Otázka poradny číslo 3065

Dobrý den, píši Vám s dotazem, zda by se mezi Vámi, insolvenčními správci, nenašla vhodná osoba, která by byla schopna a ochotna přijmout funkci opatrovníka pro správu jmění ( dle § 948 a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), při vedení firmy (pekárny) v hodnotě cca 22 mil. korun českých s tím, že by tento opatrovník poté provedl ukončení (likvidaci) této firmy. Bohužel se nepodařilo najít vhodnou osobu z rodiny, která by se vedení podniku ujala. Firma není konkurence schopna a další provoz by vyžadoval velké investice. Obracíme se tedy na Vaši asociaci, zda byste nám nedoporučili vhodnou osobu, která by se této věci případně ujala. Děkujeme.
panska@svetlans.cz
14. října 2019 v 08:41

Odpověď

Dobrý den, Vámi uvedená poptávka zahrnuje jednak funkci opatrovníka pro správu jmění dítěte a dále funkci likvidátora společnosti. Funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte je "staronový" institut, který se vrátil do právní úpravy v souvislosti s NOZ a podle mého názoru není praxí moc využíván. Pokud jde o funkci likvidátora, tak zde se jedná o funkci, která praxí využívána je, a to jak v rámci likvidace dobrovolné, tak i likvidace nedobrovolné. Ve této věci si Vás dovoluji požádat, abyste se obrátila na tajemníka ASIS - e-mail: tajemnik@asis.cz. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
14. října 2019 v 11:44