Nabídka nemovitosti z MP dlužníka

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Jihočeský kraj
Cena 3 960 000 Kč
Přidáno dne 17. března 2021 v 15:10
Čas do konce 5 dní 23 hodin 3 minuty
Spis MSPH 79 INS 18375/2020, dlužník Pánek Luboš
Ins. správce AKLITVAN

JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D., insolvenční správce dlužníka:

Luboš Pánek, nar. 25.12.1962, bytem Sídlištní 245/18h, 165 00 Praha 6,

oznamuje, že zpeněžení z majetkové podstaty dlužníka podléhá:

Pozemek - LV č. 1617

Nemovitosti dlužníka: pozemek par. č. 165/3 o výměře 6.446 m2 - trvalý travní porost - zemědělský půdní fond, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro katastrální území Stachy, obec Stachy, okres Prachatice, na LV č. 1617

Znalecký posudek k nahlédnutí na veřejném portálu www.justice.cz, Insolvenční rejstřík, pod sp.zn. MSPH 79 INS 18375/2020, odd. A, řádek 23.

Nabídky zasílejte do 17.05.2021 na e-mail: ak.litvan@iol.cz

 

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek