Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobry den,je mozne vyvolat incidencni spor i kdyz uz bezi oddluzeni spl.kalendarem ? Jedna se o firmu Proficredit,nemravny urok+exekuce,penale.. IS ani ja jsme to u prezkumneho jednani nepopreli,odstupem casu nechapu,proc IS proti takove smlouve nevystoupil a nepoprel..
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 9. 2017 v 18:44
Dobrý den, pokud nebyla konkrétní pohledávka v rámci přezkumného jednání IS popřena, tak možnost jejího dodatečného popření platná právní úprava neumožňuje.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
můžete prosím definovat, jaké šance má, v současném sytému evidence cenných papírů, insolvenční správce zjistit a prokázat existenci akcií nebo dluhopisů v majetku dlužníka, jestliže je tento sám neuvede do soupisu svého majetku ???
S úctou
Václav
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 9. 2017 v 18:42
Dobrý den, IS V rámci pátrací činnosti za použití příslušných zákonných ustanovení zejména vyzývá k součinnosti banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank ke sdělení čísel účtů dlužníka, vyzývá k osoby vedoucí evidenci cenných papírů ke sdělení údajů o evidovaných cenných papírech dlužníka, dotazuje se na evidenci motorových vozidel ohledně vozidel dlužníka a vyzývá Český úřad zeměměřičský a katastrální ke sdělení informací o nemovitém majetku dlužníka. V rámci této pátrací činnosti tak může zjistit existenci akcií či dluhopisů dlužníka.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobry den,podle ceho veritele vyhodnoti u koho vezmou castecne popr.celou pohledavku zpet ? Napr.u nekoho jeste pred schuzi veritelu a u nekoho treba po dvou letech insolvence.dekuji za odpoved
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 9. 2017 v 05:57
Dobrý den, popře-li věřitel konkrétní pohledávku, je změna jeho stanoviska plně v jeho dispozici. Ke zpětvzetí popěrného úkonu věřitele může dojít na základě zjištěného stanoviska IS, jednání s ostatními věřiteli apod.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

mám dotaz. Jsem v procesu oddlužení. Vlastním 1/3 nemovitosti, která byla naceněna pro insolvenci ve výši 270 000 kč (silně podhodnocena z důvodu spoluvlastnictví a insolvence). Dělá to asi 25% celkové výše všech dluhů. Splátkovým kalendáře´m jsem schopen uhradit asi 60% všech závazků. IS mi sdělila, že soudu navrhne oddlužení pouze splátkovým kalendářem. Můžu se prosím zeptat na Váš názor, zda soud povolí splátkovým kalendářem, nebo navrhne kombinací? Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 9. 2017 v 05:51
Dobrý den, s ohledem na obtížnost zpeněžování spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech a s ohledem na předpokládanou výši uspokojení věřitelů splátkovým kalendářem bych se i já přikláněl k oddlužení povolením splátkového kalendáře.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
mám povoleno oddlužení splácení spl. kalendářem od roku 2014, měsíční splátka je ve výši 4000,-kč, plním ve výši 110% měsíčně.
Při soudním jednání mi pan soudce řekl" až budete mít uhrazeno 50% dluhů můžete požádat o prominutí".
Poprosím, o odpověť - nějak tomu nerozumím. Děkuji předem
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 15. 9. 2017 v 09:56
Dobrý den, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (srov. § 414 odst. 1 IZ). Podmínkou takového postupu ze strany insolvenčního soudu je tedy splnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení. Podle mého názoru to je jediný způsob, jak docílit Vámi uváděného "prominutí".
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

rád bych Vás požádal o názor ke znění § 253 insolvenčního zákona po novele s účinností od 1.1.2014. Zákonodárce u smluv o vzájemném plnění nahradil fikci "odstoupení od smlouvy", v případě, že se správce ve stanovené lhůtě nevyjádří, fikcí "odmítnutí plnění". Nově zavedená terminologie je dle mého názoru nejasná, a to především co do právních následků, které vyvolá.

Má fikce odmítnutí plnění za následek ukončení smlouvy o vzájemném plnění nebo smlouva nadále pokračuje? Pokud je zamýšleným následkem ukončení smlouvy, tak jako doposud, chápu správně, že rozdílem oproti konceptu odstoupení od smlouvy je, že smlouva zaniká s účinky pouze pro futuro? Případně pokud smlouva pokračuje, jaké má možnosti smluvní partner úpadce za stavu, kdy druhá strana odmítá na základě zákona plnit? může z tohoto titulu od smlouvy odstoupit či také odepřít plnění v souladu s § 1911 OZ?

Děkuji mnohokrát za odpověď

David Srch
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 9. 2017 v 13:16
Dobrý den, podle mého názoru zákonodárce zmiňovanou právní úpravou poskytuje IS časový prostor 30 dnů, aby se IS rozhodl, zda smlouvu splní nebo její plnění odmítne. Jestliže IS využije variantu, že plnění odmítne, tak na rozdíl od předchozí právní úpravy nedochází k zániku závazku, ale smlouva pokračuje. Po uplynutí této 30ti denní doby od prohlášení konkursu, v níž se má IS vyjádřit, může smluvní partner od smlouvy odstoupit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den.
V současné době usilujeme o zakoupení RD s pozemky, které jsou v insolvenčním řízení. Dům se prodává přes realitní kancelář. Podle insolvenčního správce jsme zájemci dva. Teď se nám stala taková věc, kdy jsme navýšili nabízenou cenu o 30.000,- Kč (cca 1,5% ceny) nad nabízenou cenu protistrany a odpovědí IS nám bylo, že pokud cenu nezvýšíme alespoň o 5%, tj. 100.000,- Kč, dům prodá protistraně. K tomu mám 3 dotazy, na které prosím o odpověď:
1. - Má IS správce právo určovat výši "příhozu", když dosud pravidla neurčil?
2. - Může IS nemovitost prodat i nižší nabídce? Tím by vlastně ochudil věřitele. Obě strany máme peníze připraveny na bankovním účtu, nepotřebujeme hypotéku apod., takže v tomto jsme si rovni.
3. - Je možnost, jak zjistit, zda opravdu nějaká protistrana existuje nebo nezbývá než věřit IS a realitní kanceláři?
Předem vám děkuji za odpovědi.
Ondřej Balihar
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 9. 2017 v 06:28
Dobrý den, předpokládám, že předmětné nemovité věci jsou předmětem zajištění, tedy jsou zatíženy zástavním právem. Doporučuji proto, abyste se seznámili s obsahem pokynu zajištěného věřitele, kterým se IS při zpeněžování musí řídit (srov. § 293 odst. 1 IZ). IS je při zpeněžování majetkové podstaty veden kritériem dosažení nejvyšší ceny a musí postupovat v souladu se společným zájmem věřitelů. Je tedy v jeho dispozici, jakým způsobem realizuje zpeněžování nemovité věci, samozřejmě při respektování podmínek stanovených IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala, zda může být člověk dvakrát po sobě v insolvenčním řízení. Myslím to tak, že pokud je mu oddlužení schváleno, ale není schopen splácet nebo se opět zadluží a oddlužení je mu poté zamítnuto, je možné někdy v budoucnu opět oddlužení získat?
Děkuji z Váš čas,
Lucie
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 9. 2017 v 06:16
Dobrý den, na rozdíl od dřívější právní úpravy, platná právní úprava nelimituje dlužníka počtem povolených oddlužení. Je tedy možné absolvovat oddlužení i opakovaně.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den , prosím Vás, jak to je teď s poplatkem za návrh insolvence od právníka.Jedná sem mi o to. kdy se platí poplatek na návrh na insolvenci oněch 4000 Kč pro jednu osobu. Jestli se to platí hned osobě (právnické) nebo to bude dostávat od určeného správce měsíčně?...Děkuji Vám za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 9. 2017 v 15:40
Dobrý den, odpověď na položenou otázku je obsažena v ust. § 390a, odst. 3 a 5 IZ. Odstavec 3 upravuje maximální výši odměny za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, jejíž maximální výše činí 4.000,-Kč bez DPH. V odstavci 5 je pak upraven způsob její úhrady, když platí, že osoba, která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1 IZ, může odměnu podle odstavce 3 (§ 390a IZ) uplatnit pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136 odst. 3 IZ s tím, že tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,
Moje příbuzná je od roku 2015 v insolvenci. Seznam přihlášených pohledávek cca 450.000,- Kč (všechny pohledávky nezajištěné). Bylo povoleno oddlužení.
Příbuzná je v invalidním důchodu, měsíční splátka insolvence cca 4.000,- Kč.
Nyní dostala od městské části nabídku k odkupu bytu (privatizace). Mám dotaz, zda může moje příbuzná byt od MČ odkoupit, pakliže jí na úhradu kupní ceny půjčí peníze někdo z rodiny formou zápůjčky, která ale bude splatná až po ukončení její insolvence ?
Nespadne poté nabytá nemovitost do majetkové podstaty a nebude muset příbuzná v rámci insolvence byt prodat ?
Podotýkám, že privatizovat může pouze ona, nikdo jiný z rodiny a to pouze ve stanovené lhůtě, která končí 15.10.2017.
Za Vaši odpověď velmi děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 12. 9. 2017 v 15:49
ODPOVĚZENO
Stránka 1 z 45 (447 položek)Předchozí1234567434445Další