Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál

Adresa:

Praha 10
28. pluku 1533/29b
10083

Datum a čas konání:

21. 10. 2019 v 09:00

Datum a čas ukončení:

21. 10. 2019 v 15:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:


 Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

 

 přednášející: 

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

21. října 2019 od 9 do 15.00 hodin, Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál28. pluku 1533/29b, Praha 10


program:

1.        Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Povinné zastoupení dlužníka (insolvenčního navrhovatele)

2.        Náležitosti insolvenčního návrhu. Přílohy insolvenčního návrhu. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení. Přílohy návrhu na povolení oddlužení. Povinné formuláře. Vady formulářů.

3.        Osoba oprávněná podat návrh na povolení oddlužení.

4.        Společný návrh manželů na povolení oddlužení.

5.        Podmínky řízení. Věcná a místní příslušnost.

6.        Záloha na náklady insolvenčního řízení. Soudní poplatky.

7.        Rozhodnutí o úpadku spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení. Účinky povolení oddlužení.

8.        Změny v postavení insolvenčního správce a ve věřitelských orgánech při oddlužení. Oslabení práv věřitelů.

9.        Způsoby oddlužení. Projednání způsobů oddlužení. Schůze věřitelů při oddlužení. Hlasovací práva věřitelů.

10.    Přihlašování pohledávek a jejich přezkum při oddlužení.

11.    Změny v postavení některých věřitelů („organizované předbíhání ve frontě“)

12.    Jiná rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení. Přeměny oddlužení v konkurs.

13.    Osvobození od placení zbytku dluhů. 

14.    Skončení insolvenčního řízení. Řízení o výkon rozhodnutí a exekuční řízení po skončení insolvenčního řízení.

15.    Účinky insolvenčního řízení na práva dlužníka podle jiných právních předpisů. 


účastnický poplatek:

1.590,- Kč - členové ASIS

2.790,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH a občerstvení) 


Ukončení registrace:

17. 10. 2019 v 23:59