Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den, přítel je v insolvenci rok a půl dlužil 150 000 nyní má zaplaceno 80 000, ušetřili jsme zbylých 70 000 je možné částku doplatit předčasně? Budou k tomu připočítány nějaké úroky či poplatky? Druhý dotaz: chtěli bychom si vzít příští rok v létě hypotéku měli bychom ušetřeno 20% z celkové částky je možné že by nám ji dali kdyby byl přítel pouze spolužadatel? v insolvenci neskočil z bankovních půjček ale z dluhu na VZP,MHD,pojištění auta atd... Moc děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 11. 2018 v 16:45
ZODPOVĚZENO
Dobrý den, přítel je v insolvenci rok a půl dlužil 150 000 nyní má zaplaceno 80 000, ušetřili jsme zbylých 70 000 je možné částku doplatit předčasně? Budou k tomu připočítány nějaké úroky či poplatky? Druhý dotaz: chtěli bychom si vzít příští rok v létě hypotéku měli bychom ušetřeno 20% z celkové částky je možné že by nám ji dali kdyby byl přítel pouze spolužadatel? v insolvenci neskočil z bankovních půjček ale z dluhu na VZP,MHD,pojištění auta atd... Moc děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 11. 2018 v 16:44
Dobrý den, dlužník samozřejmě může své závazky zaplatit dříve, než-li má stanoveno insolvenčním soudem. Dlužná částka se neúročí a stejně tak nepodléhá žádné poplatkové povinnosti. Pokud jde o dotaz dotýkající se hypotéky, tak poskytnutí hypotéky je výlučnou dispozicí financující banky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. jsem v insolvenci již skoro 2 roky. Před nedávnem byl prodán dům, který jsem zdědila a náleží mi (náležela) 1/3 . Soud udělil souhlas, aby nemovitost správce prodal mimo dražbu. Ráda bych věděla v jaké % výši dostane správce odměnu. Někde se uvádí 25ˇ% z prodané hodnoty, někde 9 %. A protože částka už postačí na 100% pokrytí závazků za jakou dobu musí správce podat žádost o ukončení insolvence? Dům byl na realitní kanceláři již před 2 měsíci prezentován jako prodaný, kupní smlouva byla podepsána 20.10.2018 a podle známých se prý již dům opravuje. Insolvenční správce mě nekontaktuje, žádala jsem ho o sdělení, kdy a jak bude vše pokračovat, ale ani jsem nedostala odpověď - ani na výši odměny. Prý si to mám najít na internetu 😞 Bude i při ukončení insolvence správci přiznána nějaká další odměna? Děkuji Háková
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 11. 2018 v 09:12
Dobrý den, správný údaj ohledně odměny je 9%. Pokud dojde ke 100% uspokojení všech věřitelů, tak insolvenční soud pro obdržení zprávy od IS rozhodne o splnění Vašeho oddlužení (srov. § 413 IZ). IS bude odměna přiznána příslušným rozhodnutím.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, prosím o radu. Před 5 lety zkrachoval můj zaměstnavatel a zanechal po sobě mnoho dluhů. Bankovní úvěry, leasingy, hypotéky, daňové nedoplatky atd. Mzdy nevyplatil, proto jsem podal přihlášku do insolvenčního řízení. Rád bych se zeptal, jaké je pořadí se vyrovnání s věřiteli. Měl jsem za to, že mzdy jsou vypláceny přednostně a jsou postaveny jako pohledávky za majetkovou podstatou. Je také zvláštní, že například jednoho zaměstnance už uspokojil. Sám si také vyplácí spoustu odměn. Prosím tedy jestli by jste byl tak hodný a poskytl informaci, co mohu udělat pro to, aby mi insolvenční správce mzdy uhradil. Předem moc děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 11. 2018 v 09:08
Dobrý den, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (srov. § 169 odst. 1, písm. a) IZ). Obecně platí, že tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (srov. § 169 odst. 2 IZ). Vše je však závislé na tom, zda je v majetkové podstatě dostatek finančních prostředků určených k uspokojení tohoto typu nároku. Doporučuji se informovat u IS, zda je uspokojení Vašeho nároku možné, případně kdy by se tak mohlo stát.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
pro potřebu schválení oddlužení, z důvodu doložení nedostatečného příjmu, byla sepsána smlouva o důchodu, tj. o placení určité částky k rukám insolvenčního správce.
Dle usnesení soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře měl být splátkový kalendář prozatím hrazen pouze ze smlouvy o důchodu. Dlužník si dosud veškeré finanční prostředky v rámci oddlužení hradil dle vzájemné dohody ze svého, proto nebylo třeba jakoby zasílat žádné plnění dle smlouvy o důchodu. Tato smlouva o důchodu ve své podstatě byla sepsána pouze za účelem schválení oddlužení soudem. Ze zprávy insolvenčního správce vyplývá, že splátkový kalendář je řádně plněn, k žádnému nedoplatku nedošlo. U poskytovatele důchodu dle smlouvy nyní došlo ke změně životní situace, k rozporům s dlužníkem a vážně se uvažuje o zrušení smlouvy o důchodu (mimo jiné i např. komplikace při získání hypotéky). Prosím o radu, jakým způsobem smlouvu o důchodu vypovědět, zda je to vůbec možné. Pravděpodobně výpověď bude potřeba zaslat soudu a ins. správci. A jak bude v případě doručení výpovědi smlouvy o důchodu dále v insolvenčním řízení pokračováno?
