prodej pozemků Ludvíkovice v okrese Děčí

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Ústecký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. dubna 2023 v 12:00
Čas do konce 17 dní 4 hodiny 3 minuty
Spis KSUL 89 INS 7241 / 2022, dlužník Jiřík Ladislav
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSUL 89 INS 7241 / 2022 dlužníka Jiříka Ladislava koordinovaně se spoluvlastníkem následující nemovitost:

  • pozemek č. St. 439 o výměře 76 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Ludvíkovice, č. e. 15, rod rekr.;

  • pozemek č. 864/7, o výměře 1032m2 – trvalí travní porost;

    vše zapsáno na LV č. 243, k.ú. a obec Ludvíkovice, vedeno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

 

Jedná se o pozemky v okrajové, jihovýchodní části obce Ludvíkovice, nedaleko hlavního silničního tahu na Liberec.
Okolí tvoří neudržované pozemky ve vlastnictví 3. osob a státu. Vstup a vjezd na pozemky je ze severu od silnice E442. Pozemek(y) je obdélníkového tvaru, neoplocený, neudržovaný, zarostlý a zpustlý. V jihovýchodní části oceňovaných pozemků se na pozemku st.parc.č. 439 nachází stavba, která je zapsaná v KN jako stavba rodinné rekreace s ev.č. a je součástí pozemku. Jedná se o stavbu, resp. zřícené torzo stavby. Vzhledem ke špatnému stavu stavby budou nemovité věci oceňovány jako pozemek (stavba rodinné rekreace nemá vliv na obvyklou cenu). Inženýrské sítě na místě nebyly zjištěny. Dle Územního plánu je pozemek zařazen do funkčního využití jako plochy zemědělské trvalé travní porosty v hranicích zastavěného území.
Fotodokumentace může zachycovat i část sousedních pozemků ve vlastnictví jiných vlastníků. Veškeré popisy a informace vyplývají z prohlídky na místě samém, informace a skutečnosti o zakrytých konstrukcích a existenci podzemních částí apod. byly dle možností prohlídky a stavu nemovitostí/pozemků odhadnuty.

OBVYKLÁ CENA DLE ZNALECKÉHO POSUDKU BYLA STANOVENA NA 370.000 KČ.Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie