Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je osoba, uplatňující vlastnické právo k majetku zapsaném do soupisu majetkové podstaty účastníkem insovlenčního řízení (po dobu než se rozhodne o žalobě podané na vyloučení majetku z majetku dlužníka) dle §15 IZ, nebo není a je pouze účastníkem incidenčního sporu. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 5. 2019 v 13:25
Dobrý den, osoby, které se domáhají vydání majetku prostřednictvím žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty dle ust. § 225 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dle ust. § 15 IZ, upravující účastenství nepřihlašovaných věřitelů.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, chceme s manželkou v červnu požádat o oddlužení, já jsem 65 let (starobní důchodce), manželka 55 let. Moje oddlužení dle novely bude trvat 3 roky ovšem manželky roků 5. Co nastane po uplynutí tří let ? Já budu oddlužený ovšem manžeka né. a co když soud manželce oddlužení nepotvrdí ? Přejdou dluhy zpět na mě? Jak to bude ?
Děkuji za odpověď Rop
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 5. 2019 v 12:43
Dobrý den, odpovědi na Vámi položené dotazy zodpoví až soudní praxe. Podle mého názoru bude rozhodné, zda návrh na oddlužení podáte každý sám nebo jej podáte společně. Pokud jej podáte společně, bude na Vás nahlíženo tak, že po dobu trvání insolvenčního řízení budete mít postavení nerozlučných společníků a budete považováni za jednoho dlužníka. V tomto případě, podle mého názoru, nebude možné, aby oddlužení jednoho z Vás skončilo dříve. Jestliže podáte návrh na oddlužení každý sám a ve Vašem případě Vám bude po splnění oddlužení přiznáno osvobození od placení pohledávek, tak by již žádné další pohledávky vůči Vaší osobě neměly být úspěšně uplatňovány.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
rád bych Vás tímto požádal o zodpovězení níže uvedeného dotazu.

Můj známý vystupuje jako poškozený v pojistné události z odpovědnostního pojištění. Nyní se mu pojišťovna chystala poskytnout pojistné plnění. Zjistili, že je v insolvenci, již jsem se dočetl, že se jedná o mimořádný příjem a má IS nárok, aby plnění šlo na úhradu dluhu jako mimořádná splátka. Rád bych se zeptal, jestli může nastat situace, kdy by IS povolil výplatu plnění na účet dlužníka v insolvenci.

Děkuj za jakoukoliv zprávu a jsem s pozdravem,

DK
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 5. 2019 v 13:07
ZODPOVĚZENO
Dobrý den,
rád bych Vás tímto požádal o zodpovězení níže uvedeného dotazu.

Můj známý vystupuje jako poškozený v pojistné události z odpovědnostního pojištění. Nyní se mu pojišťovna chystala poskytnout pojistné plnění. Zjistili, že je v insolvenci, již jsem se dočetl, že se jedná o mimořádný příjem a má IS nárok, aby plnění šlo na úhradu dluhu jako mimořádná splátka. Rád bych se zeptal, jestli může nastat situace, kdy by IS povolil výplatu plnění na účet dlužníka v insolvenci.

