Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Aktuální otázky insolvenčního řízení - Brno

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Hotel Continental Brno

Adresa:

Brno
Kounicova 680/6
60200

Datum a čas konání:

19. 6. 2018 v 09:00

Datum a čas ukončení:

19. 6. 2018 v 14:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:

 Aktuální otázky insolvenčního řízení - Brno


 přednášející: 

Mgr. Renáta Maixnerová,

 soudkyně Krajského soudu v Brně

 19. června 2018 od 9 do 14 hodin, Kounicova 6, Brno


program:

Obecné otázky insolvenčního řízení, zejména:

·           vyrozumívání zahraničních věřitelů

·           hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku

·           otázky týkající se konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního  

            správce

 

Problematika související se způsobem řešení úpadku oddlužením, zejména:

·           plná moc pro zpracovatele návrhů podle § 390a insolvenčního zákona

·           nové formuláře – problém „mizejících“ / „přebývajících“ údajů

·           jednání insolvenčního správce – možnost insolvenčního správce nechat se zastoupit

·           přezkum pohledávek – změna výše pohledávek, žádost insolvenčního správce o možnost

              přezkoumat pohledávku jako nevykonatelnou, lhůty k podání incidenčních žalob, kvalita  

              popěrných úkonů

 

Předkupní právo

 

Aktuální judikatura

 

Diskuse


účastnický poplatek:

1.290,- Kč - členové ASIS

2.390,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH a občerstvení) 


Ukončení registrace:

15. 6. 2018 v 23:59