Kožená sedací souprava

 
 
Kategorie Movitý majetek
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 8. dubna 2021 v 13:36
Čas do konce 22 hodin 59 minut
Spis KSPH 60 INS 26077 / 2019, dlužník MTStav Příbram s.r.o.
Ins. správce JUDr. David Termer
Vážení,
obracím se na Vás s nabídkou na odkup souboru movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, Příbram VI - Březové Hory, IČO: 27240088.
Jedná se o koženou sedací soupravu sepsanou do majetkové podstaty hromadně pod položkou č. 11.


Podmínky výběrového řízení:
• Předmětná souprava bude prodána nejvyšší podané nabídce.
• Předmětný souprava je prodávána jako celek, tak jak stojí a leží.
• Souprava se nachází na adrese dlužníka. Kupující zajistí jejich odvoz na vlastní náklady.
• Insolvenční správce neručí za stav a funkčnost soupravy.
• Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
• Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.
• Nabídky budou doručeny do sídla insolvenčního správce (Opatovická 156/24, 110 00 Praha 1) v zapečetěné obálce s označením „Neotvírat – výběrové řízení – sedací souprava – MTStav Příbram“.
• Nabídky je možné zasílat nejpozději do 12.5.2021 do 14:00 hodin. Za platné nabídky budou považovány ty nabídky, které budou doručeny do sídla insolvenčního správce do výše uvedeného termínu.


S pozdravem JUDr. David Termer, Ph.D.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie