Toto školení již proběhlo.
« Zpět

Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech. Aktuální insolvenční a konkursní judikatura. JUDr. Zdeněk Krčmář

Organizátor:

Asociace insolvenčních správců, EPravo

Místo konání:

Justiční akademie Praha

Adresa:

Praha 1
Hybernská 18
11000

Datum a čas konání:

25. 9. 2015 v 09:00

Datum a čas ukončení:

25. 9. 2015 v 16:00

Asociace insolvenčních správců o.s. Vás prostřednictvím Insolvenční akademie s.r.o. a ve spolupráci s EPRAVO.CZ srdečně zve na seminář:

Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech.

Aktuální insolvenční a konkursní judikatura.

 25. září 2015 od 9.00 do 16.00 hodin

 Justiční akademie Praha, Hybernská 18, 110 00 Praha 1


 přednášející: 

JUDr. Zdeněk Krčmář

 předseda senátu Nejvyššího soudu ČR


program:

1/ Typové vymezení sporů o náhradu škody v insolvenčních a konkursních souvislostech.

-          spory o náhradu škody zahájené insolvenčním správcem

-          spory o náhradu škody proti insolvenčnímu správci

-          spory o náhradu škody proti státu

-          ostatní spory o náhradu škody

2/ Spory o náhradu škody na majetku dlužníka způsobené nevěrnou správou majetku dlužníka před zahájením insolvenčního řízení. 

3/ Spory o náhradu škody způsobené nepodáním insolvenčního návrhu.

4/ Spory o náhradu škody způsobené zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu

5/ Spory o náhradu škody na majetkové podstatě.

-   škoda způsobená nevěrnou insolvenční správou majetkové podstaty osobou s dispozičním oprávněním 

-          škoda způsobená na majetkové podstatě jinými osobami

-          škoda způsobená nesprávným rozhodnutím insolvenčního soudu

-          škoda způsobená nesprávným úředním postupem insolvenčního soudu

6/ Zahájení a vedení sporů o náhradu škody v insolvenčních souvislostech

-          Pravomoc (českého) soudu.

-          Účastenství.

-          Místní příslušnost soudu.

-          Věcná příslušnost soudu.

-          Poplatková povinnost. 

-    Žalobní návrhy (podoba rozsudečných výroků).

-          Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.

-          Typové dokazování. Důkazní břemeno.

-          Rozhodování o nákladech řízení.

7/ Vedení sporů o náhradu škody po skončení insolvenčního řízení.

8/ Adhezní řízení.

9/ Aktuální insolvenční a konkursní judikatura.


účastnický poplatek:

1.590,- Kč - členové ASIS

2.790,- Kč - ostatní

(cena vč. 21 % DPH) 

Na toto školení se prosím registrujte pomocí nasledujícího odkazu: http://www.epravo.cz/pozvanka/?eid=61