Vybavení cestovní kanceláře

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/4317, aktuální k datu: 4. června 2020 13:27)
[ Vybavení cestovní kanceláře ]

Kancelářské vybavení

Kategorie Movitý majetek » Ostatní movitý majetek
Kraj Hlavní město Praha
Cena Dohodou
Přidáno dne 4. října 2018 v 17:03
Čas do konce 25 dní 10 hodin 32 minut
Spis MSPH 78 INS 20213 / 2017, dlužník AZUR REIZEN s.r.o.
Ins. správce JUDr. Daniela Urbanová, advokát a insolvenční správce

Popis


JUDr. Daniela Urbanová insolvenční správce dlužníka  AZUR REIZEN s. r. o. nabízí k prodeji movitý majetek - vybavení provozovny - cestovní kanceláře sepsané v soupise majetkové podstaty.

Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce, v nabídce uveďte, zda nabízená cena je včetně nebo bez DPH

- prodej věcí ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- převzetí v místě samém, náklady na dopravu a převzetí jdou k tíži kupujícího

- lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky,

Možnost prohlídky po dohodě.

Další informace lze získat v kanceláři insolvenční správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz  Nabídky zasílejte do 30.06.2020 na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00. 


Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

Soupis_majetku_dluznika_MSPH_78_INS_20213_2017_Sablona_Zakladni.doc.pdf