Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Aktuální judikatura Vrchního soudu v Praze k insolvenčnímu právu

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční akademie Praha

Adresa:

Praha 1
Hybernská 18
11000

Datum a čas konání:

11. 5. 2018 v 09:00

Datum a čas ukončení:

11. 5. 2018 v 16:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:

 Aktuální judikatura Vrchního soudu v Praze k insolvenčnímu právu  


 přednášející: 

Mgr. Věra Modlitbová,

 soudkyně Vrchního soudu v Praze

 11. května 2018 od 9 do 16 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

program:

Insolvenční správce – 1. vznik a zánik funkce

                                    2. činnost před zahájením insolvenčního řízení a v době do rozhodnutí

     o úpadku dlužníka

                                    3. výkon funkce po rozhodnutí o úpadku dlužníka

ad 1. změny v osobě insolvenčního správce, zánik veřejné obchodní společnosti vykonávající funkci insolvenčního správce, odměna insolvenčního správce

ad 2. sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení (§ 390a IZ) – náležitosti, předběžný správce

ad 3. přezkum přihlášených pohledávek – přezkoumatelnost přihlášek a odstraňování jejich vad, problematika některých typů pohledávek (spotřebitelské úvěry, směnečné pohledávky, pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenci - § 170 IZ); správa a udržování majetkové podstaty, soupis majetkové podstaty, zpeněžení – neplatné a neúčinné právní úkony (jednání) dlužníka, pokyny zajištěného věřitele, vydání výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

Oddlužení – 1. specifika přezkumu pohledávek

                     2. společný návrh na povolení oddlužení manželů – úmrtí jednoho z manželů

                     3. podmínky pro prohlášení (vedení) konkursu v případě odmítnutí či zamítnutí

             návrhu na povolení oddlužení, neschválení či zrušení schváleného oddlužení,

             možnost uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení

účastnický poplatek:

1.590,- Kč - členové ASIS

2.790,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH a občerstvení) 


Ukončení registrace:

8. 5. 2018 v 23:59