Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Právo přednosti v insolvenčním řízení (Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, vylučovací nároky, zajištění věřitelé)

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční akademie Praha

Adresa:

Praha 1
Hybernská 18
11000

Datum a čas konání:

1. 10. 2018 v 09:00

Datum a čas ukončení:

1. 10. 2018 v 16:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:

 Právo přednosi v insolvenčním řízení

 (Pohedávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, vylučovací nároky, zajištění věřitelé)


 1. října 2018 od 9.00 do 16.00 hodin

 Justiční akademie Praha, Hybernská 18, 110 00 Praha 1


 přednášející: 

JUDr. Zdeněk Krčmář

 předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

program:

1/           Klasifikace přednostních nároků v insolvenčním řízení

a/ podle povahy pohledávek

b/ podle osob věřitelů

c/ podle majetku využívaného k uplatnění práva přednosti

2/           Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. 

3/           Podřízené pohledávky. 

4/         Pohledávky za majetkovou podstatou. Uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou a způsob jejich uspokojení.

5/           Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Uplatnění pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a způsob jejich uspokojení.

6/           Zajištěné pohledávky

a/ Druhy zajištění obecně

b/ Zajištění podle insolvenčního práva

c/ Omezení převodu nemovitosti

d/ Zajišťovací převod práva

e/ Postoupení pohledávky k zajištění

f/ Zadržovací právo

g/ Zástavní právo

7/           Zvláštní druhy zajištění.

a/ Zákon o obětech trestných činů

b/ Postavení společenství vlastníků jednotek.

8/           Uplatnění zajištěných pohledávek

a/ Vznik zajištění po zahájení insolvenčního řízení

b/ Přihlášení zajištěné pohledávky. Jiný způsob uplatnění zajištěné pohledávky

c/ Pořadí zajištění. Spor o pořadí zajištění

d/ Zajištění jako důvod k podání vylučovací žaloby

e/ Zajištění jako odporovatelné právní jednání

f/ Zánik zajištění za trvání insolvenčního řízení;  Vztah k obecné úpravě

g/ Pokračování sporů o předmětu zajištění v nalézacím řízení a pokračování exekučního řízení po zániku zajištění.

9/           Způsoby uspokojení zjištěné pohledávky zajištěného věřitele.

a/ Konkurs

b/ Reorganizace

c/ Oddlužení

d/ Správa předmětu zajištění. Pokyny zajištěného věřitele. Náklady správy                         předmětu zajištění.

e/ Zpeněžování předmětu zajištění. Pokyny zajištěného věřitele. Náklady                               zpeněžování.

f/ Spory z lepšího práva po skončení insolvenčního řízení. 

10/     Vylučovací nároky. Uplatnění vylučovacích nároků a způsob jejich uspokojení. 

účastnický poplatek:

1.590,- Kč - členové ASIS

2.790,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH a občerstvení) 


Ukončení registrace:

26. 9. 2018 v 23:59