prodej nemovitých věcí

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/4621, aktuální k datu: 4. června 2020 13:12)
[ prodej nemovitých věcí ]

Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Zlínský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 27. září 2019 v 10:44
Čas do konce -191 dní -13 hodin -12 minut
Spis KSOS 25 INS 5859 / 2017, dlužník Miloslav Čunek
Ins. správce JUDr. Kateřina Martínková

Popis

Insolvenční správkyně dlužníka Miloslava Čunka, nar. 19.7.1963, bytem Valašské Meziříčí, 40. pluku 1352, PSČ: 757 01, nabízí k prodeji

Spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 114/2, zapsaný na LV. č. 121, obec Ústí, okres Vsetín, k.ú. Ústí u Vsetína byl oceněn znaleckým posudkem na částku ve výši 282.000,- Kč.

Zájemce předloží nabídku insolvenční správkyni písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková LL.M., Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, anebo emailem na insolvence@akostrava.cz. Inzerce bude probíhat po dobu 2 měsíců od 26.09.2019 do 26.11.2019.

Písemná nabídka, nechť obsahuje tyto náležitosti:

Podmínky prodeje:

Insolvenční správkyně vybere z doručených nabídek nabídku nejvýhodnější v místě a čase jejího využití.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky.

Další vlastnosti

Rozloha881 m²

Přílohy

- žádné -