Webový portál majetkové podstaty

K čemu slouží webový portál ASIS:

PRODEJ MAJETKU V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Asociace insolvenčních správců poskytuje aktuální informace nejen pro své členy, ale i pro osoby, účastnící se procesu zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Publikované informace o prodávaném majetku jsou velmi důležité jak pro potenciální investory a zájemce o koupi, tak i z pohledu potřebné právní jistoty insolvenčních správců, že jimi realizovaná zpeněžování majetku probíhají transparentně.

Svoji hodnotu má takováto prezentace i z pohledu postavení věřitelů v insolvenci, neboť napomáhá dosažení co možná nejvyššího výtěžku a tedy i uspokojení jejich pohledávek přihlášených do insolvenčních řízení.

Webový portál nabízí přehlednou databázi majetku nabízeného k prodeji, která je doplněna o fotodokumentaci jednotlivých majetkových položek. Jednoduché ovládání umožňuje zájemcům o koupi vyhledávat nabízený zpeněžovaný majetek v rámci přehledných kategorií podle jeho umístění, ceny nebo typu. Samozřejmostí je fulltextové vyhledávání v rámci veškerého nabízeného majetku.

Webový portál provozuje Asociace insolvenčních správců o.s., členové ASIS zde mohou bezplatně zveřejňovat zpeněžovaný majetek.

Pro více informací o Asociaci insolvenčních správců klikněte na odkaz Asociace.

KONTAKTY

Asociace insolvenčních správců o. s.
Sídlo a kontaktní adresa:
Široká 5, 110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 26581591
Registrována u MV ČR dne 22.10.2008
pod č.j. VS/1-1/73296/08-R

Pobočka Brno
Kobližna 19, 602 00 Brno
Česká republika

Kontaktní osoba
Ing. Aleš Trpák - tajemník ASIS
E-mail: tajemnik@asis.cz