podíly pozemků Struhařov u Mnichovic

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/5279, aktuální k datu: 2. října 2022 15:56)
[ podíly pozemků Struhařov u Mnichovic ]

podíly na pozemcích Struhařov u Mnichovic

Kategorie Nemovitosti
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 13. ledna 2022 v 10:47
Čas do konce 163 dní 8 hodin 3 minuty
Spis KSPH 62 INS 3626 / 2021, dlužník Radek Eliáš
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Popis

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 62 INS 3626 / 2021 dlužníka Radka Eliáše následující majetek:

  •  podíl ve výši 1/6 na pozemku p. č. 651/3 (trvalý porost) v k. ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, LV 567. Vedené u KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha-východ;
  • podíl ve výši 2/6 na pozemcích p. č. 346/4 (orná půda), 630/7 (trvalý travní porost) a 632/69 (orná půda), to vše v k. ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, LV 669. Vedené u KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha-východ.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

Znalecký posudek.pdf