Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den , přítel je od roku 2017 v insolvenci. Momentálně je se synem z důvodů uzavření Mateřské školy na OČR .Za měsíc březen má něco odpracované ale , pokud se nouzový stav prodlouží na celý měsíc Duben , tak nebude mít odpracovanou žádnou mzdu - pouze ošetřování. Kam se tedy můžeme obrátit aby jsme vzniklou situaci řešili když IS nekomunikuje ? Někde se uvádí že na ošetřovné nemůže insolvence sáhnout a někde pravý opak , jak a kam se tedy obrátit když otec dítěte se celé dny o něj stará . Předem děkuji za odpověď Šteklová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 4. 2020 v 15:47
Dobrý den, aktuálně se projednává speciální novela insolvenčního zákona kvůli koronaviru „Lex COVID-19“. Novela má přinést v oblasti oddlužení zejména možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu z důvodu mimořádných opatření přijatých v boji s epidemií nového koronaviru s tím, že tato možnost se bude dotýkat jak starých oddlužení tak oddlužení nových. Půjde o novou, zvláštní možnost, která bude doplňovat stávající možnost přerušení a prodloužení průběhu oddlužení dle ust. § 412b IZ. V těchto případech by mělo být jednodušší i rozhodování insolvenčního soudu, který nebude muset odůvodňovat své rozhodnutí, jímž návrhu plně vyhoví. Pokud se Vám nedaří komunikace s IS, lze doporučit komunikaci s insolvenčním soudem. Pokud jde o ošetřovné, tak toto by nemělo být příjmem majetkové podstaty a mělo by zůstat k dispozici otci dítěte.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, budou nějaká opatření v této době ohledně insolvencí? Je jasné, že mnoho z nás nebude moci vyžít z nějaké minim. částky po srážkách. Např. já budu mít letos 75 let, v listop. t.r. mi končí insolvence, mám splaceno přes cca 60% dluhů. Přivydělávám si na DPČ, což musím, abych splnila podmínku výše příjmu pro vstup di insolv. (12/2015). Nyní mám jen důchod, pracoviště je zavřené, podle kalkulačky splátek v insolvenci mi zbyde asi 8.700 Kč na bydlení, léky, atd. Mohla bych požádat o prominutí zbytku insolv. srážek vzhledem k věku, morálce splácení? Nebo budou nějaká opatřená celkově pro tento problém? S díky za odpověď, Zdena
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 4. 2020 v 10:58
Dobrý den, aktuálně byl vládou ČR schválen návrh zákona přezdívaný „LEX COVID“, jehož obecným cílem je zmírnění nepříznivých následků epidemie COVID-19. Zákon je současně projednáván v poslanecké sněmovně. Připravovaná právní úprava přináší v oblasti oddlužení rozšíření možností pro přerušení průběhu oddlužení dále přináší zmírnění podmínek pro přiznání oddlužení – dlužník nemusí uhradit ani 30 % (resp. 50 %) pohledávek a stanoví, že se bude dotýkat nejen nových oddlužení, ale i těch starých. Byť ještě může v rámci legislativního procesu dojít k dílčím úpravám či změnám, předpokládám, že v právní úpravě "LEX COVID" bude obsaženo i řešení Vaší situace.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
je už možnost posunutí splácení dluhu lidem, kteří jsou v insolvenci v souvislosti s coronavirem.
Děkuji za odpověď,Maříková
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 4. 2020 v 15:31
Dobrý den, posunutí splácení dluhu je zakotveno v již stávající právní úpravě ve formě přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ) a stejně tak se tím zabývá aktuálně diskutovaná speciální novela insolvenčního zákona kvůli koronaviru „Lex COVID-19“.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, mám schválenou insolvenci od 09/ 2016, splácení probíhá řádně,v současné době, ale nevím, jak vše bude, jelikož nesmím vykonávat podnikatelskou činnost - pedikúra, nařízeno vládou ČR, je to sice na 10 dní, ale to není jisté, mám nějaké možnosti, jak postupovat, pokud mé příjmy nedosáhnou na minimální splátku? Předem děkuji za odpověď, Šinková Eva
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 24. 3. 2020 v 14:50
Dobrý den, IZ na takové případy pamatuje a to konkrétně v ust. § 412b IZ, v kterém upravuje možnost přerušení a prodloužení průběhu oddlužení. To však odpovídá aktuální platné právní úpravě. Předchozí právní úprava umožňovala změnu splátkového kalendáře.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den měl bych na Vás otázku. Pokud jde o Insolvenční řízení které je vedeno od roku 2014 a oddlužení schváleno až v březnu 2019, tedy před účinností novely IS v červnu 2019, může dlužník proti schválenému oddlužení podat odvolání? Jde zde totiž o to, že celé řízení bylo 5 let vedeno a projednáváno jen jako oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Soud však bez jakéhokoli návrhu IS oddlužení schválil v kombinaci i se spl.kalendářem. To mě jakožto osobu která žije sama s dítětem velice poškozuje, neboť přijdu nejen o své bydlení, ale rovněž přicházím již rok o značné příjmy a nemohu si tak dovolit jiné bydlení. V Usnesení o schváleném oddlužení je však napsáno, že oddlužení je nepřípustné. V zákoně 182/2006 je napsáno, že odvolání může podat pouze věřitel. Toto považuji za naprosto jednostranné, neboť dlužník tak nemá jakékoli možnosti obrany. Existuje nějaká možnost se proti tomuto bránit a když ano tak jak? Mnohokrát děkuji za odpověď. DM.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 3. 2020 v 16:59
Dobrý den, z hlediska použití novely IZ platí, že v řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před účinností novely, se postupuje podle dosavadního zákona. Podle novely náleží dlužníkovi odvolání pouze v případě neschválení oddlužení (srov. § 405 odst. 5 IZ) a nikoliv v případě schválení. Jinou možnost obrany IZ dlužníkovi nenabízí.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, jak a kdo může zjistit stav účtu insolvenčního správce? Může o to požádat dlužník a u koho?

Děkuji
Roman B.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 5. 3. 2020 v 10:38
Dobrý den, bezpochyby stav účtu majetkové podstaty může zjišťovat insolvenční soud, který v insolvenčním řízení průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (srov. § 10 písm. b) IZ). Ust. § 11 odst. 2 IZ pak opravňuje insolvenční soud, aby v rámci své dohlédací činnosti nahlížel do účtů IS. Dlužník může IS požádat o sdělení stavu účtu a IS mu může vyhovět, ale zákon mu to explicitně neukládá.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, přišel mi dnes dopis od ČSSZ, ohledně osvobození od pohledávek odepsaných v rámci insolvence. V roce 2009, 2010 jsem byla OSVČ, a neplatila důchodové a tak vzniknul dluh. Chápu správně, že pokud dluh neuhradím, což nemusím, tak ok, ale nezapočítávají ty dva roky do důchodu? Kopečná Olga
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 2. 3. 2020 v 13:48
Dobrý den, podle mého názoru jsou rozhodující odpracované roky pro započítání do důchodu. Pokud Vám je insolvenčním soudem přiznáno osvobození od placení pohledávek (dle ust. § 414 IZ), tak se jedná o postup v souladu se zákonem a nemělo by Vám nezaplacení pojistného být přičítáno k tíži.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
jsme v patové situaci.
Máme ukončenu insolvenci, ale na nemovitosti (pozemek v hodonotě 5000 kč) stále zůstala zapsána na katastru exekuční a zástavní práva.
Na katastru po nás chtějí potvrzení od insolvenčního správce k jednotlivým zápisům v KN a IS toto potvrzení odmítá vydat s tím, že již není naším IS.
Jak máme postupovat?
Moc děkujeme za ochotu:)
Šárka B.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 2. 2020 v 19:04
Dobrý den, pokud již IS není ve funkci, tak je pochopitelné, že Vám nemůže vydat potvrzení. Pokud Vám bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek dle § 414 IZ, tak toto osvobození se netýká zajištěného věřitele, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky. To bude pravděpodobně případ Vašeho pozemku.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, ráa bych se zeptalana jednu věc. Při konzultaci jsem chtěla napadnout jednu pohledávku, exekuce, ale bylo mi řečeno, že nemám tím zaobírat, jinak mi správce insolvenci neschválí. Postupoval správně. Pokud ano, proč. Děkuji, Skálová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 2. 2020 v 09:06
Vážená paní, IS je osobou, která má odbornou kvalifikaci pro tuto problematiku a vykonal pro účel výkonu své funkce poměrně náročnou zkoušku. Pokud jde o vykonatelnou pohledávku, tedy jak píšete exekuce, předcházelo exekuci nalézací řízení, v kterém rozhodoval příslušný soud a tuto pohledávku uznal jako pohledávku, která byla vůči Vám uplatněna po právu. Následně na to bylo zahájeno exekuční řízení a nyní se nacházíte v insolvenčním řízení. IS bezpochyby tuto pohledávku přezkoumal a dospěl k závěru, že ji nebude popírat, resp. že ji uzná, a proto Vám toto stanovisko sdělil. Pro úplnost uvádím, že schválení oddlužení je zcela v dispozici insolvenčního soudu a nikoliv IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
zaměstnavatel (fyzická osoba) mi nevyplatil výplatu a odstupné a bylo mu schváleno před nedávnem oddlužení. Tyto pohledávky (postavené na roveň majetkové podstatě) musím uplatnit písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním. Chci se zeptat jestli náklady spojené s jejím vymáháním (stanovené pravomocným rozhodnutím soudu) mám uvést jako příslušenství anebo je musím vymáhat zvlášť přihláškou a nebudou uspokojovány v plné výši ? Děkuji moc za Vaši odpověď. Jirka
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 29. 1. 2020 v 09:20
Dobrý den, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (srov. § 169 odst. 1, písm. a) IZ), jak správně uvádíte. Jedná se o pohledávky s právem na uspokojení za majetkovou podstatou, které se uplatňují nikoli přihláškou (v přihlašovací lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku), ale kdykoli v průběhu insolvenčního řízení přímo u osoby s dispozičním oprávněním, která je také povolána jejich oprávněnost posoudit a přednostně je uspokojit z majetkové podstaty (§ 203 odst. 3 IZ), a to pořadem práva (v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné – § 111 odst. 2 IZ). Jestliže Vám náklady spojené s vymáháním byly přiznány vůči IS, je tato přisouzená náhrada pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. b) IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 82 (812 položek)Předchozí1234567808182Další