Toto školení již proběhlo.
« Zpět

První zkušenosti Krajského soudu v Brně s novelou insolvenčního zákona

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Hotel Continental Brno

Adresa:

Brno
Kounicova 680/6
60200

Datum a čas konání:

5. 12. 2017 v 09:00

Datum a čas ukončení:

5. 12. 2017 v 13:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:

 První zkušenosti Krajského soudu v Brně po novele insolvenčního zákona


 přednášející: 

Mgr. Renáta Maixnerová,

 soudkyně Krajského soudu v Brně

 5. prosince 2017 od 9 do 13 hodin, Kounicova 6, Brno


program:

  • Krajský soud v Brně a formulářová podání (podání vyžadující formulář, požadované náležitosti, zejména co do nutnosti podpisů a konverze)


  • Ustanovení § 80a insolvenčního zákona (důsledky nedodržení stanoveného způsobu či nepodání podání na formuláři, postup soudu poté, co je mu doručeno podání v rozporu s ustanovením § 80a insolvenčního zákona)


  • Úskalí při podávání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (především insolvenční správce jako zpracovatel a podatel návrhu, správné označení a podepsání návrhu, konverze příloh, odměna zpracovatele návrhu)


  • Činnosti insolvenčního správce po povolení oddlužení (náležitosti a předkládání zpráv pro oddlužení, zpráv o přezkumu a jejich příloh, deponace záloh, změny distribučního schématu, činnosti při neschválení / zrušení schváleného oddlužení, …)


  • Aktuální judikatura, zejména Vrchního soudu v Olomouci

  

účastnický poplatek:

990,- Kč - členové ASIS

1.690,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH) 


Ukončení registrace:

30. 11. 2017 v 23:59