podíl 2/46 pozemku Vlachovo Březí

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/5126, aktuální k datu: 2. října 2022 15:10)
[ podíl 2/46 pozemku Vlachovo Březí ]

spoluvlastnický podíl 2/46 pozemku Vlachovo Březí

Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Jihočeský kraj
Cena 2 600 Kč
Přidáno dne 21. května 2021 v 08:38
Čas do konce -32 dní -15 hodin -10 minut
Spis KSCB 44 INS 21535/2020, dlužník Květoslav Pelc
Ins. správce Ing. Lukáš Vlašaný

Popis

Insolvenční správce dlužníka v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSCB 44 INS 21535/2020 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl 2/46 pozemku o celkové výměře pozemku 199 m2, parc.č. 153/33, zapsaného na LV č. 41, vedeného jako trvalý travní porost, v katastrálním území Vlachovo Březí, okres Prachatice. Pozemek je užíván jako částečně zpevněná, přístupová komunikace. Dle územního plánu obce je pozemek určen k výstavbě objektů pro výrobu a skladování. 

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: "Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor" nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz.

Podmínky prodeje:

a) prodej bude uskutečněn mimo dražbu zájemci s nejvyšší nabídkou

b) prodej bude uskutečněn minimálně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem

c) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

Insolvenční správce vyhodnotí nabídky po uplynutí této doby a kontaktuje zájemce s nejvyšší nabídkou. 

Minimální cena stanovená znalcem: 2.600,- Kč.

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

- žádné -