Prodej podílu na RD, Dolní Beřkovice

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/4362, aktuální k datu: 19. října 2020 23:33)
[ Prodej podílu na RD, Dolní Beřkovice ]

Prodej podílu na nemovitosti v Dolních Beřkovicích u Mělníka

Kategorie Nemovitosti
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. prosince 2018 v 15:42
Čas do konce 24 dní 0 hodin 26 minut
Spis KSPL 54 INS 4740 / 2016, dlužník Josef Cízler
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Popis

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPL 54 INS 4740 / 2016 dlužníků Josefa a Terezy Cízlerových následující nemovitost:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na následujících nemovitostech: pozemek parcelní číslo St. 450, jehož součástí je budova č.p. 310 v obci Dolní Beřkovice, nemovitosti jsou zapsané na LV č. 821, katastrální území Dolní Beřkovice, obec Dolní Beřkovice. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. 
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

- žádné -