Otázka poradny číslo 3056

Dobrý den pane doktore. Obracím se na Vás s dotazem a především o pomoc co mohu jako dlužník dělat. Od dubna 2014 jsem ve společném ins. řízení se svou dnes již bývalou ženou. V září 2014 od nás odešla, já zůstal se synem sám. Ins.řízení bylo schváleno až letos 26.3.2019. Z původního návrhu na zpeněžení jen majetkovou podstatou, soud nakonec schválil kombinace i se splátkami. Problém mám zásadní a to několik. Mě strhávají celkem cca 20 000 a mé bývalé ženě 4500. Majetková podstata, tedy nemovitost je v mém výlučném vlastnictví a to na základé notářského zápisu o zúžení sjm z října 2006, tedy 8 let před tím nežli k jakékoli insolvenci došlo. Z toho se odvíjí i přihlášení věřitelé, neboť de přihlašovali vždy za každým z dlužníků který měl s věřitelem uzavřenou smlouvu. Za mnou se přihlásilo celkem 12 věřitelů, za moji bývalou ženou 22 věřitelů. Řízení se podávalo v dubnu 2014 jako společné proto, že jsme v té době spolu žily, ale každý měl své příjmy a své závazky. Vzhledem k tomu jak se odstupem let vše vyvìjelo, požádal jsem soud v květnu 2018 o rozdělení řízení a rozdělení věřitelů. Soud mému návrhu vyhověm a řízení rozdělil. Ne však přihlášené věřitele. Za půl roku však opět řízení sloučil. Dne 13.3.2019 jsem podal novou žádost o rozdělení, tou se však už soud do dnešního dne vůbec nezabýval a ani na ni neodpověděl. 26.3.2019 pak Usnesením oddlužení schválil v kombinaci. Od té doby stále bojuju o to aby bylo vše rozděleno, neboť dluhy bývalé ženy jsou cca 5 mil u nezajištěných věřitelů a mé dluhy 900 000 u nezajištěných věŕitelů. Podával jsem různá odvolání, předkládal soudu jednak not.zápis o zúženém sjm a především potvrzenì o bezdlužnosti od věřitelů bývalé ženy, že vůči mé osobě neevidují žádný dluh. Nic z tohoto nepomohlo a soud se ničím nezabýva. Chci se prosím zeptat co mohu dělat a jaké mám možnosti se bránit. Dělám toto vše hlavně kvůli synovi kterému je dnes 14,5 let a prakticky do jeho 19, 5 let bych měl splácet dluhy především za bývalou ženu. Děkuji Daniel Moravec.
Daniel Moravec
30. srpna 2019 v 18:10

Odpověď

Dobrý den, podle mého názoru je rozdělení (a samozřejmě) i spojení řízení možné. Jestliže dojde ke změně okolností, tak insolvenční soud může rozhodnout naznačeným způsobem. Problémem bezpochyby bude rozdělení závazků, kdy věřitelé při takovém rozdělení budou zkoumat výši příjmů toho konkrétního manžela a nebudou souhlasit s tím, aby jejich pohledávka byla uspokojována manželem příjmově slabším, když u druhého z manželů nebo současně u obou manželů by míra jejich uspokojení byla vyšší. Pokud jste podal návrh na rozdělení řízení a soud dosud o tomto návrhu nerozhodl, doporučoval bych nejdříve tento návrh urgovat (pokud jste tak již neučinil) a následně podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (dle zák. o soudech a soudcích). Tento návrh může podat účastník řízení, pokud má za to, že v řízení dochází k průtahům, a může se dožadovat, aby soud určil lhůtu k provedení tohoto procesního úkonu. Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout, který o něm následně rozhodne. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
9. září 2019 v 13:47