Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Insolvenční správce s.r.o má část majetku likvidované společnosti uloženu na mých pozemcích. Já s nimi ani s předchozím majitelem nemám nic společného. Jak jej donutit, aby si vše odvezl. Na výzvy nereaguje a telefony nebere. Kolikrát jej musím vyzvat, než mohu věci sám zlikvidovat?
Děkuji za odpověď. Kadlec Jaroslav, Plzeň
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 20. 7. 2017 v 15:57
Dobrý den, obecně platí, že pokud má někdo na Vašich pozemcích něco uloženo, vzniká mu bezdůvodné obohacení. Doporučoval bych Vám proto, Váš nárok z titulu bezdůvodného obohacení uplatnit u IS jako zapodstatovou pohledávku.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobry den,je mozne,aby veritel behem placeni insolvence vzal castecne svou pohledavku zpet ? Napr.u pohledavky 130 t.kc se veritel spokoji s castkou 40 t.kc ( zbytek smluvni pokuta,kterou uz by nechtel zaplatit) dekuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 7. 2017 v 06:38
Dobrý den, věřitel je oprávněn disponovat se svou pohledávkou po celou dobu insolvenčního řízení. Může tedy její výši omezit, vzít ji zpět, postoupit ji apod.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
dobrý den,

mám 2 sourozence z nichž jeden je v insolvenci a má splácet ještě po dobu 2.5 roku. Naši rodiče nyní zemřeli a máme dědit dům. On je jedním z dědiců také. Jak se postupuje v tomto případě? Bude dědit či nikoliv. A nebude mít jeho insolvence vliv také na nás jako další dědice. Ještě informace. dům je zatížen hypotékou, která je vedena na manželku mého bratra, který je v insolvenci. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 7. 2017 v 21:36
Dobrý den, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník, mimo jiné, povinen hodnoty získané dědictvím vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Váš sourozenec bude bezpochyby dědicem, avšak rozhodující bude, aby dědictvím na sebe nepřijal další závazek.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,s manželkou jsme rozvedení již několik let,v té době jsme oba každý zvlášť vstoupily do insolvence.Paní už má splaceno 85% díky dědictví,já 30% oběma nám zbývá cca rok a půl do konce 5ti leté lhůty.Paní je ve starobním důchodu který činí 5300 z toho platí ins 5200 kč ale musí si ještě přivydělávat,mne zbývá po stržení na ins 8200-8500 kč měsíčně.Chtěly bychom se znova vzít,otázka zní-pokud bychom byly manželé,neovlivní to negativně naše společné příjmy?mám obavy abychom nemusely platit ještě víc.Omlouvám se za asi zmatený dotaz ale lépe to vyjádřit neumím.Děkuji za váš čas Jaromír
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 7. 2017 v 17:40
Dobrý den, uzavření manželství neovlivní Vaše příjmy. Důležité je, abyste oba dodržovali stanovené splátkové kalendáře a plnili si povinnosti stanovené IZ (srov. § 412 odst. 1 IZ) a příslušnými usneseními insolvenčního soudu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,děkuji za vaší odpověď ze 13.7,moc tomu nerozumím, napsal jste.....
Pokud nebyla se zpracovatelkou návrhu na oddlužení sjednána žádná odměna, tak bych doporučoval v této věci postup dle současné platné právní úpravy.
Znamená to,že by si měl syn podat návrh znova,prostřednictvím např.právníka?Ona paní syna navíc poslala podat návrh ke nepříslušnému soudu,syn sice žije v Praze ale trvalé bydliště má příslušností k soudu v Ústí nad Labem,kam Pražský soud věc postoupil,je to celkově nějak zamotané,evidentně paní za požadovaných 10 tis udělala hned zpočátku chybu.Prosím pokud můžete,podívejte se a poraďte.mockrát děkuji Šnajdrvindová
odkaz na ins.rejstřík čj MSPH 76 INS 14416/2017 - Městský soud v Praze http://www.isir.info/isir/spis/237520/A/Frantisek-Snajdrvind
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 7. 2017 v 17:24
Dobrý den, z insolvenčního rejstříku se podává, že věc bude postoupena příslušnému insolvenčnímu soudu. Proto bych doporučoval vyčkat, až se tak stane. Odkazem na platnou právní úpravu jsem měl na mysli výši odměny za zpracování návrhu na oddlužení, tj. částku do 4.000,-Kč bez DPH.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Prodávám nemovitost. Zjistil jsem, že zájemce o koupi nemovitosti prochází insolvenčním řízením. V průběhu insolvenčního řízení mu byl povolen insolvenčním správcem prodej jeho nemovitosti, na které vázlo zástavní právo. Z výtěžku prodeje byl uspokojen zajištěný věřitel a zbytek peněz vzhledem k tomu, že předmět zajištění byl zpeněžen a pohledávka zajištěného věřitele zcela uhrazena, byl vyplacen dlužníkovi. Existují ale ještě další věřitelé, kteří nebyly zajištění. Může dlužník tyto peníze použít na nákup mé nemovitosti? Neriskuji, že některý věřitel podá námitku proti platnosti kupní smlouvy?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 7. 2017 v 16:42
Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé, zda způsobem řešení úpadku dlužníka je konkurs nebo oddlužení. V případě oddlužení je nezbytné vzít v úvahu, že dlužníka tíží povinnost po dobu trvání účinků schváleného oddlužení splátkovým kalendářem vydat IS své mimořádné příjmy a použít je k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (srov. § 412 odst. 1, písm. b) IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,syn si podal návrh na oddlužení prostřednictvím paní která ho honila aby to stihl do konce června s tím,že od července jsou jiné insolvenční zákony a že by mu určitě ins.nepovolili.Tedy se podábí stihlo posledního června,nyní dostal dopis od oné paní,že jí má vyplatit za úkon-vypsání návrhu který si syn musel odnést k soudu sám a dodání 4 kopií týkajících se věřitelů a kopie OP ..10 tis korun,doklad o souhlasu s touto částkou nebyl sepsán,pouze mu po 14 dnech přišel obyčejný dopis s oznámením,že má tuto částku zaplatit.10 tis je pro člověka který je v tísni další výdaj který není schopen uhradit,podle mne jde o lichvu.Je možné se bránit a uhradit pouze poplatek který se slučuje s poplatky za tyto úkony u právníka?Dále bych se chtěla zeptat co znamená Aktualizované P O V Ě Ř E N Í
VYŠŠÍHO SOUDNÍHO ÚŘEDNÍKA A ASISTENTA SOUDCE k provádění úkonů
v insolvenčním řízení,tento status visí na stránce rejstříku "před rozhodnutím o úpadku"už od 7.7 ...vyhláška o zahájení synovi už přišla.Děkuji za všeobecnou odpověď Dagmar Šnajdrvindová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 7. 2017 v 14:03
Dobrý den, s účinností od 1. 7. 2017 mohou podávat návrhy na povolení oddlužení pouze osoby vyjmenované v ust. § 390a, odst. 1,2 IZ. Těmi osobami jsou: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná osoba (při respektování zákonem stanovených výjimek). Cit. zákonné ustanovení nově upravilo maximální výši odměny, která náleží osobě, která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo insolvenční návrh. U oddlužení fyzické osoby činí maximální výše částku 4.000,-Kč bez DPH. Navíc IZ stanovil, že tato odměna může být uplatněna pouze v insolvenčním řízení jako pohledávka na roveň postavená pohledávkám za majetkovou podstatou. Pokud nebyla se zpracovatelkou návrhu na oddlužení sjednána žádná odměna, tak bych doporučoval v této věci postup dle současné platné právní úpravy. Pokud se jedná o dotaz ohledně pověření, tak toto opravňuje takto pověřenou osobu k úkonům, které neprovádí přímo insolvenční soudce, ale jím pověřena osoba. Jedná se zejména o administrativní a jednodušší úkony.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. Procházím insolvencí a nyní jsem ve fázi, kdy by mi měla být ukončena již k 30. 6. 2017. Ptala jsem se několika známých, kteří si insolvencí prošli a očekávala jsem podobný postup, jaký byl u nich. Nicméně jsem se ptala svého insolventního správce na další postup a mám dojem, že z jeho strany došlo k zanedbání mého případu. Proto se obracím na Vás, abych si ověřila skutečnosti a mohla se dle toho zařídit.
Pan správce mi sdělil, že ačkoli jsem splatila všechny splátky v období nastavených pěti let, své peníze stále ještě nebudu dostávat přímo na svůj účet, ale stále budou mé příjmy procházet přes jeho kontrolu. Přičemž bude dále strhávat procentuální částky jako dosud do doby, kdy soud vydá rozsudek a ten nabude právní moci. Podotýkám, že za celé období jsem splatila větší částku, než mi byla původně určena! Nemám tušení, jak dlouho toto může trvat, ale nelíbí se mi, že budu stále přicházet o své peníze. Mám pocit, možná mylný, že pan správce zanedbal nějakou svou povinnost a podnět soudu k ukončení insolvence měl podat již dříve (údajně lze až 2 měsíce dopředu). Také mne zajímá, zda po vydání rozsudku a jeho nabytí právní moci mi budou vráceny všechny neprávem odebrané peníze, nebo jaký bude postup. Předpokládám, že budu i nadále platit poplatek správci za vedení insolvence. A ten mi bude také navrácen?!
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem
Bučková Margita
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 7. 2017 v 14:12
Dotaz byl již zodpovězen.
JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. Procházím insolvencí a nyní jsem ve fázi, kdy by mi měla být ukončena již k 30. 6. 2017. Ptala jsem se několika známých, kteří si insolvencí prošli a očekávala jsem podobný postup, jaký byl u nich. Nicméně jsem se ptala svého insolventního správce na další postup a mám dojem, že z jeho strany došlo k zanedbání mého případu. Proto se obracím na Vás, abych si ověřila skutečnosti a mohla se dle toho zařídit.
Pan správce mi sdělil, že ačkoli jsem splatila všechny splátky v období nastavených pěti let, své peníze stále ještě nebudu dostávat přímo na svůj účet, ale stále budou mé příjmy procházet přes jeho kontrolu. Přičemž bude dále strhávat procentuální částky jako dosud do doby, kdy soud vydá rozsudek a ten nabude právní moci. Podotýkám, že za celé období jsem splatila větší částku, než mi byla původně určena! Nemám tušení, jak dlouho toto může trvat, ale nelíbí se mi, že budu stále přicházet o své peníze. Mám pocit, možná mylný, že pan správce zanedbal nějakou svou povinnost a podnět soudu k ukončení insolvence měl podat již dříve (údajně lze až 2 měsíce dopředu). Také mne zajímá, zda po vydání rozsudku a jeho nabytí právní moci mi budou vráceny všechny neprávem odebrané peníze, nebo jaký bude postup. Předpokládám, že budu i nadále platit poplatek správci za vedení insolvence. A ten mi bude také navrácen?!
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem
Bučková Margita
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 7. 2017 v 14:11
Dobrý den, obecně platí, že insolvenční řízení končí právní mocí rozhodnutí, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení (srov. § 413 IZ). Skutečnost, že došlo ke splnění oddlužení zjistí insolvenční soud z přehledů a zpráv IS, které IS insolvenčnímu soudu předkládá. Je skutečností, že v některých případech dlužník má za to, že již své povinnosti plynoucí ze stanoveného splátkového kalendáře zcela splnil, avšak skutečnost tomu neodpovídá. Pokud by vznikl jakýkoliv přeplatek, tak tento náleží po ukončení insolvenčního řízení dlužníku.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den.Již rok mame odluzení nyní manželka zdedila po svem otci osobní vuz r.v.1999 a financní obnos cca 39,000 muze vse pozadovat insolvencní spravkyně i vozidlo ktere de fakto nema hodnotu nebo zalezí jak ona sama usoudí dekuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 7. 2017 v 09:43
Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je jeho povinnost vydat IS ke zpeněžení hodnoty získané dědictvím (srov. § 412 odst. 1, písm. b) IZ). Požadavek IS odpovídá platné právní úpravě.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 38 (380 položek)Předchozí1234567363738Další