Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál

Adresa:

Praha 10
28. pluku 1533/29b
10083

Datum a čas konání:

8. 4. 2019 v 09:00

Datum a čas ukončení:

8. 4. 2019 v 14:30

POZOR NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ !!!  Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:

 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání

 

 přednášející: 

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

8. dubna 2019 od 9 do 14.30 hodin, Justiční areál Na Míčánkách, dražební sál28. pluku 1533/29b, Praha 10


program:

1/ Charakteristika incidenčních sporů a vymezení jejich účelu.

2/ Druhy incidenčních sporů podle českého úpadkového práva. Základní charakteristika.

-          Odporové spory.

-          Excindační spory.

-          Odpůrčí spory.

-          Spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela.

-          Spory o náhradu škody na majetkové podstatě.

-          Spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu.

-          Určovací spory.

-          Jiné incidenční spory.

3/ Zahájení a vedení incidenčních sporů (vyjma odpůrčích sporů). Podmínky řízení.

-          Pravomoc českých soudů u incidenčních sporů se zahraničním prvkem.

-          Účastenství v incidenčních sporech.

-          Místní příslušnost soudu.

-          Věcná příslušnost soudu.

-          Poplatková povinnost. 

-      Žalobní návrhy (podoba rozsudečných výroků).

-         Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.

-         Typové dokazování. Důkazní břemeno.

4/ Vedení incidenčních sporů (vyjma odpůrčích sporů) po skončení insolvenčního řízení.

5/ Odpůrčí spory.

     -   Srovnání odporovatelných a neúčinných právních jednání podle insolvenčního zákona a podle            občanského zákoníku. 

      -   Vliv insolvenčního řízení na možnost vedení odpůrčích sporů podle obecné právní úpravy.

      -   Vztah neplatných a neúčinných právních jednání.

      -   Zahájení a vedení odpůrčích sporů. Podmínky řízení.

  1. Pravomoc českých soudů u odpůrčích sporů se zahraničním prvkem. 
  1. Účastenství v odpůrčích sporech.
  1. Místní příslušnost soudu.
  1. Věcná příslušnost soudu.
  1. Poplatková povinnost.
  1. Žalobní návrhy v odpůrčích sporech (podoba rozsudečných výroků).
  1. Účinky zahájení odpůrčího sporu na dispoziční oprávnění žalovaného.

-          Zákonná neúčinnost právních jednání v insolvenci.

-          Odporovatelná právní jednání v insolvenci. Typové členění.

-          Skutkové podstaty odporovatelných právních jednání v insolvenci

1.  Právní jednání bez přiměřeného protiplnění. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.

2. Zvýhodňující právní jednání. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.

3. Úmyslně zkracující právní jednání. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.

-          Důsledky pravomocně skončeného odpůrčího sporu. Vzájemné nároky.

-          Vedení odpůrčích sporů po skončení insolvenčního řízení.

účastnický poplatek:

1.490,- Kč - členové ASIS

2.690,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH a občerstvení) 


Ukončení registrace:

4. 4. 2019 v 23:59