dolní Žleb, č.p. 65, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 17,
- pozemek parc. č. 172/6, zahrada.

To vše zapsáno na LV č. 26, obec Děčín, katastrální území Dolní Žleb, okres Děčín, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku.

Další vlastnosti
Číslo popisné 65
Město Děčín

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie