Otázka poradny číslo 2871

Dobrý den,jsem jeden ze spoludlužníku u.xxx spořitelny.Další dva účastníci smlouvy jsou manželé, Jeden z nich je klient celkového uvěru a druhý spoludlužník. Jedná se o nezplacený hypoteční úvěr,kde xxx.spořitelna uspokojila z části svou pohledávku, prodejem majetku manželů. Manželé se z xxx spořitelnou nijak, nekontaktovali a nesplaceli zbytek uvěru. Na mě je vedeno exekuční řizení ,kdy já sám jsem ve fázi že exekutor již nechal zabavit část z mého příjmu, A požaduje po jiném subjektu(xxx spořitelna ,kde mám závazky já) mé naspořené peníze .) S kterymi nemohu nijak disponovat.Protože jsi to ta ma spořitelna pojistila ,zastavním pravem . jaké možnosti tedy mam v případě insolvence. 1.muže po mě věřitel, tedy xxx spořitelna,chtít po uspěšnem dokončení insolvece podíl či celkovou část nesplaceného podilu, již zminěných manželu, když oni se do insolvence nepřihlasi. 2,když oni se do insolvence přihlasí a bude jim schvalena,ale své závazky nedodrží. co to znamena vuči mé osobě.
eorl456@seznam.cz
26. června 2018 v 17:04

Odpověď

Dobrý den, jestliže by Vám bylo schváleno oddlužení a splnil byste řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, insolvenční soud by Vám přiznal osvobození od placení pohledávek. Je však třeba vzít v úvahu postavení zajištěného věřitele, kterému za zákonem stanovených podmínek zůstává zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky (srov. § 414 odst. 4 IZ). Tím odpovídám na otázku č. 1. Pokud jde o otázku č. 2, tak pokud by došlo ke schválení oddlužení, avšak nedošlo by k řádnému a včasnému splnění všech povinností, tak by insolvenční soud mohl toto schválené oddlužení zrušit. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
28. června 2018 v 12:37