Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Hezky den,

mám dotaz. je možné, aby člověk který žije v manželství s partnerem v insolvenci který dluží cca 470tis a druhý (nezadlužený) z partnerů dostal majetkové vyrovnaní z předchozího vtahu, aby jim byla insolvence uznána? když druhy z manželů má prostředky na uhrazení dluhu své manželky? děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 3. 2018 v 07:19
Dobrý den, podle mého názoru to možné je.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
budu se snažit to zkrátit. Můj přítel se zadluzovanim z podnikaní dostal do platební neschopnosti. Nadělal dluhy okolo 1 200 000. Přiznal, ze to nezvládá a šel pracovat do podniku, jako zaměstnanec a začal podnikag kroky k oddlužení. Jelikož jeho první výplaty nebyly dost vysoké ( ale v průběhu cca 4 měsíců se zvedaji) podepsala jsem mu prohlaseni, ze insolvenčnímu správci budu zasílat 6000 měsíčně na dorovnání.. V poradně mu to poradili s tím, ze až jeho výplata bude dostatečně vysoká, tak to prohlášení s insolvenčním spravcem zrušíme. Insolvenci schválili, plat je už dostatečně vysoký. Ale...jde to tedy zrušit a nebudu mu muset nic posílat? Přijde mi to, ze jsem udělala hloupost..
Děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 3. 2018 v 09:55
Dobrý den, pokud jste se zavázala formou prohlášení, že budete každý měsíc přispívat svému příteli částkou 6.000,-Kč, jedná se v zásadě o darovací smlouvu. Obecně platí, že každou smlouvu je možné zrušit (dohodou, výpovědí, odstoupením apod.), je však nezbytné si uvědomit, že oddlužení bylo Vašemu příteli schváleno i díky Vašemu závazku, že budete pravidelně připívat částkou 6.000,-Kč. V této souvislosti je třeba uvést, že praxe některých insolvenčních soudů je taková, že ukládají IS, aby tento závazek vymáhali. Doporučoval bych Vám proto, aby Váš přítel otázku ukončení Vašich příspěvků nejdříve projednal se svým IS, aby to nebylo důvodem zrušení schváleného oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Hezký den,

měl bych na Vás dotaz. Mám známeho v insolvenci a přemýšlí o krátkodobé půjčce (ty na jeden měsíc) z nějakých osobních důvodů. Pokud by se stalo - jedná proti zákonu?
Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 3. 2018 v 04:55
Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka, která je upravena v ust. § 412 odst. 1, písm. g) IZ je, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Váš známý by tedy mohl porušit tuto zákonem stanovenou povinnost.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore, obracím se na Vás s dotazem ohledně vyplacené insolvence na 100%. Můj syn řádně platil splátkový kalendář insolvence po dobu 24 měsíců. Současně byl dům dám do MP a plomba na KÚ. Dům si chtěla zakoupit přítelkyně, soud prodej smírem schválil. Paní však nedostala hypotéku a tak jsme pomocí rodiny vyplatili za syna 100% částky pro věřitele, to bylo v prosinci roku 2017. Do dnešního dne správce nevyplatil věřitele a na stránky IS po celou dobu nedal plnění . Plombu na KÚ máme stále i když byla vyplacena celá částka. Správce si nárokuje odměnu za prodej cca 280 000 Kč i když k prodeji nedošlo. Dar od nás rodičů pro syna považuje správce, že dům byl prodám což je evidentní z KÚ že dům prodán nebyl. Naše žádost na soud je stále bez odezvy. Již jsou to tři měsíce po zaplacení na účet IS a věřitele nemají peníze. Mám obavy kam se částka poděla a nevím jak dál řešit tuto situaci. Moc Vás prosím o radu. Děkuji Wolfová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 3. 2018 v 09:53
Dobrý den, předpokládám, že finanční prostředky jsou na účtu majetkové podstaty. Pokud jde o odměnu IS, tak tuto musí schválit insolvenční soud. Stane se tak usnesením insolvenčního soudu, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení (srov. § 413 IZ). Pokud by insolvenční soud neshledal vyúčtování odměny a nákladů IS za správné, tak mu odměnu ve Vámi uváděné částce nepřizná. Jakmile bude oddlužení ukončeno, nebude existovat důvod, aby na katastru byla nadále vyznačena plomba.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, řeším insolvenci našeho zaměstnance. Jedná se mi o to, zda musím zasílat insolvenčnímu správci výplatní pásky na základě jeho požadavku. V usnesení od krajského soudu není o zasílání žádná  zmínka. Jde mi primárně o to, že insolvenční správce chce výplatní lístky zasílat e-mailem bez jakéhokoliv hesla, což mi přijde v rámci ochrany osobních údajů absolutně nepřijatelné. Proto mě zajímá, zda má na toto vůbec nárok. Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 3. 2018 v 09:34
Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (srov. § 412 odst. 1, písm. a) IZ), proto IS požaduje zaslání výplatní pásky, aby měl průběžný přehled o výdělku dlužníka. Postup IS je tedy legitimní. Pokud jde o formu zaslání výplatní pásky, tak tato je v dispozici IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,v tomto roce budu mít řádně splacenou insolvenci,ale budu 5 let v insolvenčních záznamech,nemám jako by příjem jsem na péči o postižené dítě,nyní mám přítele,který nemá čistý trestní rejsřík,ná exekuce,chce začít nový život a tak můj dotaz zní mohu já ručit měsíční částkou druhovi na insolvenci,nemáme majetek a druh je prozatím bez práce,insolvence by nám pomohla nechci,aby mi domů chodily exekutoři.Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 7. 3. 2018 v 10:42
Dobrý den, pokud budete mít ukončené oddlužení, tak není vyloučeno, abyste se zavázala svému příteli, pokud mu bude oddlužení schváleno, pravidelně darovat částku, která bude dorovnávat jeho splátky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,po nesplnění podmínek oddlužení jsem upadl od konkurtzu,Jsem fyzická osoba bez majetku,již druhýrok můj zaměstnavatel zasílám IS poměrnou část mzdy.Během těchto dvou let jsem IS žádal o informaci,na které pohledávky byli peníze použity.bohužel bez odezvy.Na insolvenčním rejstříku jsem v lednu zjistil,že soud Is zaslal výzvu o sdělení o stavu činnosti.lhůta na doložení byla soudem 30 dnů.Do dnešního dne ale v insolvečním rejstříku od správkyně není žádné vyjádření. Pokud jsem si zjištoval,veškerá komunikace se soudem s mojí spis.značkou je následně vyvěšena na veřejném insolvnenčním rejstříku. Mohl by jste mi prosím poradit jak mám postupovat abych se dozvěděl kam peníze byli použity. Jedná se během tech dvou let o cca 350 tisíc které jsem již splatil.Děkuji za odpověd.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 7. 3. 2018 v 10:48
Dobrý den, pokud bylo Vaše schválené oddlužení zrušeno a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem postupem dle ust. § 418 IZ, tak lze předpokládat, že finanční prostředky jsou deponovány na účtu majetkové podstaty a dosud nedošlo k jejich rozvrhu. K tomu dojde až po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy, kdy insolvenční soud vydá rozvrhové usnesení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,
má GDPR nějaký zásadní vliv na dosavadní fungování insolvenčního rejstříku? Jedná se o to, zda budou i nadále v budoucnu zveřejňována data dlužníků vč. bydliště, rodných čísel, příjmů aj. Řeší to nějakým způsobem Ministerstvo spravedlnosti v dialogu s profesními komorami a insolvenčními správci, máte prosím nějaké nové poznatky? Děkuji za Váš čas.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 3. 2018 v 11:58
Dobrý den, GDPR bude mít bezpochyby vliv nejen na ochranu osobních údajů v rámci insolvenčního řízení, ale i na insolvenční správce jako správce a zpracovatele osobních údajů ve smyslu GDPR. Pokud je mi známo, tak k dialogu mezi MS ČR a IS v této věci nedochází.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den prosím vás mám dotaz jsem v insolvenci od ledna mi začali stahovat splátku na insolvenci. V dubnu mi bude výplacena uleva na díte které si neuplatňuji v práci ale na finančním úřadě. Může mi správce zabavit častku celou nebo jen splátku
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 7. 3. 2018 v 09:45
Dobrý den, předpokládám, že máte na mysli slevu na vyživované děti ve společné domácnosti - oficiálně nazývanou daňové zvýhodnění. Touto problematikou se zabýval Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí (usnesení) sp. zn.: 3 VSOL 852/2011-A-10, kde dospěl k závěru, že u poplatníka je možno uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované děti, žijící s ním v domácnosti (§ 35 odst. 2 zákona o dani z příjmu). Měsíční sleva na dani se poplatníkovi poskytne maximálně do výše zálohy na daň (§ 35c zákona o dani z příjmů), je-li takto vypočtená záloha na daň nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem.
Proti tomu však stojí názor MS ČR, jehož podstatou je závěr, že zaměstnavatel (nebylo-li insolvenčním soudem uloženo jinak) vyplatí daňový bonus dlužníkovi, který jej vykáže v přehledu svých příjmů a vydá insolvenčnímu správci (srov. § 412 odst. 1 písm. b) a d) IZ).
S ohledem na rozdílnost názorů bude tedy rozhodující stanovisko Vašeho IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den pane doktore,
od 3/2013 my byla dle nařízení soud strhávána splátka na insolvenci. První splátka dle nařízení byla v 3/2013 z únorové výplaty. V 2/2018 byla splátka stržena a uběhlo 60 měsíců. Pan IS my chce nechat strhnou splátku i v březnu 2018 a až poté je ochoten vypracovat správu pro soud aby rozhodl o ukončení oddlužení. Můj dotaz zní zda je toto v pořádku, podle mě v březnu 2018 by už peníze strženy být neměly. Děkuji za odpověď a čas
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 4. 3. 2018 v 09:08
Dobrý den, podle mého názoru končí splátkový kalendář uplynutím 60ti měsíců. Požádejte Vašeho IS, aby Vám svůj postup vysvětlil.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 58 (578 položek)Předchozí1234567565758Další