Otázka poradny číslo 3127

Dobrý den, jaké mohou být prosím důvody aby insolvenční správce nebo soud ukončil probíhající insolvenci - opožděné placení, nemoc, nezaměstnanost apod. Předem děkuji za odpověď. Novák
radimnovak1973@gmail.com
9. července 2020 v 12:21

Odpověď

Dobrý den, otázka zrušení schváleného oddlužení je řešena v ust. § 418 IZ. Zde je stanoveno, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo d) to navrhne dlužník. V případech, kdy je majetek dlužníka zcela nepostačující, tak insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne. O zrušení schváleného oddlužení může rozhodnout pouze insolvenční soud, který si k takovému rozhodnutí může vyžádat stanovisko IS. Jestliže v době trvání schváleného oddlužení dojde např. k nemoci, nezaměstnanosti, jak uvádíte, tak není zcela nezbytné přistupovat ke zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční zákon pro tyto případy zavedl institut přerušení průběhu oddlužení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ). S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
16. července 2020 v 10:30