Otázka poradny číslo 2749

Dobrý den přeji. Mám otázku ohledně člověka v insolvenci. Ubytovala jsem u sebe příbuzného, který měl na sobě spousty exekucí. V exekucích jsem si toto nedovolila, protože vím, že to je problém, ale když zažádal o insolvenci a bylo mu vyhověno, tak jsem svolila, protože řádně pracuje a dluhy chce splatit. Nyní mi však oznámil, že k nám má přijít insolvenční správce a natáčet si můj byt, což se mi hodně nelíbí. Prosím o vysvětlení proč se musí tento úkon, který je dle mého názoru v rozporu s listinou základních práv, provádět. Já jsem jen poskytla ubytování - postel člověku v nouzi. Byt je v mém vlastnictví a vše zařízení je mé a nebudu se s někým o tom dohadovat. Připadá mi to vůči majitelům nemovitostí naprosté porušování jejich soukromí a práva. Kdyby to byl byt t dlužníka, tak bych to chápala - tuto situaci mi nemusíte vysvětlovat.
Andrea Dvořáková
5. ledna 2018 v 12:12

Odpověď

Dobrý den, jedná se úkon IS, který je označován jako prohlídka obydlí dlužníka. Nemá to nic společného s vlastnictvím bytové jednotky, když obydlím se rozumí faktické obydlí dlužníka. Prohlídka obydlí probíhá prakticky formou pohovoru s IS v obydlí dlužníka, o kterém se sepisuje písemný doklad a jeho smyslem je sepsat do majetkové podstaty dlužníka movité věci. Pokud dlužník IS doloží, že jste mu byt pronajala včetně vybavení, tak se nemusíte ničeho obávat. S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pavel Berger
5. ledna 2018 v 16:11