Toto školení již proběhlo.
« Zpět

"Spor o úpadek" dlužníka (První fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona)

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců

Místo konání:

Justiční akademie Praha

Adresa:

Praha 1
Hybernská 18
11000

Datum a čas konání:

21. 4. 2017 v 09:00

Datum a čas ukončení:

21. 4. 2017 v 15:00

Asociace insolvenčních správců z.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. srdečně zve na seminář JUDr. Zdeňka Krčmáře:

"Spor o úpadek" dlužníka (První fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona)


 21. dubna 2017 od 9.00 do 15.00 hodin

 Justiční akademie Praha, Hybernská 18, 110 00 Praha 1


 přednášející: 

JUDr. Zdeněk Krčmář

 předseda senátu Nejvyššího soudu ČR


program (tématické okruhy):

1/ Pojetí retroaktivity v novele insolvenčního zákona účinné od 1. 7. 2017.

2/ Podmínky řízení.

-          Překážka věci pravomocně rozhodnuté

-          Překážka věci zahájené

-          Věcná příslušnost

-          Místní příslušnost

-          Mezinárodní příslušnost

3/ Procesní nástupnictví v insolvenčním řízení.

4/ Změny v určování osoby insolvenčního správce.

5/ Zastoupení účastníků insolvenčního řízení. Povinné zastoupení dlužníka.

6/ Součinnost orgánů veřejné správy. Součinnost soudního exekutora.

7/ Změny v působnosti věřitelských orgánů. Oslabení role věřitelů.  

8/ Změny v hlasovacím právu věřitelů.

9/ Formy podání (včetně insolvenčního návrhu) v insolvenčním řízení.

10/ Institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu.

11/ Změna účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.

12/ Změna obsahových náležitostí insolvenčního návrhu. Vady insolvenčního návrhu

a důvody jeho odmítnutí.

13/ Změny institutu přistoupení k řízení.

14/ Změny institutu zálohy na náklady řízení.

15/ Rozhodnutí o úpadku dlužníka (nové náležitosti). Změny osvědčování

rozhodných skutečností.

16/ Změny ve způsobu ukončování insolvenčního řízení. Zhoršení postavení věřitelů. 


účastnický poplatek:

1.590,- Kč - členové ASIS

2.790,- Kč - ostatní

(cena je vč. 21 % DPH a zahrnuje občerstvení) 


Ukončení registrace:

19. 4. 2017 v 23:59