IŘ Petr Celý - prodej os.automobilu

 
 
Kategorie Auto-moto
Kraj Jihomoravský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 31. března 2021 v 14:44
Čas do konce 7 dní 0 hodin 22 minut
Spis KSBR 44 INS 1958/2020, dlužník Celý Petr
Ins. správce Mgr.Václav Rožec

     Vážení,

 

tímto si Vás dovoluji informovat, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2020, č.j. KSBR 44 INS 1958/2020-A-7, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Petr Celý, nar. 18. 9. 1970, IČ 72439424, bytem Družstevní 428/8, 679 04 Adamov (dále také jen „Dlužníka“), dále povolil oddlužení dlužníka a ustanovil mě insolvenčním správcem dlužníka. Dále Vám sděluji, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2020, č.j. KSBR 44 INS 1958/2020-B-11 (dále také jen „Usnesením“), bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

     Dovoluji si Vás tímto informovat, že dnem 31.3.2021 je zahájena veřejná soutěž                       o nejvhodnější nabídku na prodej movité věci dlužníka -  osobního automobilu NISSAN PRIMERA 1.8, RZ 4B38205, VIN: SJNBBAP12U0013416. Přesnou specifikaci dostupných listin týkajících se movité věci spolu s informačním memorandem o této veřejné soutěži je možno získat po celou dobu trvání veřejné soutěže každý pátek od 8,00h-10,00h v kanceláři Společné advokátní kanceláře v Brně, Kobližná 19, 6.patro, č.dv. 602, případně v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě. Prohlídku movité věci dlužníka je možné provést po předchozí telefonické domluvě.

      Pro prodej movité věci dlužníka mimo dražbu formou veřejné soutěže jsou stanoveny následující podmínky:

  1. movitá věc bude zpeněžena prodejem mimo dražbu ve veřejné soutěži,
  2. movitá věc bude prodána osobě, která nabídne nejvyšší cenu,
  3. zájemce doručí nabídku ceny za prodej movité věci v uzavřené obálce na adresu insolvenčního správce Mgr. Václava Rožce, se sídlem Kobližná 19, 602 00  Brno, s označením „IŘ Petr Celý – movitá věc“, a to nejpozději do 11.00 hodin dne 18.5.2021,
  4. nabídka zájemce musí obsahovat nabídku ceny za prodej movité věci,
  5. cena bude uhrazena na účet správy majetkové podstaty dlužníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 8737862904/2700 před podpisem smlouvy o prodeji movité věci, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne zaslání oznámení o přijetí vybrané nabídky,

g)   insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

    Další informace můžete získat na tel.č.542134287, e-mail: Jana.Pravdova@sakbrno.cz

 

         S pozdravem                                        

                                                                                        Mgr. Václav Rožec

         insolvenční správce dlužníka

           Petr Celý

 


Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek