Otázka poradny číslo 2899

Chtěl jsem se zeptat na několik záležitostí. Od 6/17 mám schváleno oddlužení s tím, že budu schopen splatit 100%. Před několika dny jsem se dozvěděl o praktikách některých společností v podobě rozhodčího nálezu/řízení. Jedna z mých otázek zní. Zda jsou vydané exekuce na základě rozhodčího nálezu, řízení opravdu nezákonné a protiprávní. Dojde v takovém případě k zastavení exekuce a jejímu zrušení?. Dlužník by v tom případě uhradil jen samotnou dlužnou částku? ... ... Další otázka směřuje na lichvářské aktivity. Půjčil jsem si 50 000 kč a exekuce mi byla vystavena na 348 576 kč. V exekuci jsem třeba našel zmíněnou smluvní pokutu 0.25% denně z částky 133 270 kč. Za měsíc to znamenalo částku 9995,25kč měsíčně. Smlouvu jsem podepisoval 7/15.Po nečekané životní údalosti, kdy jsem se stal krátkodobě neschopný zaplatit splátku, přišel rozhodčí nález 2.10.2015 ve, kterém již byla uplatňována částka 170 430 kč plus příslušenství. Dospělo to k exekuci provedené 22.2.16. na oněch 348 576 kč. Od té chvíle až do podání návrhu na oddlužení 31.1.2017 jsem ze mzdy na exekuci uhradil cca. 90 000 kč. I přesto, si společnost přihlásila do insolvence částku o 37022 kč vyšší než byla ta původní a to 385 598 kč. Požádal jsem insolvenčního správce, zda by s tím nešlo něco dělat. Tak mi řekl, že se na to podívá. Nakonec společnost částečně zpětvzala svou přihlášku o 201 077 kč. A do insolvence přihlásila 184 521 kč. Chtěl jsem se tedy zeptat na možnost prohlásit smlouvu za neplatnou pro protiprávnost/nezákonost. Potažmo pohledávku/přihlášku ještě jednou napadnout či zpochybnit, abych nepřeplácel čtyřnásobek půjčeného, když jsem již uhradil dvojnásobek. Nebo alespoň se domoci zrušení platnosti exekuce, aby mi bylo vráceno těch 90 000 kč, snížila se dlužná částka a rychleji insolvenci doplatil. Dala by se snížená pohledávka stále považovat v rozporu s dobrými mravy, nebo něčím podobným? Existuje nějaká možnost vyvolat mimořádné přezkumné jednání ve chvíli kdy už je oddlužení schváleno?Moc děkuji. Budu rád za jakoukoliv pomoc a radu.
troppau84@gmail.com
3. září 2018 v 08:08

Odpověď

Dobrý den, problematika rozhodčích doložek a vydávání rozhodčích nálezů je aktuálně předmětem široké diskuse odborné veřejnosti. Otázka posouzení platnosti sjednání rozhodčí doložky a s tím spojeným rozhodčím nálezem je však ve výlučné dispozici příslušného soudu. IS má možnost v rámci přezkoumání takové pohledávky tuto pohledávku popřít, avšak tento popěrný úkon může IS učinit pouze do určitého časového okamžiku a nikoliv kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Pokud IS přihlášenou pohledávku ve Vámi uváděné výši nepopřel (uznal), tak již není možné v průběhu schváleného oddlužení toto stanovisko změnit. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
3. září 2018 v 10:50