Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,máme s manželem insolvenci,kde si zaplatíme 100 procent dluhu.Manžel má příjem z práce + rentu,po součtu jeho příjmů a přepočítání na kalkulátoru splátek jsem zjistila,že mu měsíčně strhávají o tisíc korun více než dle toho kalkulátoru.Dále jsem po roce splácení zjistila,že nám špatně napočítali vyživované osoby,na toto jsem upozornila insolvenční kancelář,kde mi byla přislíbena náprava,ale k tomu nedošlo.Po novém upozornění na jejich chybu mi insolvenční správce přeposlal částku,kterou mi za ten rok strhl navíc,ale v zápětí si to,co mi poslal,strhl zpátky,takže jsme tři měsíce neplnili oddlužení a to nebyl postup,na kterém jsme se předtím domluvili.Dokonce mi jeho zaměstnankyně odmítla dát na něj telefonní číslo,abych mohla kontaktovat přímo jeho,jelikož vše za něj vyřizovala ona.Byl tento postup insolvenčního správce správný?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 5. 2018 v 19:10
Dobrý den, každý z IS má svůj způsob výkonu funkce IS. Rozhodující je, zda tento způsob odpovídá IZ a příslušným právním předpisům. Doporučoval bych se obracet na IS písemně (e-mailem) v případech, kdy požadujete od IS nějaké vysvětlení nebo se na něho obracíte s nějakou žádostí. K postupu jeho zaměstnankyně mohu uvést, že IS nese při výkonu funkce IS za své zaměstnance odpovědnost.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, pane doktore.
Mám dotaz k plnění oddlužení.
Moje přítelkyně ,se svým manželem, před dvěma lety požádali o oddlužení, které jim bylo schváleno s minimálním plněním 30% dlužné částky. Přítelkyně plní své povinnosti podle ustanovení zákona, ale její manžel, ani na opakovanou výzvu, nepředkládá "zprávu dlužníka o svých příjmech". Má insolvenční správce jinou páku na to, jak zprávu o příjmech získat, nebo je to vážné porušení podmínek oddlužení, které by mohlo být důvodem ke zrušení oddlužení? Přítelkyně už se svým manželem nežije více jak rok ve společné domácnosti a děti má svěřené do své péče a chce se nechat rozvést. Manžel na její opakované výzvy na plnění oddlužení nereaguje.
Předem děkuji za odpověď.
Miroslav Štálík
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 5. 2018 v 05:36
ZODPOVĚZENO
Dobrý den, pane doktore.
Mám dotaz k plnění oddlužení.
Moje přítelkyně ,se svým manželem, před dvěma lety požádali o oddlužení, které jim bylo schváleno s minimálním plněním 30% dlužné částky. Přítelkyně plní své povinnosti podle ustanovení zákona, ale její manžel, ani na opakovanou výzvu, nepředkládá "zprávu dlužníka o svých příjmech". Má insolvenční správce jinou páku na to, jak zprávu o příjmech získat, nebo je to vážné porušení podmínek oddlužení, které by mohlo být důvodem ke zrušení oddlužení? Přítelkyně už se svým manželem nežije více jak rok ve společné domácnosti a děti má svěřené do své péče a chce se nechat rozvést. Manžel na její opakované výzvy na plnění oddlužení nereaguje.
Předem děkuji za odpověď.
Miroslav Štálík
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 5. 2018 v 05:30
Dobrý den, podle mého názoru je důležité, zda je plněn řádně splátkový kalendář či nikoliv. Pokud je splátkový kalendář řádně plněn a dlužník nepředkládá zprávu o svých příjmech, tak IS má možnost o tom informovat insolvenční soud a insolvenčním soud by nemusel porušení této povinnosti dlužníka vyhodnotit tak, že by bezprostředně rozhodoval o zrušení oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, pane doktore,
ohledně vaší odpovědi na můj dotaz , jaký je použitelný příjem pro oddlužení, když jsem OSVČ vám děkuji.
Vím, že se posuzuje můj příjem z daňového přiznání. Na stránkách insolvenčního rejstříku a kalkulačka, do které se vloží příjem a ta vypočítá, kolik je použito na oddlužení - a s tímto si nevím rady.
Mám tedy měsíční fakturaci 45000,-kč , náklady si odečítám paušálem, nemám žádné děti a jsem svobodný. Kolik tedy, prosím, je můj použitelný příjem pro oddlužení případně jaký údaj mám vložit do této kalkulačky, abych zjistil, zda mé příjmy jsou dastačující a návrh na oddlužení bude úspěšný.
Děkuji za odpověď
František Filip
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 5. 2018 v 10:32
Dobrý den, do kalkulačky doporučuji vložit částku odpovídající měsíční výši zisku po zdanění.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

dostal jsem od zamestnavatele premii v hotovosti. Je možno ji přijmout? Pokud už jsem ji přijmul je možno o tuto částku snížit další měsíc výplatu?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 5. 2018 v 05:33
Dobrý den, pokud jste obdržel od zaměstnavatele prémii, tak tato bude použita v souladu s obsahem rozhodnutí o schválení oddlužení a k žádnému snížení výplaty v dalším měsíci by nemělo dojít.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, pane doktore,
poprosím o odpověď na 2 otázky:
1.jsem OSVČ , pravidelně měsíčně mám příjem na základě fakturace, výdaje si uplatňuji paušálem. Měsíční příjem je tedy 45000,-Kč. Jsem svobodný. Kolik je prosím můj příjem, který mohu použít pro své oddlužení splácení splátkovým kalendářem? Nikde jsem toto nenašel.
2. Své přítelkyni jsem podepsal smlouvu o důchodu a pravidelně jí na oddlžení posílám částku 1000,-Kč. je pravda, že nemohu požádat o oddlužení své osoby? Co mám tedy udělat, dluhy splácet nestačím?

Velmi děkuji za odpověď.
František Filip
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 5. 2018 v 05:24
Dobrý den, k podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem, mimo jiné, dokládáte daňová přiznání za poslední tři roky (resp. listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky). Právě z daňového přiznání bude zjistitelné, jaká částka Vám zůstane k dispozici po zdanění a dalších povinných odvodech. Z těchto finančních prostředků byste měl být schopen splácet minimálně zákonem stanovené minimum (30%) svých závazků. Pokud jde o druhý dotaz, tak smlouva o důchodu, podle mého názoru není překážkou Vašeho oddlužení, pokud budete splňovat ostatní požadavky stanovené IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, insolvenční správce po mně jako zaměstnavateli požaduje zasílat výplatní pásku zaměstnance v oddlužení. V usnesení soudu mi tato povinnost uložena není. Povinnost prokazovat a dokládat příjmy má přece zaměstnanec, tak proč je toto přeneseno na mne? Kde je tato moje povinnost uvedena? Co se stane, když této žádosti nevyhovím? Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 5. 2018 v 09:00
Dobrý den, dle ust. § 412 odst. 1, písm. d) IZ platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání. V souvislosti s položeným dotazem je však nezbytné ještě upozornit na ust. § 141 odst. 5 ZP, podle kterého při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Dále platí, že na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl. Pokud tedy není v usnesení insolvenčního soudu taková povinnost stanovena, má požadavek IS oporu v citovaném ustanovení ZP.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Jsem 1x rok v insolvenci a chtěl bych si mezi 4 a 5 rokem zrušit penzijní spoření ( penzijní spoření již bylo před insolvenci a bylo nahlášeno ) budou mi peníze zabaveny ?
Druhý dotaz :
Budou mi zabaveny přeplatky na energiích ?
Děkuji Novák
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 5. 2018 v 05:29
Dobrý den, obecně v dané případě pro Vás platí povinnost vyplývající pro dlužníka z ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ, tj. že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Nejde tedy o nějaké zabavení, ale Vaší povinnosti použít mimořádné příjmy k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den pane doktore.

Chtěl jsem koupit nemovitost, jejíž majitel je v insolvenci a zajištěný věřitel chtěl nemovitost prodat. Proto jsem kontaktoval insolvenčního správce, a nabídl mu cenu za nemovitost.

Vzápětí po této mé nabídce někdo nabídl stejnou cenu, proto jsem cenu navýšil a toto „přeplácení“ se několikrát opakovalo, což se mně ale pro neprůhlednost nelíbilo. Udělal jsem insolvenčnímu správci poslední nabídku s poznámkou, „že se nechci dohadovat tímto pro mě neprůhledným způsobem, i když se domnívám, že bych byl schopen nabídnout víc, ale jen v oficiální dražbě, a ne v nějakém neprůhledném dohadování se o ceně“.
Vzápětí už žádný požadavek na zvýšení ceny ze strany insolvenčního správce nepřišel a nemovitost se prodala jinému zájemci za cenu o 15 000,- Kč vyšší než činila má poslední nabídka.
Přitom se domnívám, že by se tato nemovitost v dražbě prodala minimálně o třetinu více (cena za kterou jsem byl ochoten nemovitost koupit) a také proto, že když prodej nabízela realitní kancelář, byl zájem tak velký, že musely být prohlídky rozděleny do dvou kol, ale druhé kolo prohlídek bylo zrušeno a nemovitost byla zarezervována zájemci ihned v prvním kole. Dále také usuzuji z toho, že v lokalitě je o nemovitosti velmi velký zájem a prodávají se dráž.

I když dle IZ je možný prodej majetku mimo dražbu, a kde o zpeněžení majetku, který slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele, domnívám se, že v tomto případě by měl být pokyn zajištěného věřitele odmítnut, protože předmět zajištění by bylo možno zpeněžit výhodněji a v tomto případě by bylo vhodné požádat insolvenční soud o přezkoumání tohoto pokynu zajištěného věřitele.

1) byl postup insolvenčního správce a zajištěného věřitele je správný?
2) po zveřejnění prodeje v IR chci kupní smlouvu, rozhodnutí a postup insolvenčního správce a zajištěného věřitele napadnout. je to možné?

Děkuji. Hrubý
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 5. 2018 v 09:16
Dobrý den, dle ust. § 293 odst. 1 IZ platí, že při zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je IS vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. IS má možnost tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji. V takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Dále platí, že o způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhoduje IS se souhlasem věřitelského výboru (srov. § 286 odst. 2 IZ). V případě prodeje mimo dražbu platí, že IS může prodej mimo dražbu uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru (srov. § 289 odst. 1 IZ). Pokud tedy byly splněny veškeré zákonem předpokládané podmínky pro zpeněžení, tak lze konstatovat, že postup IS správný byl.
Pokud jde o možnost napadnutí prodeje, tak platí, že platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li nabyvatel v dobré víře (srov. § 289 odst. 3 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobry den,na podzim mi skonci oddluzeni,ve kterem bude uhrazeno 100%.jde mi o to,zda mam kontaktovat IS nebo soud nebo kdo vlastne zada soud od tzv.osvobozeni ... (nevim ten presny vyraz).zda li treba ja mam napsat na krajsky soud nebo napsat IS,popripadne nejak informovat uctarnu aby jiz nezasilali penize IS.dekuji za odpoved
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 5. 2018 v 09:03
Dobrý den, usnesení, jímž insolvenční soud osvobodí dlužníka od placení pohledávek, vydá insolvenční soud i bez návrhu či žádosti (srov. ust. § 414 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 61 (606 položek)Předchozí1234567596061Další