Vzhledem k již zmiňovaným rozporům s dlužníkem prosím o vyjádření, zda vzhledem k tomu, že k plnění dle smlouvy o důchodu nedocházelo, dlužník si hradil dle vzájemné dohody splátky sám, zda je reálně možné, že by byla nějaká částka po poskytovateli důchodu vymáhána.
Případně prosím o radu, jak z této situace ven a jak postupovat dále s co největší ochranou poskytovatele důchodu.
Mnohokrát děkuji za rady a pomoc.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 11. 2018 v 09:03
Dobrý den, obecně mohu uvést, že každou smlouvu Vámi uváděného typu je možné vypovědět. Pokud dlužník řádně plní splátkový kalendář, tak by to nemělo mít na průběh insolvenčního řízení vliv. Pokud nedocházelo k faktickému plnění ze smlouvy, nelze vyloučit, že toto plnění by mohlo být vymáháno ve prospěch majetkové podstaty dlužníka.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď (z 1.11.18) Mohu se ještě zeptat, jaké problémy mohou při podání insolvence nastat při úvěru zajištěného směnkou? Je tedy osobní bankrot vůbec možný?
Moc děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 3. 11. 2018 v 18:26
Dobrý den, obecně mohu uvést, že oddlužení, při splnění podmínek stanovených IZ, možné samozřejmě je.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,mám otázku týkající se plnění a vyplacení pojistné události.(úmrtí maminky).Hledal jsem marně ,ale nenašel jsem nic ,že by se jednalo o mimořádný příjem.Nikde není uvedeno že jednorázové vyplacení pojistné události by bylo mimořádným příjmem.Jsem v insolvenci a mám stanovený splátkový kalendář .
odkaz: kde zákon nepoukazuje o tom a seminář s poradou soudců.
http://www.insolvencnizona.cz/clanky/rozhovory/nad-dotazy-insolvencnich-spravcu-s-judr-jaroslavou-mistovou/
paragraf 412 zákona IZ
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 4. 11. 2018 v 16:24
ODPOVĚZENO
Dobrý den,mám otázku týkající se plnění a vyplacení pojistné události.(úmrtí maminky).Hledal jsem marně ,ale nenašel jsem nic ,že by se jednalo o mimořádný příjem.Nikde není uvedeno že jednorázové vyplacení pojistné události by bylo mimořádným příjmem.Jsem v insolvenci a mám stanovený splátkový kalendář .
odkaz: kde zákon nepoukazuje o tom a seminář s poradou soudců.
http://www.insolvencnizona.cz/clanky/rozhovory/nad-dotazy-insolvencnich-spravcu-s-judr-jaroslavou-mistovou/
paragraf 412 zákona IZ
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 4. 11. 2018 v 16:24
ODPOVĚZENO
Dobrý den,mám otázku týkající se plnění a vyplacení pojistné události.(úmrtí maminky).Hledal jsem marně ,ale nenašel jsem nic ,že by se jednalo o mimořádný příjem.Nikde není uvedeno že jednorázové vyplacení pojistné události by bylo mimořádným příjmem.Jsem v insolvenci a mám stanovený splátkový kalendář .
odkaz: kde zákon nepoukazuje o tom a seminář s poradou soudců.
http://www.insolvencnizona.cz/clanky/rozhovory/nad-dotazy-insolvencnich-spravcu-s-judr-jaroslavou-mistovou/
paragraf 412 zákona IZ
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 4. 11. 2018 v 16:23
Dobrý den, za jiné mimořádné příjmy může být považováno velmi rozsáhlé a rozmanité množství příjmů. V obecnosti lze konstatovat, že se jedná o příjmy, které nejsou pravidelné, ale výjimečné. Jedná se tedy o příjem mimořádný. Může se jednat o příjmy z krátkodobých brigád, jednorázových stipendií, z autorských či průmyslových práv, z publikační činnosti, z činnosti výkonného umělce, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vykonávané při zaměstnání, z výher ze soutěží či loterií, z krátkodobého pronájmu majetku apod. Mimořádným příjmem je i bonus a vrácený daňový přeplatek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Za mimořádný příjem lze považovat i zpětně přiznaný důchod vyplacený nárazově za předcházející měsíce, dále výplaty z pojistných smluv např. po pojistných událostech či při ukončení pojistné smlouvy, pak také určitě různé náhrady škody, nemajetkové újmy, vrácené přeplatky na dodávkách energií a služeb.
Pokud tedy mám odpovědět na položenou otázku, tak sděluji, že podle mého názoru je vyplacení pojistné události mimořádným příjmem.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

na základě rozsudku byla stanovena povinnost povinným společně a nerozdílně zaplatit jistou částku, přičemž majetek jednoho z povinných je postižen exekutorským zástavním právem. Druhý z povinných spadl do insolvence. Vztahuje se zajištění pouze k danému dlužníkovi, nebo na celou pohledávku? Je to tak, že přihláška do insolvence bude postihovat celou pohledávku a bude přihlášena jako nezajištěná?

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem,
Kadlecová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 2. 11. 2018 v 12:30
Dobrý den, jestliže byla rozsudkem stanovena osobám povinnost k placení jako společná a nerozdílná, tak je věcí věřitele, zda a jakým způsobem bude pohledávku uplatňovat. Obecně platí, že se může rozhodnout tuto pohledávku uplatnit pouze vůči jedné ze společně zavázaných osob. To samozřejmě platí i v případě přihlášení pohledávky, kdy je plně v dispozici věřitele, zda přihlášku uplatní a jakým způsobem ji uplatní.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 68 (677 položek)Předchozí1234567666768Další