Děkuj za jakoukoliv zprávu a jsem s pozdravem,

DK
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 5. 2019 v 13:07
Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka po schválení oddlužení je vydat IS své mimořádné příjmy, které jsou následně použity k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (srov. § 412 odst. 1, písm. b) IZ). Jedná se o zákonnou povinnost dlužníka, jejíž porušení by mohlo vést ke zrušení schváleného oddlužení (srov. § 418 odst. 1, písm. a) IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, přítelkyně je momentálně v úpadku, běží insolvenční řízení, během kterého IS zjistil, že její příjmy jsou nedostatečné ( dluh se ukázal vyšší, než očekávala, platí výživné na dceru, která měla končit studium a jít pracovat, bude ale studovat dále - max. 2 roky). Jsme sice přesvědčeni, že minimálně 30% by za pět let splatila bez problémů, ale momentálně příjem nestačí. Zvažujeme variantu "důchodu" nebo přerušení tohoto řízení a zahájení nového, podle novely platné do 1.6.2019, Kde by už výše příjmu neměla hrát takovou roli, je tato varianta možná? Děkuji za odpověď. V.Huml
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 10. 5. 2019 v 09:23
Dobrý den, institut přerušení insolvenčního řízení IZ neupravuje a insolvenční řízení přerušit nelze. Varianta "důchodu" jak uvádíte by byla bezpochyby možná. Zahájit nové insolvenční řízení by bylo možné pouze v případě, že stávající insolvenční řízení by bylo pravomocně zrušeno postupem dle ust. § 418 IZ.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý večer, mám prosbičku. Jsem v insolvenci 55 měsíců a do konce oddlužení mi schází 5 měsíců. Do 2.5.2019 ins.spr. nezasílala soudu zprávy o tom, jak splácím. Až teď 5 měsíců před koncem mi zavolali s kanceláře, že je potřeba zaplatit 60.000 kč. Nechci se ničemu vyhnout, jsem ráda za pomoc .,ale není v mých silách v insolvenci dát 60.000 kč dohromady. Jediného koho mám je dcera a ta je na mateřské..Když jsem se ptala, proč mi to nesdělila dřív, odpověď zněla, že si toho účetní všimla, až nyní a že jsem si to měla hlídat sama. Žila jsem v mylném domnění, že je vše v pořádku. Mám někde odvolání, nebo je vše má chyba??Příklad posílala jsem ins. správkyni, ukončení podnikání neudala to soudu, zasílala jsem novou adresu nezaslala na soud. Komunikace minimální. Poctivě jsem platila a nyní taková sprcha a když nezaplatím je to můj konec. Děkuji za případnou pomoc odpověď.Nevím zda mohu dotaz směřovat k Vám.Soud se vyjádřil na zprávu insolvenční správkyně,že pokud to nedoplatím bude mi insolvence zrušena
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 5. 2019 v 12:49
Dobrý den, podmínkou osvobození dlužníka od placení pohledávek je, že dlužník splnění řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (srov. § 414 odst. 1 IZ). Jedním z důvodů zrušení schváleného oddlužení je skutečnost, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (srov. § 418 odst. 1, písm. a), b) IZ). Z pohledu zákonu se jedná o objektivní stav, když se nepřihlíží k tomu, zda dlužník skutečnost, že nedodržuje splátkový kalendář věděl, či nikoliv.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. Ráda bych požádala o radu. Pět let jsem poctivě platila insolvenci, která se doplatila loni v říjnu. Jak je možné, že při žádosti o kontejner, úředník mě oznámil, že jsem měla insolvenci.Chápu, že pět let,budu v registru. Kde je ochrana osobních údajů? To si každý klikne na moje jméno a získá tuto informaci? děkuji za pochopení. Libuše Pavelčíková
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 5. 2019 v 20:12
Dobrý den, skutečnost, že insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků až po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení a údaje o dlužníkovi znepřístupní je upravena přímo IZ (srov. § 425). Takový postup je tedy v souladu se zákonem.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
https://www.isir.info/inr1/spis/237520/B/Frantisek-Snajdrvind

