Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den, byla jsem "oprávněnou" v exekuční řízení - povinná mi dlužila nájemné + zničila vybavení bytu a toto měla nahradit - Byl vydán exekuční příkaz. Povinné bylo nyní povoleno oddlužení. Budu se přihlašovat jako věřitel. Mohu do svých "pohledávek" uvést i další pohledávku, než tu která byla předmětem exekuce? Podle nájemní smlouvy měla "povinná" hradit v případě neuhrazení nájmu konkrétní částku za každý den z prodlení - o tomto soud nerozhodl - mám pouze k dispozici podepsanou nájemní smlouvu, s tímto uvedeným faktem. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 1. 2018 v 07:07
Dobrý den, do insolvenčního řízení můžete přihlásit vykonatelné i nevykonatelné pohledávky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

moje přítelkyně je od r. 2012 v konkursu. Je jí každý měsíc strhávaná částka z platu. Přihlášené pohledávky jsou ve výši 215.903,- a nyní je na účtem který byl zřízen IS celkem 175.654,- k 13.10.2017. Chtěl bych se zeptat, co bude následovat poté, co bude na účtu částka potřebná k zaplacení příhlášených pohledávek? Jsem ochoten přítelkyni částku doplatit, ale nevíme co bude následovat. Její IS je velmi neochotný a nebyl schopen nám odpovědět tak, abychom to pochopili.


Děkuji,

s pozdravem,
Jan Čapek.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 1. 2018 v 13:40
Dobrý den, pokud by Vaše přítelkyně doplatila 100% svých závazků (včetně odměny IS), tak to bude znamenat, že soud vydá rozhodnutí o splnění oddlužení a insolvenční řízení bude ukončeno.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Přeji dobrý den.Prosím o zodpovězení otázky.
Syn je v začátku procesu oddlužení,bohužel má sezonní práci která trvá od dubna do prosince,Letos nesehnal žádnou brigádu na smlouvu,tedy ověřený příjem,je na pracovním úřadu.Insolvenční správce požaduje darovací smlouvu ve výši 2400 Kč měsíčně,Bohužel já jsem rovněž v insolvenci a tedy mu darovací smlouvu nemohu poskytnout.Jiného ochotného nemáme.Co teď?24.1 má přezkumné jednání.Nevíme si rady,Oba nás podvedl bývalý manžel,nevlastní otec syna,což je v záznamech,Je prosím nějaká cesta?Děkuji Dagmar
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 1. 2018 v 13:47
Dobrý den, pokud Váš syn nesplňuje podmínky vyžadované IZ, může to znamenat, že insolvenční soud oddlužení neschválí (srov. § 405 IZ). Bylo by proto vhodné zajistit pro účely oddlužení osobu, která poskytne dar, tak jak Vás informuje IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
zúčastnili jsme se prohlídek nemovitosti prodávané v insolvenčním řízení. O nemovitost jsme měli největší zájem, který se projevoval také tím, že jsme se dotazovali makléře, který měl nemovitost v prodeji. Podávali jsme nabídky elektronickou poštou, tzn. napsali e-mail směřovaný na makléře s uvedením cenové nabídky. Ukončení podání nabídek bylo inzerováno do 31.12.2017, ale nakonec, jak jsem se náhodou dozvěděla, bylo později, prý s ohledem na nějakého zájemce. Datum, kdy mi makléř sdělil, že mi bude sdělen výsledek nabídek také nedodržel a nakonec dnes mi na můj dotaz/telefonát sdělil, že byla jedna nabídka vyšší, že byly odkryty nabídky. Mám několik dotazů: Kde se mohu nebo jak správně mi má být sdělen výsledek takového výběru? Myslím, že insovenční řízení by mělo být průhledné, ale takto není. Na webových stránkách insolvenčního správce je naposledy někdy v září 2017 zanesen znalecký posudek, od té doby nic. Mám právo jako zájemce, vidět výsledky nabídek?Makléř mi řekl, že to není oficiální.Jak to tedy je? Jakým způsobem mohu prověřit, že si někdo nenavyšuje cenu dle libosti s ohledem na svou provizi atd? Začíná na mne toto řízení takto působit. Děkuji Vám za odpovědi na mé dotazy. S pozdravem Alena Knapová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 1. 2018 v 13:36
Dobrý den, z položeného dotazu není zřejmé, zda nemovitost byla předmětem zajištění. Pokud by tomu tak bylo, tak dle ust. § 293 odst. 1 IZ platí, že jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Doporučoval bych Vám tedy, abyste se se svými dotazy obrátila přímo na IS, aby Vás informoval o svém postupu při zpeněžování předmětné nemovitosti.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, přítel je v insolvenci, dluhy si na jeho jméno vzala bývalá přítelkyně, má soudem potvrzené, že dluhy měly být na její jméno a že po skončení insolvence peníze po ni může vymáhat, ale ona teď jde do insolvence také, tak se chci zeptat, zda se do jejích pohledávek (teď ji naskočila 30ti dení lhůta, kdy se mohou pohledávky přihlásit) může přihlásit s těmi dluhy co si na něj vzala i když mu insolvence ještě neskončila? Děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 1. 2018 v 18:26
Dobrý den, situace, kdy je jeden z dlužníků v insolvenčním řízení mu nebrání přihlásit své pohledávky vůči druhému z dlužníků, který je v insolvenčním řízení také. Musí se tak však stát ve stanovené lhůtě a za podmínek vyžadovaných IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Máme na sebe podán insolvenční návrh a čekáme na konečné vyjádření soudu. To zatím neproběhlo, ale již jsme vedeni v rejstříku na internetu. Zaměstbavatel již dva měsíce provádí pořád a opětovně srážky pro exekutory. Říkal jsem mu, že na to nemá podle zákona právo a bylo mi řečeno, že dokud nebude rozhodnuto, tak bude posílat peníze exekutorovi. Prosím o radu jestli je to pravda a jestli ne, je možné pořadovat poslané peníze exekutorovi zpět? Mockrát děkuji za radu, Bláha.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 1. 2018 v 18:24
Dobrý den,
dle § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Zaměstnavatel nesmí provádět srážky ze mzdy ve prospěch exekutora, jelikož by prováděl výkon rozhodnutí. Stejně tak dlužník nesmí hradit splátky žádnému věřiteli, jelikož by se mohl dopustit nedovoleného zvýhodňování věřitele.
Pro úplnost ještě uvádím, že dle ust. § 229 IZ je dlužník od okamžiku podání návrhu na povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře osobou s dispozičními oprávněními.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce


Dobrý den, mám dotaz, při prodeji nemovitosti byl na svj dluh, který insolvenční správce při prodeji nemovitosti a následně z jeho výtěžku neuhradil, ale dle NOZ nepřešel dluh na nového majitele. Dluh pak svj doručilo mě, že ho mám uhradit. Je to správný postup? Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 1. 2018 v 14:22
Dobrý den, teprve novela ust. § 298 odst. 8 IZ účinná od 1. 12. 2017 stanovuje, že " V případě, že je zpeněžena jednotka v domě a osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatnila v insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů podle odstavce 1 (§ 298 IZ), a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení."
Pokud se jedná o zpeněžení před touto novelou a jsou to pohledávky SVJ vzniklé po povolení oddlužení jedná se o pohledávky za majetkovou podstatou, jejichž neuhrazením se vystavujete riziku zrušení oddlužení dle ust. § 418 IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, je IS povinen před předáním zajistit vyklizení nemovitosti zpeněžené v ins. řízení, která byla v minulosti využívána ke komerčním účelům? Některé movité věci v objektu byly sepsány v soupisu majetkové podstaty. Situaci komplikuje úmrtí dlužníka. Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 1. 2018 v 08:54
Dobrý den, obecně nikoliv. Pouze věci movité, které jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty by měly být odvezeny (pokud nebyly zpeněženy společně s nemovitostí).
S pozdravem P. BERGER
Hezký den pane Doktore,

lze se proti zamítnutí oddlužení pokud mám smysluplné argumenty odvolat?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 1. 2018 v 12:42
Dobrý den, proti rozhodnutí, jímž soud neschválí oddlužení se dlužník odvolat může (srov. § 405 odst. 5 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

momentálně jsem v insolvenci už rok a soud mi strhává z výplaty podstatnou část peněz a nechává mi měsíčně cca 12tis.. Situace se má tak, že mám manželku na mateřské a chce se se mnou rozvést. Pobírá rodičovskou a já bych se chtěl zeptat, jak by to bylo v mém případě s placením výživného a jestli bude mít manželka nějakou možnost žádat o příspěvky na dítě, bydlení atd. Do teď jsme na to nárok neměli.

Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 1. 2018 v 12:49
Dobrý den, vyživovací povinnost vůči dětem máte ze zákona. Pokud dojde k podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, tak insolvenční soud za podmínek stanovených IZ změní i bez návrhu rozhodnutí o schválení oddlužení (srov. § 407 odst. 3 IZ). Pokud jde o možnost žádat o příspěvky na dítě, bydlení atd., tak tato bude samozřejmě existovat s tím, že Vaše manželka bude dokládat svůj stav (rozvedená) a majetkové poměry.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 53 (521 položek)Předchozí1234567515253Další