Movitý majetek dlužníka

 
 
Kategorie Movitý majetek
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 11. dubna 2021 v 18:39
Čas do konce 5 dní 23 hodin 0 minut
Spis MSPH 78 INS 10900 / 2020, dlužník AVELON, s.r.o.
Ins. správce JUDr. David Termer
Spisová zn. MSPH 78 INS 10900 / 2020
Naše zn. 200 81
Vyřizuje JUDr. David Termer, Ph.D.
Tel. +420 224 933 176
E-mail krystof.termer@aktermer.cz
Datum 11.04.2021
Nabídka na odkup movitého majetku dlužníka AVELON, s.r.o.


Vážení,
obracím se na Vás s nabídkou na odkup souboru movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka AVELON, s.r.o., Zoubkova 2062/7, Praha 5, IČO: 62917811. Jedná se o různý movitý majetek dle přílohy – seznam movitého majetku.pdf.


Movitý majetek si můžete prohlídnout v rámci video prohlídky pod tímto odkazem:
https://youtu.be/Podh7weny_Q


Podmínky výběrového řízení:
• Předmětný soubor bude prodán nejvyšší podané nabídce.
• Předmětný soubor movitých věcí je prodáván jako celek, tak jak stojí a leží. Není možné podávat nabídky na jednotlivé movité věci.
• Movité věci se nachází ve skladu dlužníka na adrese Bavorská 856/14, 158 00 Praha 13. Kupující zajistí jejich odvoz na vlastní náklady.
• Insolvenční správce neručí za stav a funkčnost jednotlivých movitých věcí.
• Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
• Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.
• Nabídky budou doručeny do sídla insolvenčního správce (Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1) v zapečetěné obálce s označením „Neotvírat – výběrové řízení – Movitý majetek – AVELON“
• Nabídky je možné zasílat nejpozději do 17.5.2021 do 14:00 hodin. Za platné nabídky budou považovány ty nabídky, které budou doručeny do sídla insolvenčního správce do výše uvedeného termínu.


S pozdravem JUDr. David Termer, Ph.D.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie