Prodej topolových porostů

(portal.asis.cz/Majetek/Detail/3096, aktuální k datu: 4. června 2020 12:19)
[ Prodej topolových porostů ]

Prodej rychle rostoucích topolových porostů

Kategorie Movitý majetek
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena 200 000 Kč
Přidáno dne 18. července 2016 v 09:07
Čas do konce -155 dní -12 hodin -24 minut
Spis KSOS 36 INS 24533 / 2013, dlužník EKU-BOHEMIA, spol. s.r.o. "v likvidaci"
Ins. správce JUDr. Dagmar Jahnová, insolvenční správce

Popis

Insolvenční správce JUDr. Dagmar Jahnová, se sídlem Gen. Hlaďo 4, 741 01 Nový Jičín, nabízí k prodeji rychle rostoucí topolové porosty na pozemku parc.č. 439/55 - orná půda a parc.č. 439/72 - orná půda v k.ú. Bítov u Bílovce.

Cena dohodou. 

Nabídky lze podávat písemně na adresu insolvenčního správce nebo elektronicky na adresu advokatjahnova@seznam.cz

 PRODEJ POZASTAVEN 

Další vlastnosti

- žádné -

Přílohy

PŽV -znalecký posudek -rychle rostoucí topoly.pdf