Otázka poradny číslo 2846

Dobrý den, insolvenční správce po mně jako zaměstnavateli požaduje zasílat výplatní pásku zaměstnance v oddlužení. V usnesení soudu mi tato povinnost uložena není. Povinnost prokazovat a dokládat příjmy má přece zaměstnanec, tak proč je toto přeneseno na mne? Kde je tato moje povinnost uvedena? Co se stane, když této žádosti nevyhovím? Děkuji
kajra44@seznam.cz
10. května 2018 v 14:12

Odpověď

Dobrý den, dle ust. § 412 odst. 1, písm. d) IZ platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání. V souvislosti s položeným dotazem je však nezbytné ještě upozornit na ust. § 141 odst. 5 ZP, podle kterého při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Dále platí, že na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl. Pokud tedy není v usnesení insolvenčního soudu taková povinnost stanovena, má požadavek IS oporu v citovaném ustanovení ZP. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
11. května 2018 v 09:00