Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,
během insolvence jsem zdědil 1/5 rodinného domu.
Insolvence mi již skončila, ale dům se zatím se sourozenci prodat nepodařilo.
Až se prodá, co budu muset ještě odevzdat do insolvenčního řízení?
Děkuji a přeji hezký den,
Martin P.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 12. 2020 v 16:06
Dobrý den, pokud Vaše insolvenční řízení již skončilo a skončilo splněním oddlužení a soud Vám již přiznal osvobození od placení pohledávek (dle ust. § 414 IZ), tak již nic odevzdávat nemusíte.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den chtěla bych se zeptat jak je to rouškovným 5000,-kč mám insolvenci a chtěla bych vědět na 100% jestli tento jednorázový příspěvek u insolvence spadá do příspěvku nepodléhající výkonu rozhodnutí a mohu si jej nechat nebo ho musím poslat insolvenčnímu správci jako mimořádný příjem. Nerada bych se dostala do problémů s oddlužením.
Děkuji Rokytová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 12. 2020 v 16:57
Dobrý den,
zákon č. 469/2020 Sb. („Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“) v ust. § 4 odst. 1 stanoví, že "Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí." Zákonodárce tedy Vámi zmiňované rouškovné vyjmul z možnosti jej postihovat v rámci exekuce, aniž by přímo upravil, že tento příspěvek nepodléhá režimu ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ. Z tohoto zákonného ustanovení vyplývá, že při oddlužení se provádějí srážky z příjmů dlužníka (mzda, důchod) v zákonné výši a dlužníkovi se vyplácí jen tzv. nezabavitelná částka a dále že dlužník povinen odevzdávat IS i tzv. mimořádné příjmy. Pod pojmem mimořádné příjmy lze rozumět takové příjmy, které nejsou pravidelné a jsou jednorázové.
Mimořádný příspěvek důchodcům ve výši 5 000 Kč lze, s ohledem na jeho označení, považovat za mimořádný příjem, a proto by měl dlužník tento příjem odevzdat IS.
Osobně bych se přikláněl k tomu, že by tento příspěvek měl zůstat k dispozici dlužníkovi. K tomuto závěru se přikláním z důvodu, že zákonodárce jednoznačně vyjádřil vůli, že tento příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí, a proto by tato vůle měla být promítnuta i do oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,pane doktore,
od ledna 2020 máme s manželem povoleno oddlužení splátkovýn kaledářem se speněžením majetkové podstaty,jsme oba invalidní důchodci,takže délka trvání je na 3 roky.Srážky jsou nám prováděny z důchodů.Naše přijmy stačily do doby,než se navýšila nezabavitelná částka do července.Insolvenční správce nás upozornil dopisem,že musíme posílat více peněz,nyní nám strhávají jen 1300,-Kč dohromady.Chci se zaptat,kolik musíme posílat.
Děkuji za odpověď.Míla.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 17. 12. 2020 v 16:03
Dobrý den, obecně mohu uvést, že s účinností od 01. 07. 2020 se zvýšila nezabavitelná částka na jednotlivce na částku 7.772 Kč a na vyživovaného na částku 2.591 Kč.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den! Jsem rok v insolvenci formou splátek.
Musím soudu posílat výplatní pásky jen já osobně a výhradně nebo se o to postará správce, když mu je posílám (některé si i sám zajistil od zaměstnavatele, ty starší). Na dotaz správci telefonicky, jsem dostal odpověď, že to přeci dělá on. Tak nevím, aby mi ji nezrušili pro nesplnění podmínek. Výplatní pásky poprvé ve sdělení o plnění oddlužení připojil a ve druhém nikoliv. Jde mi o to aby bylo vše v pořádku, ale nechci zbytečně spamovat soudy. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 29. 11. 2020 v 09:56
Dobrý den, mohu Vám doporučit, abyste se vrátil k usnesení, kterým Vám insolvenční soud schválil oddlužení. Toto usnesení obsahuje výčet povinností, které insolvenční soud ukládá dlužníkovi. Jinak, podle mého názoru, postačuje doložení výplatních pásek IS.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Prosím o sdělení, kdy mi bude oficiálně ukončena insolvence. Nyní v listopadu jsem splatila poslední 60. splátku, budu mít splaceno cca 70%. Jsem v důchodu a pro umožnění oddlužení mám přivýdělek. Pracuji v galerii a ta je od 12. 10. do dnešního dne (zatím) zavřená pro nouzový stav. Zažádala jsem si o kompenzační příspěvek, ale ten mi nebude vyplacen kvůli mému úpadku. Až v novele zákona o bonusu jsem si toto ověřila. Já se ale ptám, protože i v měs. prosinci je možnost požádat o kompenzaci, dokdy budu pro státní správu v insolvenci, je to až ukončením zápisu v insolv. rejstř. nebo rozhodnutím soudu o ukončení oddlužení? Protože z FÚ mi sdělili, že na bonus nemám nárok, protože "systém je nepustí " dokud budu v insolvenci. Samozřejmě, že bych ráda na nějaké peníze z kompenzace dosáhla, nebo mám smůlu. Děkuji Vám za odpověď. Jana
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 29. 11. 2020 v 10:09
Dobrý den, ohledně ukončení insolvence je třeba rozlišovat a) splnění Vašich povinností dle usnesení, kterým Vám insolvenční soud schválil oddlužení, b) rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení, c) vyškrtnutí ze seznamu dlužníků. Pokud jde o ad a), tak o splnění Vašich povinností (splnění splátkového kalendáře) informuje IS insolvenční soud a stejně tak i informuje Vašeho zaměstnavatele, že Vám již nemá být sráženo ze mzdy ve prospěch účtu majetkové podstaty. Pokud jde o ad b), tak insolvenční soud vydává takové rozhodnutí v návaznosti na zprávu od IS, tedy časově později a pokud dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (srov. § 414 odst. 1 IZ). Tento stav lze nazvat ukončení insolvence. Konečně, pokud jde o ad c), tak platí (dle § 425 odst. 1 IZ), že po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
v lednu 2019 mi bylo ukončeno 5 leté oddlužení. Nyní mi bylo povolení druhé oddlužení. Překvapilo mě, že si v tomto druhém insolvenčním řízení přihlásila pohledávku společnost, která si ji přihlásila v prvním ins.řízení v roce 2015. Po 5 letech jsem tomuto věřiteli v prvním řízení uhradil jen část z celé přihlášené částky. Myslel jsem že budu od zbytku dluhu po 5 letech osvobozen. Může si společnost tento dluh opět přihlásit nebo na to nemá nárok? Děkuji.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 26. 11. 2020 v 10:40
Dobrý den,

pokud Vám bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek dle ust. § 414 IZ, tak toto osvobození se vztahuje i na placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Pokud si věřitel přihlásí takovou pohledávku do dalšího, v pořadí druhého, oddlužení, měl by IS tuto pohledávku popřít.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, mám otázku. Můj manžel měl s bývalou manželkou insolvenci. Uhradil 68% celkových dluhů, má pravomocné usnesení o splnění oddlužení (již z listopadu minulého roku). Přesto firma BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) vede manžela na výpisu SOLUS s neuhrazeným dluhem. Tzn., že máme problémy při jakékoli záležitosti (momentálně změna internetu - musel předem zaplatit částku atd.)., protože si firmy samozřejmě dlužníky kontrolují. Když jsme kontaktovali správce - napsal nám, že na to nemají právo, že byly řádně přihlášeni a bylo jim splaceno 68%, tedy více než 30% dle zákona. Komunikovali jsme s BNB a ti nám řekli, že na to právo mají. A že můžeme dluh (jaký když byl řádně a dle zákona oddlužen) zaplatit a pak ho teprve z výpisu vymažou. Přijde mi to jako vydírání. A je to jediná banka, která se takto zachovala. Můžeme se bránit? Mají na to nárok? Co v této záležitosti dělat? Moc si vážím Vaší rady. Momentálně jsem po rodičovské, na ÚP a nemáme zase tolik peněz se soudit a dohadovat. Vždy jsem se řídila a řídím zákony a snažím se vše dodržovat. Osobně se setkávám s insolvencí a exekucemi jako mzdová účetní - sama se vyhýbám veškerým dluhům, jak to jde. Ale vždy se může komukoli cokoli stát .. ale pak když se to snaží dle zákona vyřídit a stále ho někdo eviduje jako dlužníka, který tedy nemusí ale může zaplatit částku ... kterou již zaplatil dle insolvence .. prostě se v tom asi ztrácím. A nevěřím, že je to takto nespravedlivé. Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 26. 11. 2020 v 10:58
Vážená paní, jestliže bylo Vašemu manželovi přiznáno osvobození od placení pohledávek dle ust. § 414 IZ, tak se takové osvobození vztahuje i na placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly uspokojeny. Tedy dlužník nemá povinnost takové pohledávky po ukončení oddlužení platit. Pokud jde o evidenci SOLUS, tak je třeba vzít v úvahu, že SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů a databáze dlužníků je tvořena z informací, které jsou poskytnuty členy tohoto sdružení. Pokud BNB není ochotna Vašeho manžela z evidence stáhnout, tak nezbývá jinak, že se obrátit na příslušný soud.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, zaměstnanec v insolvenci bude žádat o jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání u Pojišťovny Kooperativa. Jakou částku ( kolik třetin) mu insolvenční správce může srazit?
Děkuji. Nedbálková
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 6. 11. 2020 v 07:12
Dobrý den, podle mého názoru to není mimořádný příjem a tyto vyplacené peníze nespadají do majetkové podstaty dlužníka a tudíž je nelze použít na splátku. Nicméně musím uvést, že se lze setkat i s názorem opačným a věc bude předmětem posouzení konkrétního IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu … Žádali jsme o insolvenci ,ta nám byla zamítnuta a byl nám schválen nepatrný konkurs s prodejme majetkové podstaty.. Vlastníme byt máme na něj znalecký posudek na 940000kč je psaný jako chráněné obydlí ,jednu vyživovací povinnost na jedno dítě, manžel je podnikatel ,ale už je skoro rok na neschopence po 4 operacích a já jsem nevýdělečně činná... Celkový dluh je 2500000kč v bytě bydlíme a jiný nemáme ,slouží nám k obydlí ,chtěla bych se zeptat ,zda i tak si byt mohou vzít ? Předem děkuji za odpověd.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 29. 10. 2020 v 11:27
Dobrý den, problematika chráněného obydlí je upravena v nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Ochrana obydlí dlužníka však svědčí pouze dlužníku, u kterého je způsobem řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Dobrý den. Děkuji za radu. Dnes jsem zjistil, že si faktury věřitel přihlásil v insolvenčním řízení. V tuto chvíli nevím jak dál postupovat. Moc děkuji za radu.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 10. 2020 v 09:56
Dobrý den, pokud věřitel ve věci podal včas přihlášku pohledávky, lze předpokládat, že si věc vyhodnotil tak, že vznik jeho pohledávky časově postavil před zahájení insolvenčního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že způsob, čas a forma uplatnění pohledávky je zcela v dispozici věřitele, doporučoval bych toto již z Vašeho pohledu nezpochybňovat a vyčkat stanoviska Vašeho IS. Pro úplnost uvádím, že vycházím pouze z Vámi poskytnutých informací.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 85 (848 položek)Předchozí1234567838485Další