Nabídka nemovitosti z MP dlužníka

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Středočeský kraj
Cena 13 470 000 Kč
Přidáno dne 17. března 2021 v 15:00
Čas do konce 5 dní 23 hodin 12 minut
Spis MSPH 79 INS 18375/2020, dlužník Pánek Luboš
Ins. správce AKLITVAN

JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D., insolvenční správce dlužníka:


Luboš Pánek, nar. 25.12.1962, bytem Sídlištní 245/18h, 165 00 Praha 6,


oznamuje, že zpeněžení z majetkové podstaty dlužníka podléhá:


Rod. dům + pozemky - LV č. 444


Nemovitosti dlužníka: pozemek St. 183 o výměře 173 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Noutonice, č.p. 109, rod. dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 183; pozemek par. č. 75/11 o výměře 727 m2 - zahrada - zemědělský půdní fond; a pozemek par. č. 75/31 o výměře 3 m2 - zahrada - zemědělský půdní fond, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, pro katastrální území Noutonice, obec Lichoceves, okres Praha-západ, na LV č. 444.

Znalecký posudek k nahlédnutí na veřejném portálu www.justice.cz, Insolvenční rejstřík, pod sp.zn. MSPH 79 INS 18375/2020, odd. A, řádek 23.


Nabídky zasílejte do 17.05.2021 na e-mail: ak.litvan@iol.cz

 

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek