Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,

dnes mi bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jelikož v průběhu schválení deponoval zaměstnavatel část výplaty, pokud jsem dobře pochopil od IS, měl bych mít na tyto peníze nárok. Mám se obrátit přímo na mou mzdovou účetní, nebo je nutno řešit přes správce? Děkuji za radu.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 11. 2017 v 17:43
Dobrý den, danou záležitost byste měl vyřešit se svým zaměstnavatelem, tedy mzdovou účetní.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Pekný deň prajem, rada by som sa informovala ohľadom podania prihlasky do insolvencneho rizeni. Za akych podmienok mozem podat prihlasku do rizeni, nakolko som slovensky veritel a dlznik ma sidlo v ceskej republike. Mozem to podat aj normalne prostredníctvom posty? Je s tym spojený aj nejaky poplatok ? za skoru odpoved Vam vopred velmi dakujem, S pozdravom
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 11. 2017 v 17:41
Dobrý den, přihlášku pohledávky můžete podat za stejných podmínek jako věřitel z České republiky. Musíte tak však učinit způsobem a za podmínek stanovených českými právními předpisy. Přihláška pohledávky není zpoplatněna a je možné ji zaslat prostřednictvím pošty.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Na majitele bytu - člena SVJ je vyhlášen konkurs. V průběhu insolvence a konkursního řízení nikdo nehradí zálohy teplo, voda (ani roční vyúčtování), neplatí služby (výtah, úklid) ani příspěvek do FO.
Dluh (přihlášen do řízení) který začal již v době před insolvencí každým měsícem narůstá. Je úhrada nákladů spojených s majetkovou podstatou povinností IS (zajištění plateb) nebo povinností dosavadního majitele? Budou platby 100 % uhrazeny z výnosu prodeje majetku - bytu ?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 11. 2017 v 17:38
Dobrý den, pokud evidujete pohledávku za majetkovou podstatou, která vznikla po rozhodnutí o úpadku jako náklad spojený s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, doporučuji ji u IS uplatnit. Tyto pohledávky, není-li IZ stanoveno jinak, se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (srov. § 168 odst. 3 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Hezký večer,

měl bych dotaz. Vše nasvědčuje tomu, že mi bude schváleno oddlužení splátkovým kalendářem ikdyž jsem vlastník 1/3 nemovitosti a lesních pozemků. Lesní pozemky budou zpeněženy a bude snimi uspokojen zajištěný věřitel. Lesní pozemky a 1/3 nemovitosti dává celkově méně než plněním splátkového kalendáře, proto IS podala žádost plněním splátkového kalendáře. Pokud to tedy tak bude, po zpeněžení lesních pozemků a po zajištění věřitele zůstane asi 200 000 kč. Mám na tyto peníze nárok? Pokud ano, není možné že v průběhu insolvence by si na tyto peníze kladl IS nárok? Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 11. 2017 v 17:23
Dobrý den, když i po uhrazení celé dlužné pohledávky zajištěnému věřiteli dojde k přebytku (hyperocha), pak tato částka náleží dlužníkovi do jeho volné dispozice. V oddlužení má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník (§ 409 odst. 2 IZ), a proto nelze ani tzv. hyperochu (tj. sumu vrácenou dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů) považovat za mimořádný příjem, ohledně něhož by měl dlužník povinnost naložit s ním způsobem uvedeným v § 412 odst. 1, písm. b) IZ (ať už ve znění účinném do 31.12.2013 nebo od 1.1.2014). Nejde o povinnost dlužníka podle shora citovaného ustanovení insolvenčního dlužníka vydat hyperochu k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Tento názor koresponduje např. s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 17.1.2013, sp.zn. KSPH 35 INS 18480/2011, 1 VSPH 1696/2012-B-26.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
Na konci loňského roku jsem v dražbě zakoupil a řádně zaplatil byt, k dnešnímu dni ale stále nebyl na katastru proveden výmaz předešlého zástavního práva. Psal jsem kvůli tomu několikrát jak na příslušný exekutorský úřad tak insolvenční správkyni, ale bezvýsledně. Můžete mi poradit, jak dál postupovat, aby bylo zástavní právo už konečně na katastru vymazáno? Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 11. 2017 v 08:11
Dobrý den, potvrzení o zániku zástavního práva Vám musí vydat IS. Toto potvrzení následně doložíte s návrhem na výmaz zástavního práva katastrálnímu úřadu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Mzdová účetní po dobu čtyř let prováděla kamarádovi vyšší,než zákonem stanovené srážky.Po tomto období provedla společně s insolvenční správkyní kontrolu a přiznaly přeplatek více,jak 70.000,-Kč.Přeplatek vracely /po srážce odměny IS/ vždy po 6 měsících. NNa které z těchto žen mám požadovat navrácení přeplatku.Díky za informaci.
P.S.Kamarád nevlatní internetmproto píšu já.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 11. 2017 v 16:10
Dobrý den, odpovědnost podle mého názoru jde primárně za zaměstnavatelem, který srážky prováděl.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den chtěl jsem se zeptat zda je možné když uz mi byla schválena Insolvence a provedení 1 stržení splátky zažádat o nastaveni pevne splátky.Kolega v zaměstnání mi říkal rikal ze ji ma a platí pouze stanovenou splátku a vše co si vydělá navíc mu zůstává.dekuji za informaci a přeji krásný den.S pozdravem Z.Pivonka
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 11. 2017 v 06:03
Dobrý den, stanovení splátkového kalendáře, včetně výše splátek, je plně v dispozici insolvenčního soudu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,
chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat při řešení následující situace:
1) Moje insolvenční správkyně do dnešního dne nedoložila soudu (ani mně), jak naložila s mimořádnou splátkou, kterou jsem uhradil hned v prvním měsíci splácení splátkového kalendáře z neoprávněně deponovaných peněz a to i přes mé upozornění na tuto nesrovnalost. Na její žádost jsem jí zaslal kopii příkazu k výše zmíněné transakci, ale od té doby již se mnou nekomunikuje.
2) Při kontrole svého záznamu v insolvenčním rejstříku jsem zjistil, že moje insolvenční správkyně má od ledna tohoto roku pozastavenou činnost a též nemá žádnou provozovnu.
Předem děkuji za odpověď.
Štefanik
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 11. 2017 v 08:45
Dobrý den, pokud má Vaše IS pozastavenu činnost, tak insolvenční soud ustanoví IS nového. Vzhledem ke skutečnosti, že tato situace trvá již od ledna, jak uvádíte, doporučuji se písemně s touto informací obrátit na insolvenční soud. Pokud jde o mimořádnou splátku, tak tuto byste měl řešit již s nově ustanoveným IS, který od původního IS převezme jeho agendu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den.
Komu náleží srážky ze mzdy dlužníka, které jsme jako zaměstnavatel srazili ze mzdy našeho zaměstnance v období od zahájení insolvenčního řízení do povolení oddlužení a tyto deponujeme (zaměstnanec nás o podání insolvenčního návrhu ihned informoval)?
V období mezi povolením a schválením oddlužením je nám situace již jasná, tedy že srážky patří dlužníkovi, ovšem o období před před povolením oddlužení jsme v zákoně nenašli ani zmínku.
Náleží srážky také dlužníkovi anebo do majetkové podstaty, aby je insolvenční správce použil pro všechny věřitele? Sám insolvenční správce našeho zaměstnance nám není schopen dát jednoznačnou odpověď.
Předem děkuji za Váš názor na věc.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 11. 2017 v 09:50
Dobrý den, jsem si vědom skutečnosti, že na danou problematiku existují různé názory. Nicméně vycházím z toho, že jedním z účinků, který IZ spojuje se zahájením insolvenčního řízení je, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiným majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést (srov. § 109 odst. 1, písm. c) IZ). Z tohoto dovozuji, že by v zásadě ke srážce ze mzdy nemělo dojít a pokud se tak stane, tak by tato srážka měla náležet dlužníkovi.

Na druhou stranu podle IZ dochází k zákonným omezením dlužníkových dispozičních oprávnění, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Rozsah těchto zákonných omezení je obsažen zejména v ust. § 111 IZ, které upravuje nakládání s majetkovou podstatou. Zejména je třeba vzít v úvahu ust. § 205 odst. 1 IZ, dle kterého v případě dlužnického insolvenčního návrhu náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Řešením z dané situace by mohlo být využití ust. § 111 odst. 3 IZ. Toto zákonné ustanovení upravuje možnost, aby si dlužník předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu k určitým, zde označeným právním úkonům.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dotaz na již předchozí odpověď. A když dlužník nemá ani zdaleka takový plat, aby řádně se plnilo, co má v tomto případě dělat? Manžel odmítá plnit uzavřenou smlouvu o důchodu na dobu určitou. A ona ho jako manželka nemůže žalovat, jak tedy postupovat dále? Tady je již zodpovězená předchozí otázka. Můžete mi prosím napsat kroky co tedy dále? Dobrý den, pokud byla uzavřena smlouva o důchodu ještě před manželstvím na dobu určitou a nyní to již manžel přestal platit, manželka nemůže zažalovat manžela. Bylo nám řečeno od právníka že v tuto chvíly musí konat insolvenční správce a zažalovat manžela. že s ohledem se jedná o ohraničený dar tedy smlouvu o důchodu, nelze vypovědět a žaluje se tudíž na plnění jjako klasický dluh. Prosím o radu zda tedy má insolvenční správce zažalovat manžela pro neplnění. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 1. 11. 2017 v 16:55
Dobrý den, tato smlouva se podepisuje v případech, kdy dlužníkův čistý měsíční příjem nedostačuje ke splnění podmínek pro oddlužení. Možnost odstoupení či výpovědi závisí na ujednání konkrétní smlouvy, ale je důležité, aby dlužník i po zrušení smlouvy splňoval podmínky schváleného oddlužení. Podle mého názoru je třeba nejdříve řešit řádné plnění Vašeho oddlužení (splátkového kalendáře) tak, aby insolvenční soud schválené oddlužení nezrušil a teprve poté se zabývat vymahatelností smlouvy o důchodu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 3. 11. 2017 v 14:28
Dobrý den, chápu Vaší složitou situaci. Řešením by mohl být další příjem z jiné pracovní činnosti.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 49 (486 položek)Předchozí1234567474849Další