Otázka poradny číslo 2904

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o odpověď na následující dotaz. Z manželství jsme měli s manželem společné dluhy. V roce 2012 jsme se rozvedli, majetek jsme žádný neměli a dluhy nám zůstaly bez soudního rozdělení. Tehdejší manžel nechtěl dluhy nikterak řešit, za mými zády si navíc bral půjčky, které mi tajil, takže si nejsem jistá, jaké dluhy v manželství vůbec vznikly. Po rozvodu jsem zažádala o oddlužení, které mi bylo na přezkumném jednáním schváleno. Insolvenci již několik let řádně platím. Bývalý muž ovšem své závazky a dluhy (i ty, které možná vznikly v době našeho manželství, avšak já o nich nevím a věřitelé se ani nepřihlásili do mého insolvenčního řízení) nadále neřeší, dluhy dramaticky narůstají a já si pokládám otázku: až doplatím svou insolvenci, v případě že bývalý muž nebude řádně platit exekuce, kterých má více než dvě desítky, nemohu být znovu věřiteli žádaná o úhrady mně utajených dluhů z manželství za bývalého muže, který žije stále na vysoké noze, půjčuje si dál peníze a žije na dluh? Děkuji za odpověď, zda mohu být ohrožena jeho nezodpovědností do budoucna, pokud již splním řádně placení pětileté insolvence.
Miroslava Zelená
13. září 2018 v 21:43

Odpověď

Dobrý den, obecně mohu konstatovat, že možnost postihnout v rámci exekuce Váš majetek je ohraničena právní mocí rozvodového rozsudku. Pohledávky Vašeho bývalého manžela vzniklé po tomto datu, jdou výlučně k jeho tíži. Pokud jde o pohledávky vzniklé za trvání manželství, tak existuje možnost postihnout v rámci exekuce i majetek druhého manžela. Pokud však splníte řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž Vám přizná osvobození od placení pohledávek (srov. § 414 odst. 1, 2 IZ). Toto usnesení by Vám mělo poskytnout právní ochranu i před dluhy Vašeho bývalého manžela. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
17. září 2018 v 18:02