Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den, prosím vás o radu. Jíž dva roky řádně platím insolvenci ( konkurz) která měla v únoru 2019 skončit. Do dnešního dne 8.7.2019 mi můj insolvenční správce nebyl schopný odpovědět, zda mám nárok na vrácení daně z příjmu 2018 na vyživované dítě ve společné domácnosti ( dvě děti) a zda byl konkurz ukončen či nikoliv. Týden co týden se stále odvolává na neznalost postupu. Soud určil zálohu na odměnu správci 1089 kč včetně hmotných výdajů. Otázka: Mám nárok na vrácení daně? Jsem povinná uhradit odměnu správci i po uplynutí času konkursu stanoveném soudem na míru? Děkuji, Votápková V.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 7. 2019 v 17:58
ZODPOVĚZENO
Dobrý den, prosím vás o radu. Jíž dva roky řádně platím insolvenci ( konkurz) která měla v únoru 2019 skončit. Do dnešního dne 8.7.2019 mi můj insolvenční správce nebyl schopný odpovědět, zda mám nárok na vrácení daně z příjmu 2018 na vyživované dítě ve společné domácnosti ( dvě děti) a zda byl konkurz ukončen či nikoliv. Týden co týden se stále odvolává na neznalost postupu. Soud určil zálohu na odměnu správci 1089 kč včetně hmotných výdajů. Otázka: Mám nárok na vrácení daně? Jsem povinná uhradit odměnu správci i po uplynutí času konkursu stanoveném soudem na míru? Děkuji, Votápková V.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 7. 2019 v 17:58
Dobrý den, tzv. vratka daně je dle zákona o daních z příjmu brána jako mimořádný příjem, který spadá do majetkové podstaty dlužníka. Soudní judikatura již v minulosti potvrdila, že takovýto mimořádný příjem při oddlužení je třeba vydat insolvenčnímu správci.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

jelikož všechny údaje člověka v insolvenci jsou přístupné v insolvenčním rejstříku - je možné v rámci ochrany osobních údajů bojovat o jejich znepřístupnění a zobrazení až například po souhlasu IS?
Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 7. 2019 v 11:20
Dobrý den, insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajištění maximální publicity insolvenčních řízení a umožnění sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku se také doručují některá rozhodnutí a dokumenty insolvenčního soudu. Dle ust. § 422 odst. 1 IZ platí, že na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání, může insolvenční soud rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze podat kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Jméno a příjmení takové fyzické osoby insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy.
Pokud jde o osobu dlužníka, tak jeho osobní údaje anonymizaci nepodléhají a Vámi navržený postup tedy možný není.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, můj otec je v insolvenci, kterou splácí. Já jsem zletilá (19let) a v době, kdy jsem byla v péči matky, vznikl dluh na výživném. Insolvenční správce vyplácí dlužné výživné na účet mé matky, ale já se domnívám, že dnem zletilosti patří dlužné výživné mně. Obracím se na Vás, protože po komunikaci s ins. správcem mi bylo sděleno, ať doložím (zákonem), že dnem zletilosti má vyplácet výživné mně jako oprávněné. Jsem z toho docela zděšena, že mně není schopen objasnit, proč posílá peníze za dlužné výživné matce a ne mně. Matce již vyplatil 81tisíc. Velmi děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 2. 7. 2019 v 20:50
Dobrý den, pokud se rozhoduje o stanovení výživného pro nezl. dítě, tak se současně rozhoduje i o svěření nezl. dítěte do péče jednoho z rodičů. Z toho plyne, že v době nezletilosti se výživné hradí k rukám rodiče, který má dítě svěřeno do péče. Je však třeba uvést, že výživné primárně náleží nezl. dítěti. V okamžiku dosažení zletilosti dítěte toto výživné náleží i nadále dítěti, v důsledku dosažení zletilosti již pozbývá platnosti institut svěření nezl. dítěte do péče jednoho z rodičů a s tím i spojená i úprava placení výživného. Placení výživného k Vašim rukám na Vás nepřejde automaticky, ale je nezbytné, abyste svůj nárok na placení výživného uplatnila vůči otci přímo Vy. Jakmile budete mít k dispozici příslušný rozsudek, tak se můžete domáhat toho, aby IS poukazoval výživné přímo k Vašim rukám.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Můj přítel je v insolvenci, která mu má trvat 5 let a nyní už je to 3 roky co řádně splácí. Já jsem studentka na vysoké škole. Nechceme už déle čekat na svatbu. Byla by pro mě výhodná pro mě vhodná předmanželská smlouva nebo zasáhne nějak jinak jeho insolvence do mého finančního života? Děkuji J. M.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 6. 2019 v 22:30
Dobrý den, upravit si SJM v rámci předmanželské smlouvy je možné rozhodně doporučit, neboť nelze vyloučit, že Váš přítel může mít problém s řádným ukončením oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda lze nějak zachránit insolvenční řízení.
Jsem 2,5 roku v insolvenci. Poslední rok jsem neplatila zrovna korektně, protože jsem přišla následkem zdravotních problémů o dobře placenou práci a na rychlo jsem si sehnala alespoň půl úvazku v obchodě. I tak jsem posílala alespoň co jsem měla na víc na insolvenci.
Insolvenční správkyně nyní zadala návrh na ukončení pro špatné splácení (vše jsem již dorovnala co bylo do mínusu) a není spokojena s aktuální prací kterou mám.
Za mě - dělám leč na půl úvazku v dobré práci, musím uznat že kolektiv i práce mě baví a nerada bych od tamtud odcházela. Mám šanci sespsat darovací smlouvu a můj partner mi bude splátku ,,dorovnávat". Ale mám strach, že soud, který si insolvenční správkyně nyní zařídila mi ukončí insolvenci a dá mě do konkurzu.

Všechny resty jsou uhrazeny, darovací smlouvu mohu sepsat taktéž na počkání a předložit soudu řešení pro korektní splácení bez nutnosti změny zaměstnání + potvrzení od lékařů že jsem opravdu byla přes 1,5 měsíce těžce nemocná a následně se mnou byl rozvázán pracovní poměr. Ale nejsem si jistá zda to bude stačit pro to aby na mě neuvalili konkurz.
Předem děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 5. 6. 2019 v 11:57
ZODPOVĚZENO
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda lze nějak zachránit insolvenční řízení.
Jsem 2,5 roku v insolvenci. Poslední rok jsem neplatila zrovna korektně, protože jsem přišla následkem zdravotních problémů o dobře placenou práci a na rychlo jsem si sehnala alespoň půl úvazku v obchodě. I tak jsem posílala alespoň co jsem měla na víc na insolvenci.
Insolvenční správkyně nyní zadala návrh na ukončení pro špatné splácení (vše jsem již dorovnala co bylo do mínusu) a není spokojena s aktuální prací kterou mám.
Za mě - dělám leč na půl úvazku v dobré práci, musím uznat že kolektiv i práce mě baví a nerada bych od tamtud odcházela. Mám šanci sespsat darovací smlouvu a můj partner mi bude splátku ,,dorovnávat". Ale mám strach, že soud, který si insolvenční správkyně nyní zařídila mi ukončí insolvenci a dá mě do konkurzu.

Všechny resty jsou uhrazeny, darovací smlouvu mohu sepsat taktéž na počkání a předložit soudu řešení pro korektní splácení bez nutnosti změny zaměstnání + potvrzení od lékařů že jsem opravdu byla přes 1,5 měsíce těžce nemocná a následně se mnou byl rozvázán pracovní poměr. Ale nejsem si jistá zda to bude stačit pro to aby na mě neuvalili konkurz.
Předem děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 5. 6. 2019 v 11:56
Dobrý den, pokud již plníte stanovený splátkový kalendář a nemáte dluh, tak je velmi pravděpodobné, že Vám oddlužení zrušeno nebude. Jestliže bude u soudu ve věci nařízeno jednání, tak doporučuji s sebou vzít i Vašeho partnera, který by Vám pomohl se splácením, aby mohl tuto skutečnost případně potvrdit.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, u nového uchazeče o práci bylo zjištěno, že je veden v insolvenčním rejstříku (oddlužení od roku 2016). Musí zaměstnavatel informovat insolvenčního správce, pokud by se jednalo o zaměstnání na dohodu o provedení práce (je tato povinnost uložena zákonem)? Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 5. 6. 2019 v 11:58
Dobrý den, informační povinnosti primární tíží dlužníka.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, moc bych vás chtěl požádat o radu, protože si už opravdu nevím rady. V roce 2014 jsem podal návrh na povolení oddlužení. a návrh mi byl schválen. V té době jsem dědil ideální polovinu bytu, jejíž hodnota byla 700.000 Kč. Protože bratr souhlasil s prodejem bytu, informoval jsem insolvenčního správce a peníze z mé ideální poloviny pak použil k oddlužení. Co se týkalo přednostních pohledávek, uvedl jsem dluh na výživném na mou tehdy ještě nezletilou dceru (roč. 1998). Jak jsem i uvedl, přesnou výši dluhu jsem neznal. Insolvence skončila a já dne 28.7. 2016 u IS podal návrh na osvobození pohledávek. (dle pokynu ins. správce). Dne 29.7. 2016 IS vydal usnesení, kde "Dlužník se osvobozuje od placení pohledávek věřitelů" - "kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit " Usnesení nabylo právní moci dne 30.7. 2016. Můj problém spočívá v tom, že bývalá přítelkyně a matka naší dcery, ani soudní exekutor se s dluhem na výživném do insolvenčního řízení nepřihlásily. Bohužel v současné době mám stále exekuci na invalidní důchod a nevím, jak se tohoto problému zbavit. Podle mého názoru se jedná o porušení insolvenčního zákona. Neboť ani paní Dušková, ani soudní vykonavatel, přednostní pohledávku do insolvenčního řízení řádně nepřihlásily. Nechápu tedy, jak může být tato pohledávka nyní zpětně a exekučně vymáhána. Velice vás prosím, jak dále postupovat a jestli vůbec nějaké možnosti jsou. Velice vám děkuji, s pozdravem, JK
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 26. 5. 2019 v 20:15
Dobrý den, ve věci doporučuji podat návrh na zastavení exekuce, který odůvodněte tím, že Vám bylo přiznáno v rámci oddlužení osvobození od placení pohledávek.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je osoba, uplatňující vlastnické právo k majetku zapsaném do soupisu majetkové podstaty účastníkem insovlenčního řízení (po dobu než se rozhodne o žalobě podané na vyloučení majetku z majetku dlužníka) dle §15 IZ, nebo není a je pouze účastníkem incidenčního sporu. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 5. 2019 v 13:25
Dobrý den, osoby, které se domáhají vydání majetku prostřednictvím žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty dle ust. § 225 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dle ust. § 15 IZ, upravující účastenství nepřihlašovaných věřitelů.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 77 (769 položek)Předchozí1234567757677Další