Prodej domén

 
 
Kategorie Nehmotný majetek
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 10. července 2024 v 13:39
Čas do konce 11 dní 15 hodin 22 minut
Spis MSPH 88 INS 2132/2021, dlužník pietro filipi, s.r.o.
Ins. správce Ing. Lukáš Vlašaný

Insolvenční správce dlužníka pietro filipi, s.r.o., IČO 25717863, sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 88 INS 2132/2021, nabízí k prodeji následující majetek z majetkové podstaty dlužníka:

 

  • Doména pietro-filipi.eu, sepsané pod položkou č. 7 soupisu majetkové podstaty
  • Doména pietrofilipi.eu, sepsané pod položkou č. 8 soupisu majetkové podstaty

Nabídky se podávají do dne 31. 7. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: "Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor" nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, či prostřednictvím datové schránky: a4vzr87. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje.

Podmínky prodeje:

  • Uvedený majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, a to po odsouhlasení věřitelským výborem,
  • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy,
  • insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 insolvenčního zákona, nebude-li povolena výjimka dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona,
  • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno,
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek