Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Vybrané otázky insolvenčního práva ve vztahu k průběhu insolvenčního řízení a incidenčních sporů

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál

Adresa:

Praha 10
28. pluku 1533/29b
10083

Datum a čas konání:

15. 11. 2019 v 09:00

Datum a čas ukončení:

15. 11. 2019 v 14:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:


 Vybrané otázky insolvenčního práva ve vztahu k průběhu insolvenčního řízení a incidenčních sporů

 

 přednášející: 

Mgr. Věra Modlitbová, soudkyně Vrchního soudu v Praze

 

15. listopadu 2019 od 9 do 14.00 hodin, Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál28. pluku 1533/29b, Praha 10


program:

1.      Obsahové náležitosti insolvenčního návrhu, doložení pohledávky insolvenčního navrhovatele

2.      Žádost dlužníka o nižší než zákonné splátky

3.      Obsahové náležitosti konečné zprávy

4.      Odměna insolvenčního správce zejména ve vztahu ke způsobům provedení oddlužení

5.      Vybrané otázky incidenčních sporů:

- excindační ve vztahu k § 217 IZ

      - o pořadí ve vztahu k odporovatelnosti a neúčinnosti právního jednání dlužníka

      - odporový (spor z popření pravosti či výše pohledávky) ve vztahu k řízení o odpůrčí žalobě

      - o vypořádání SJM ve vztahu k nárokům dlužníkova manžela

účastnický poplatek:

1.490,- Kč - členové ASIS

2.690,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH a občerstvení) 


Ukončení registrace:

13. 11. 2019 v 23:59