Pohledávky - SALTEN

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 21. června 2022 v 16:03
Čas do konce 23 hodin 17 minut
Spis KSPH 61 INS 29965/2019, dlužník SALTEN s. r. o.
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Zrůstek a partneři v. o. s., IČ 255 89 644, se sídlem Praha, Arbesovo náměstí 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka SALTEN s.r.o., IČ 26448394, se sídlem Slaný, Netovická 353, PSČ 274 01 (dále jen "vyhlašovatel", dlužník dále jen „dlužník“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 1 v kategorii IV. Pohledávky, položkový seznam v příloze č. 5, a to:
- ­ ­ č. 19, bezdůvodné obohacení, za společností PMVO Slaný s.r.o., ve výši 1.189.863,00 Kč,
(dále jen „předmět prodeje“ nebo „pohledávky“)

Podklady ke zpeněžovaným pohledávkám jsou k nahlédnutí v kanceláři insolvenčního správce na adrese Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, vždy v pracovní době po předchozí domluvě. Zájemci se mohou objednat na emailové adrese: info@akorli.cz.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny. Nabídku je možné podat pouze na všechny pohledávky společně.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení, tj. dnem 21. 6. 2022 a končí dnem 22. 7. 2022 v 15,00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:
i) osobně v sídle vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně 22. 7. 2022 od 9,00 do 15,00 hodin, nebo
ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Orlí 27, 602 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie