Otázka poradny číslo 3072

Dobrý den, soud rozhodl o povinnosti uhradit nevyplacené mzdy+zákonný úrok z prodlení+poplatky za advokáta+soudní poplatky. V případě schválené insolvence dlužníka jsou mzdové požadavky věřitele postavené na roveň majetkové podstaty ale jak je to se těmi úroky a dalšími poplatky, které jsou v rozsudku ?
lubor@soucek.cz
5. listopadu 2019 v 23:01

Odpověď

Dobrý den, IZ obsahuje úpravu problematiky náhrady nákladů řízení v ust. § 202, kde je zvýhodněno procesní postavení IS. Tato procesní výhoda však neplatí v ostatních incidenčních sporech dle ust. § 159 IZ ani v jiných soudních sporech, jichž je IS účastníkem. Náhrada nákladů řízení přiznaná ve sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou a bude uspokojena ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
8. listopadu 2019 v 09:31