prodej vozidla Volkswagen Passat

 
 
Kategorie Auto-moto
Kraj Královéhradecký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 8. července 2024 v 12:06
Čas do konce 72 dní 15 hodin 27 minut
Spis KSHK 15 INS 17386/2023, dlužník Procházka Jaroslav
Ins. správce JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. KSHK 15 INS 17386/2023, dlužník Jaroslav Procházka, r.č. 690923/1505, IČ 08880344, bytem Pěkov 150, 549 54 Police nad Metují – Pěkov, prodává ins. správce níže uvedené vozidlo:   

Volkswagen Passat, RZ: 1TV 6741, číslo karoserie: WVWZZZ3CZ6E010072, datum první registrace 2006


Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 30.9.2024 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz                                                             

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

- jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

- nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

- nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

- telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

- prodej nejvyšší nabídce

- úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

- veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem věcí hradí kupující

- věci se prodávají "jak stojí a leží"  

- insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie