Otázka poradny číslo 3060

Dobrý den 8.8.2019 mi byla povolené oddlužení,do dnešního dne mi nebyla zastavena exekuce na důchod,platím už druhý měsíc insolvenčního správce.zaplatila jsem 4640 kč za vyřízení a proto se ptám bude mi exekuce zastavena a nebo budu platit ještě insolvenci a po třech letech mi exekuce zůstane dále, jsem na tom hůř než před insilvenci,Děkuji Ilona Homoki
pszczol@seznam.cz
24. září 2019 v 17:36

Odpověď

Dobrý den, dle ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. Pokud tedy máte povoleno oddlužení, předpokládám, že exekuce již není prováděna a stejně tak tomu bude po celou dobu trvání oddlužení. Jestliže splníte podmínky schváleného oddlužení, tak Vám bude přiznáno osvobození od placení pohledávek dle ust. § 414 IZ. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
25. září 2019 v 20:51