prodej vozidla Volkswagen Passat

 
 
Kategorie Auto-moto
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 30. května 2023 v 11:23
Čas do konce 19 dní 4 hodiny 48 minut
Spis KSOS 14 INS 14397/2022, dlužník Falat Jaroslav
Ins. správce JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 14 INS 14397/2022, dlužník: Jaroslav Falat, r.č. 510705/376, bytem F. S. Tůmy 1242, 735 14 Orlová – Lutyně, prodává ins. správce níže uvedené vozidlo:   

Osobní automobil Volkswagen Passat, RZ: 2Z58740, první zaevidování v roce 2000


Minimální kupní cena činí 30.000,- Kč. 

Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.12.2023 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz                                                             

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

- jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

- nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

- nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

- telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

- prodej nejvyšší nabídce

- úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

- náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující

- věci se prodávají "jak stojí a leží"  

- insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie