Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,
pracuji ve Škodovce a mám vysoké pravidelné čtvrtletní prémie (úhrnem za rok cca 100 tis). Základní čistý příjem mi na insolvenci (splnění 30%) nestačí. Je možné rozpočítat do čistých příjmů i tyto prémie? Pokud ano, tak by mi příjem již stačil. Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 6. 2017 v 17:13
Tato otázka již byla zodpovězena.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
pracuji ve Škodovce a mám vysoké pravidelné čtvrtletní prémie (úhrnem za rok cca 100 tis). Základní čistý příjem mi na insolvenci (splnění 30%) nestačí. Je možné rozpočítat do čistých příjmů i tyto prémie? Pokud ano, tak by mi příjem již stačil. Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 21. 6. 2017 v 17:59
Dobrý den, při modelaci oddlužení splátkovým kalendářem vychází soud ze mzdy, která je zaměstnanci na základě pracovní či obdobné smlouvy zaručena. Prémie podle mého názoru není pravidelnou nárokovou složkou mzdy a není možné s ní tedy počítat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,chtěla bych se zeptat dne 20.09.2016 nám bylo povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře a to ve výši 75% z čistého příjmu manžela. A minimální částkou 6 tisíc. Může se strhávat víc, když nám nezůstává ani životný minimum na 4 členou domástnost.?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 6. 2017 v 17:15
Dobrý den, výše životního minima Vám musí zůstat zachována.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobry den.Nevim jestli se obracim na spravnou adresu,ale i přesto bych se chtěl zeptat:V roce 2014 jsem žadal o insolvenci,ale bohužel mi nebyla schvalena tak jsem ji neměl a nikdy nesplacel,ale v registru zustal zaznam.Chtěl bych se zeptat na koho se mohu obratit ohledně vymazani tohoto zaznamu z registru,když jsem o tento vymaz už žadal i krajsky soud v Ostravě a zaznam tam pořad je.Nyni už mam vše v pořadku splacene a jelikož si chceme založit rodinu potřeboval bych zažadat o uvěr,ktery mi bohužel tomuto zaznamu nikde nedaji.Jsem zaměstnany a dluhy nemam.Děkuji za pochopeni a radu.Karička Roman
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 6. 2017 v 16:08
Dobrý den, údaje, které byly historicky zaznamenány do IR vymazat nelze.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
moje matka má povolené oddlužení plněním splátkového kalendáře. V rámci dohody o vypořádání SJM převedla na základě neúčinné a možná i neplatné smlouvy polovinu domu na již bývalého manžela. IS i když chtěl, nakonec odpůrčí žalobu nepodal, protože si máma navýšila příjmy tak, aby jejich věřitelům bylo uhrazeno 100 procent pohledávek. Pokud její bývalý manžel předmětný byt prodá a mámě by oddlužení bylo přeměněno na konkurs, např. z důvodu smrti, domnívám se, že by mohl IS zapsat do nového soupisu majetkové podstaty právě polovinu domu, kterou máma neúčinně či neplatně převedla na bývalého manžela a ten ho prodal nějaké třetí osobě. Je to tak? Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 6. 2017 v 10:24
Dobrý den, jestliže insolvenční návrh podal dlužník platí, že do majetkové podstaty náleží majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. To platí i ohledně majetku, který byl ve společném jmění dlužníka a jeho manžela (srov. § 205 odst. 1, 3 IZ). Pokud jde o neplatnost a neúčinnost právních úkonů, tak závěr o tom, zda konkrétní právní úkon byl neplatný či neúčinný může učinit na základě podání příslušné žaloby pouze soud. Do té doby se má za to, že právní úkon neplatností či neúčinností stižen není. Pokud jde o neúčinnost, tak IZ možnost se jí dovolávat časově limituje, kdy např. IS může podávat odpůrčí žaloby ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Pokud by nastala situace, kterou popisujete, tak nabyvatel bytu by se v takovém případě musel žalobou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (srov. § 225 odst. 1 IZ).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, měla bych otázku.
Platím 5 let insolvenci, která mi v srpnu 2017 končí.
Zůstává mi nezabavitelná částka a zbytek jde na dluhy.
Naskytla se mi možnost brigády na DPP od července.
Chtěla jsem se zeptat, zda budu muset někde nahlásit tenhle vedlejší příjem, nebo zda se automaticky budou strhávat peníze?
Protože v tom případě podle mě nemá smysl se honit za prací a vydělávat peníze navíc dokud mi to neskončí.
Děkuji za kladné vyřízení. Milena
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 6. 2017 v 09:26
Dobrý den, tato otázka již byla zodpovězena 14. 06. 2017.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den jsem v insolvenci smířil jsem se s prodejem nemovitosti ale zaráží mě,že nemovitost po odečtení nákladu provizí a odměn se prodala za 2 200 000.-Kč ani né za rok jí najdu k prodeji za 7 500 000.-Kč a při prodeji jsem měl i své zájemce kteří by to odkoupily za vyšší částku ale byly správkyní odmítnuty že si to prodá sama je toto jednání v pořádku
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 6. 2017 v 17:08
Tento dotaz již byl zodpovězen.
JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den jsem v insolvenci smířil jsem se s prodejem nemovitosti ale zaráží mě,že nemovitost po odečtení nákladu provizí a odměn se prodala za 2 200 000.-Kč ani né za rok jí najdu k prodeji za 7 500 000.-Kč a při prodeji jsem měl i své zájemce kteří by to odkoupily za vyšší částku ale byly správkyní odmítnuty že si to prodá sama je toto jednání v pořádku
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 6. 2017 v 17:06
Dobrý den, IS při zpeněžování nemovitostí postupuje v souladu s pokyny zajištěného věřitele, případně za podmínek stanovených insolvenčním soudem a při respektování platné právní úpravy. Pokud tedy IS neporušil žádnou svou povinnost, tak byl postup IS v pořádku. Jestliže v době zpeněžování existoval nějaký zájemce, který nabízel cenu vyšší, než které bylo dosaženo, předpokládám, že mohl IS předložit závaznou písemnou nabídku na odkup nemovitosti z majetkové podstaty, mohl o svém vážném zájmu informovat věřitelský orgán i insolvenční soud. IS by pak určitě respektoval kritérium nejvyšší nabídky, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry uspokojení věřitelů.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, chtěl bych se ještě zeptat co musí dlužník udělat, když je již po zahájení insolvenčního řízení soudem zvýšeno původní výživné. Insolvenční správce byl o této skutečnosti informován, ale odmítá hradit výživné v nově stanovené výši. Děkuji Mach
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 6. 2017 v 13:47
Dobrý den, podle ust. § 169 odst. 1 písm. e) a odst. 2 IZ platí, že pohledávky na výživném ze zákona jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. To znamená, že se nepřihlašují, nýbrž se uplatňují přímo proti osobě s dispozičním oprávněním (tedy v závislosti na tom, v jaké formě bude oddlužení probíhat).
V daném případě je, podle mého názoru, povinností dlužníka, aby si zajistil případný další příjem, pokud by se mu v oddlužení snížilo plnění a nedosáhl by na splnění závazků ve výši 30%.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, měla bych otázku.
Platím 5 let insolvenci, která mi v srpnu 2017 končí.
Zůstává mi nezabavitelná částka a zbytek jde na dluhy.
Naskytla se mi možnost brigády na DPP od července.
Chtěla jsem se zeptat, zda budu muset někde nahlásit tenhle vedlejší příjem, nebo zda se automaticky budou strhávat peníze?
Protože v tom případě podle mě nemá smysl se honit za prací a vydělávat peníze navíc dokud mi to neskončí.
Děkuji za kladné vyřízení. Milena
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 6. 2017 v 13:21
Dobrý den, pokud máte schváleno oddlužení, tak Vás tíží povinnosti uvedené v ust. § 412 odst. 1 IZ. Toto zákonné ustanovení stanoví, že dlužník je povinen:
a)vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,
e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 36 (357 položek)Předchozí1234567343536Další