podíl na pozemcích (orná půda) Pardubice

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Pardubický kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. září 2021 v 12:12
Čas do konce 31 dní 11 hodin 56 minut
Spis KSHK 35 INS 23160 / 2020, dlužník Koreček Vladimír
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSHK 35 INS 23160 / 2020 dlužníků Vladimíra a Gabriely Korečkových následující majetek:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 5/16 na pozemku parc. č. 5207/18 o velikosti 696 m2, orná půda, zapsaném na LV č. 75177 v obci a k.ú. Pardubice vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice;
  • spoluvlastnický podíl o velikosti 5/16 na pozemku parc. č. 1551/5 o velikosti 3172 m2, orná půda, zapsaném na LV č. 8885 v obci a k.ú. Pardubice vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.


Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie