Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,
soud rozhodl o povinnosti uhradit nevyplacené mzdy+zákonný úrok z prodlení+poplatky za advokáta+soudní poplatky. V případě schválené insolvence dlužníka jsou mzdové požadavky věřitele postavené na roveň majetkové podstaty ale jak je to se těmi úroky a dalšími poplatky, které jsou v rozsudku ?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 11. 2019 v 09:31
Dobrý den, IZ obsahuje úpravu problematiky náhrady nákladů řízení v ust. § 202, kde je zvýhodněno procesní postavení IS. Tato procesní výhoda však neplatí v ostatních incidenčních sporech dle ust. § 159 IZ ani v jiných soudních sporech, jichž je IS účastníkem. Náhrada nákladů řízení přiznaná ve sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou a bude uspokojena ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Jestliže v insolvečním návrhu jsou uvedeny moje pohledávky ve výši 200.000 Kč ale ve skutečnosti jsou tyto dluhy 3.500.000 Kč přičemž moje příjmy s manželkou jsou asi 48.000 Kč přičemž mám 5 dětí,může insolveční spráce nedoporučit moje odlužení když nejsem schopen uhradit 30 % těchto závazků a žádný majetek (dům či byt nemám) bydlím v podnájmu.Stačí jenom možnost že dlužník spolu s manželkou se budou snažit ale ve skutečnosti uhradí např. 8% ze svých dluhů.Děkuji Novák
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 11. 2019 v 09:40
Dobrý den, již sama skutečnost, že dlužník do návrhu na povolení oddlužení uvede výši svých dluhů řádově nižší, než-li je skutečná výše těchto dluhů, může být insolvenčním soudem vnímáno jako sledování nepoctivého záměru a může vést k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (srov. § 395 odst. 1, písm. a) IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
v rejstřiku justice mám
Krajský soud v Ostravě usnesením,,,,,,,.. ze dne……vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky………………….. a ukončil účast toho věřitele v insolvenční řízení. IS upravil splátkový kalendář od……………

Co to prosím pro mě znamená?
Děkuji S.Š.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 23. 10. 2019 v 15:14
Dobrý den, pokud věřitel vezme zpět svou přihlášku a dojde k ukončení jeho účasti a následně dojde úpravě splátkového kalendáře (změní se distribuční schéma), nemá to pro Vaší osobu žádný důsledek.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

píši Vám s dotazem, zda by se mezi Vámi, insolvenčními správci, nenašla vhodná osoba, která by byla schopna a ochotna přijmout funkci opatrovníka pro správu jmění ( dle § 948 a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), při vedení firmy (pekárny) v hodnotě cca 22 mil. korun českých s tím, že by tento opatrovník poté provedl ukončení (likvidaci) této firmy. Bohužel se nepodařilo najít vhodnou osobu z rodiny, která by se vedení podniku ujala. Firma není konkurence schopna a další provoz by vyžadoval velké investice. Obracíme se tedy na Vaši asociaci, zda byste nám nedoporučili vhodnou osobu, která by se této věci případně ujala. Děkujeme.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 10. 2019 v 11:44
Dobrý den, Vámi uvedená poptávka zahrnuje jednak funkci opatrovníka pro správu jmění dítěte a dále funkci likvidátora společnosti. Funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte je "staronový" institut, který se vrátil do právní úpravy v souvislosti s NOZ a podle mého názoru není praxí moc využíván. Pokud jde o funkci likvidátora, tak zde se jedná o funkci, která praxí využívána je, a to jak v rámci likvidace dobrovolné, tak i likvidace nedobrovolné. Ve této věci si Vás dovoluji požádat, abyste se obrátila na tajemníka ASIS - e-mail: tajemnik@asis.cz.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobry den, mame v umyslu koupit nemovitost od insolvencniho spravce, ten po nas ale chce platbu jeste pred tim, nez vubec podepiseme kupni smlouvu. Je to standardni postup lrosim?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 10. 2019 v 11:27
Dobrý den, pokud kupujete nemovitost z majetkové podstaty (od IS), tak kupní cena musí být zaplacena před podepsáním kupní smlouvy. Takový postup vyplývá přímo z IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. Jde o půjčku FO, která nebyla vrácena. Máme za sebou soud, usnesení o zůstatku nepřednostní pohledávky, předáno exekutorovi a ted mi přišel dopis že je zjištěn úpadek a povoleno oddlužení/prohlášen konkurz. A že svoji pohledávku můžeme přihlásit do insolvenčního řízení.
Jak bych měl ted postupovat, eventuelně je možné peníze z FO dostat. Děkuji
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 4. 10. 2019 v 18:55
Dobrý den, v dané věci Vám mohu doporučit, abyste pohledávku ve stanovené lhůtě řádně přihlásil a tím docílil alespoň jejího poměrného uspokojení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den 8.8.2019 mi byla povolené oddlužení,do dnešního dne mi nebyla zastavena exekuce na důchod,platím už druhý měsíc insolvenčního správce.zaplatila jsem 4640 kč za vyřízení a proto se ptám bude mi exekuce zastavena a nebo budu platit ještě insolvenci a po třech letech mi exekuce zůstane dále, jsem na tom hůř než před insilvenci,Děkuji Ilona Homoki
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 25. 9. 2019 v 20:51
Dobrý den, dle ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. Pokud tedy máte povoleno oddlužení, předpokládám, že exekuce již není prováděna a stejně tak tomu bude po celou dobu trvání oddlužení. Jestliže splníte podmínky schváleného oddlužení, tak Vám bude přiznáno osvobození od placení pohledávek dle ust. § 414 IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, letos v srpnu jsem podala insolvenční návrh, oddlužení bylo schváleno, momentálně procházím řízením ( přihlášky pohledávek ) atd. pobírám II stupeň invalidního důchodu. v loni v září jsem díky zdravotnímu stavu marodila do ledna letošního roku, od března letošního roku, jsem začala u stejného zaměstnavatele pracovat na 30 hodin týdně z plného úvazku. Nezvládala jsem to vzhledem zdravotnímu stavu, a od té doby jsem díky tomu neměla na úvazky, jsem rozvedená a můj bývalí manžel mi přestal příspívat na úvěry., a díky tomu jsem se dostala do prdlení svých závazků. A teď se bojím aby mi soud zamítl oddlužnení z důvodu nepoctivého záměru. Proto chci vědět, jak se to řeší v tomto případě, jestli budu muset dokazovat zdravotní dokumentace a tak, děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 22. 9. 2019 v 19:15
Dobrý den, poslední novela IZ vytvořila pro dlužníky vstřícnější právní prostředí, než-li tomu bylo doposud. Dle platné právní úpravy je možné, za podmínek stanovených zákonem, přistoupit k přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ). Stejně tak platí, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (srov. § 407 odst. 3 IZ). Předně bych doporučoval, abyste aktuální stav projednala s Vaším insolvenčním správcem, abyste nalezli cestu k zachování Vašeho oddlužení a zamezili tak jeho zrušení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, od roku 1994 do současnosti jsem OSVČ a posledních 8 let jsem samozřejmě svou chybou dopustil větší dluhy cca 3.000.000 u asi 8 věřitelů. Největší 1.900.000 jeden věřitel. Samozřejmě jsem se snažil nějakým způsobem vše řešit , ale při takovém množství exekucí, kdy exekutoři samozřejmě chtějí získat co nejvíce se to prostě nedá. Stálo mě to majetek, manželství, zdraví atd. Chci se dále živit jako OSVĆ a chci dokázat, že mám na to abych se dluhů zbavil. Mám možnost smluvní spolupráce na delší dobu ve službách IT, ale tlak ze strany exekutorů je v tuto chvílí zničující. Měl bych s dovolením na Vás dotaz. Mám šanci dosáhnout na insolvenci i v případě , že mé daňové přiznání z posledních 3 let nesplňuje minimální možnost splacení 30% dluhu, majetek nemám žádný přesně řečeno mám ale v minimální hodnotě ( základní věci - postel skříň oblečení atd), faktickými příjmy bych mohl splatit 30% i více avšak nemohu doložit. až na možnost, kterou jsem psal smluvně delší spolupráce pro jiné firmy.. Jsem plný nápadů ale začarovaný kruh dluhů lepení jednoho druhým my neumožňuje je realizovat. Děkuji za odpověď
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 9. 2019 v 11:15
Dobrý den, poslední novela IZ prolamuje za stanovených podmínek 30% hranici. Proto bych určitě doporučoval se obrátit na odborníka, který Vám, po seznámení se s parametry Vašeho podnikání, může poradit, zda je možné a reálné Vaší osobu oddlužit.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den pane doktore. Obracím se na Vás s dotazem a především o pomoc co mohu jako dlužník dělat. Od dubna 2014 jsem ve společném ins. řízení se svou dnes již bývalou ženou. V září 2014 od nás odešla, já zůstal se synem sám. Ins.řízení bylo schváleno až letos 26.3.2019. Z původního návrhu na zpeněžení jen majetkovou podstatou, soud nakonec schválil kombinace i se splátkami. Problém mám zásadní a to několik. Mě strhávají celkem cca 20 000 a mé bývalé ženě 4500. Majetková podstata, tedy nemovitost je v mém výlučném vlastnictví a to na základé notářského zápisu o zúžení sjm z října 2006, tedy 8 let před tím nežli k jakékoli insolvenci došlo. Z toho se odvíjí i přihlášení věřitelé, neboť de přihlašovali vždy za každým z dlužníků který měl s věřitelem uzavřenou smlouvu. Za mnou se přihlásilo celkem 12 věřitelů, za moji bývalou ženou 22 věřitelů. Řízení se podávalo v dubnu 2014 jako společné proto, že jsme v té době spolu žily, ale každý měl své příjmy a své závazky.
Vzhledem k tomu jak se odstupem let vše vyvìjelo, požádal jsem soud v květnu 2018 o rozdělení řízení a rozdělení věřitelů. Soud mému návrhu vyhověm a řízení rozdělil. Ne však přihlášené věřitele. Za půl roku však opět řízení sloučil.
Dne 13.3.2019 jsem podal novou žádost o rozdělení, tou se však už soud do dnešního dne vůbec nezabýval a ani na ni neodpověděl. 26.3.2019 pak Usnesením oddlužení schválil v kombinaci.
Od té doby stále bojuju o to aby bylo vše rozděleno, neboť dluhy bývalé ženy jsou cca 5 mil u nezajištěných věřitelů a mé dluhy 900 000 u nezajištěných věŕitelů.
Podával jsem různá odvolání, předkládal soudu jednak not.zápis o zúženém sjm a především potvrzenì o bezdlužnosti od věřitelů bývalé ženy, že vůči mé osobě neevidují žádný dluh. Nic z tohoto nepomohlo a soud se ničím nezabýva.
Chci se prosím zeptat co mohu dělat a jaké mám možnosti se bránit. Dělám toto vše hlavně kvůli synovi kterému je dnes 14,5 let a prakticky do jeho 19, 5 let bych měl splácet dluhy především za bývalou ženu. Děkuji Daniel Moravec.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 9. 2019 v 13:47
Dobrý den, podle mého názoru je rozdělení (a samozřejmě) i spojení řízení možné. Jestliže dojde ke změně okolností, tak insolvenční soud může rozhodnout naznačeným způsobem. Problémem bezpochyby bude rozdělení závazků, kdy věřitelé při takovém rozdělení budou zkoumat výši příjmů toho konkrétního manžela a nebudou souhlasit s tím, aby jejich pohledávka byla uspokojována manželem příjmově slabším, když u druhého z manželů nebo současně u obou manželů by míra jejich uspokojení byla vyšší.
Pokud jste podal návrh na rozdělení řízení a soud dosud o tomto návrhu nerozhodl, doporučoval bych nejdříve tento návrh urgovat (pokud jste tak již neučinil) a následně podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (dle zák. o soudech a soudcích). Tento návrh může podat účastník řízení, pokud má za to, že v řízení dochází k průtahům, a může se dožadovat, aby soud určil lhůtu k provedení tohoto procesního úkonu. Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout, který o něm následně rozhodne.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 80 (796 položek)Předchozí1234567787980Další