Vážený pane doktore.Synovi poskytl moje dcera darovací smlouvu v tomto znění-zkráceně
Dárce se tímto zavazuje, že po dobu trvání oddlužení v rámci insolvenčního řízení shora uvedeného bude na dlužníkovy splátky ve shora uvedeném insolvenčním řízení dlužníku přispívat každý měsíc částku ve výši 2.400- Kč. Předmětnou částku bude poukazovat přímo na účet insolvenčního správce.
III.
Dále se obě strany dohodly,že dárce může kdykoli během trvání oddlužení, od smlouvy odstoupit,pokud obdarovaný po získání trvalého zaměstnání nebude mít snahu plnit splátkový kalendář
Dle našeho pochopení,by se měl tento důchod poskytovat jen v době kdy by neměl syn z čeho hradit splátky,což bylo v době kdy byl bez zaměstnání,to dcera jako dárce hradila.Jde o to,že syn už zaměstnání má a povinnost splátkového kalendáře si plní srážkami ze mzdy,ale insolvenční správce mu sdělil,že navíc ke srážkám ze mzdy syna musí i moje dcera hradit čásku ze smlouvy.tato situace vyvolala v rodině dusno.Proč musí hradit i ručitel?Je možné se z této povinnosti vyvázat a pokud ano,jakým způsobem.Samozřejmě její rodině peníze chybí.Já jsem důchdkyně s důchodem 6700 kč.nemohu závazek převzít.Podotýkám,že ke smlouvě došlo z důvodu nedostatečného příjmu insolventa ,aby mu bylo oddlužení povoleno,nedostalo se nám dostatečného vysvětlení,že povinnost musí trvat po celou dobu oddlužení.Děkuji za vaší radu a vysvětlení.Šnajdrvindová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 10. 5. 2019 v 09:20
Dobrý den, obecně platí, že i darovací smlouvu, která je uzavřena v souvislosti s oddlužením lze ukončit výpovědí, případně od ní odstoupit. Na druhé straně je však třeba uvést, že k povolení oddlužení a jeho následnému schválení došlo bezpochyby také i na základě darovací smlouvy, která byla ve věci předložena a IS ve zprávě pro oddlužení (srov. § 398a IZ) a následně i insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení (srov. § 406 IZ) s příjmem z této smlouvy kalkuloval. Dále je třeba uvést, že zájmem všech věřitelů je, aby míra uspokojování jejich pohledávek byla co možná nejvyšší. Tímto zájmem je veden i IS, který, jak uvádíte, požaduje nadále plnění z darovací smlouvy. Pokud dojde k ukončení plnění z darovací smlouvy, bude důležité, aby i nadále byl dodržen stanovený splátkový kalendář. Lze předpokládat, že se informace o ukončení plnění z darovací smlouvy objeví ve zprávě IS, kterou pravidelně předkládá insolvenčnímu soudu a nelze vyloučit pokyn ze strany insolvenčního soudu, aby plnění z darovací smlouvy bylo IS vymáháno.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
moje sestra je v insolvenci splátkovým kalendářem a první splátku měla nařízenou nyní v dubnu. Pracuje na zkrácený úvazek , čistého má +- 5.000,-Kč , má dvě děti. Daňový bonus neuplatňuje ve mzdě. V únoru podala daňové přiznání ze závislé činnosti za rok 2018. Daňový bonus ji přišel 30.4.
Bude muset celý bonus odevzdat? Nezabavitelná částka je cca 9.330,-Kč, ona má však mzdu čistou 5.000,-, když se bonus rozpočítá na měsíce nedosáhne nezabavitelné částky ani tak.
Insolvence je řešená darovací smlouvou.
Děkuji
JH
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 23. 5. 2019 v 07:47
Dobrý den, podle mého názoru je daňový bonus mimořádným plněním určeným daňovému subjektu-dlužníku, které lze použít jako mimořádnou splátku při oddlužení. Tento názor koresponduje i s usnesením Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 241/2013-B-50, MSPH 93 INS 19653/2011 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18. 3. 2013.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
moje sestra je v insolvenci splátkovým kalendářem a první splátku měla nařízenou nyní v dubnu. Pracuje na zkrácený úvazek , čistého má +- 5.000,-Kč , má dvě děti. Daňový bonus neuplatňuje ve mzdě. V únoru podala daňové přiznání ze závislé činnosti za rok 2018. Daňový bonus ji přišel 30.4.
Bude muset celý bonus odevzdat? Nezabavitelná částka je cca 9.330,-Kč, ona má však mzdu čistou 5.000,-, když se bonus rozpočítá na měsíce nedosáhne nezabavitelné částky ani tak.
Insolvence je řešená darovací smlouvou.
Děkuji
JH
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 23. 5. 2019 v 07:47
ZODPOVĚZENO
Stránka 1 z 76 (760 položek)Předchozí1234567747576Další