Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Nová úprava SRO a AS - nové možnosti i nová úskalí pro společníky, členy orgánů, věřitele i další osoby

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční akademie Praha

Adresa:

Praha 1
Hybernská 18
11000

Datum a čas konání:

10. 11. 2017 v 09:00

Datum a čas ukončení:

10. 11. 2017 v 16:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář:

 Nová úprava SRO a AS - nové možnosti i nová úskalí pro společníky,

 členy orgánů, věřitele i další osoby 


 přednášející: 

JUDr. Petr Čech Ph.D., LL.M.,

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co, poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademie

10. listopadu 2017 od 9 do 16:00 hodin, Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1

program:

-          povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti

o    z nejnovější judikatury k péči řádného hospodáře

o    ručení člena orgánu za dluhy společnosti

o    odpovědnost za nedostatečné odvracení hrozícího úpadku

o    postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce

 

-       odpovědnost za újmu a ručení společníků a dalších osob za dluhy společnosti

o    zákonné ručení společníků za dluhy společnosti

o    povinnost loajality společníků, její projevy a důsledky porušení

o    ovlivnění a jeho právní důsledky

o    zvláštní pravidla pro řídící osobu v přiznaném koncernu

o    povinnosti vlivných / ovládajících a řídících osob při odvracení hrozícího úpadku ovlivněné / ovládané / řízené společnosti a odpovědnost za jejich porušení

 

-          majetková a finanční struktura společnosti

o    příplatky do vlastního kapitálu

o    rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů

o    výplata záloh a navazující praktické nesnáze

o    vypořádací podíl a jeho výplata

účastnický poplatek:

1.590,- Kč - členové ASIS

2.790,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH, v ceně je zahrnuto občerstvení) 


Ukončení registrace:

8. 11. 2017 v 23:59