REKLAMNÍ LAVIČKY z pozemních komunikací

 
 
Kategorie Movitý majetek
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 20. května 2022 v 10:59
Čas do konce 89 dní 21 hodin 36 minut
Spis MSPH 92 INS 14130/2021, dlužník AD-Net, spol. s r.o.
Ins. správce BERGER - insolvenční správce a spol.

Obchodní společnost BERGER – insolvenční správce a spol., IČO: 285 24 713, se sídlem: Praha 10, Bělocerkevská 1037/38, PSČ: 100 00, jakožto insolvenční správce dlužníka AD-Net, spol. s r.o., IČO: 261 62 695, se sídlem Praha 1, Opletalova 19/1441, PSČ: 110 00, insolvenční řízení sp. zn. MSPH 92 INS 14130/2021, nabízí k přímému prodeji (mimo dražbu) reklamní lavičky v počtu 1.621 ks.  

Podmínky prodeje:


– prodej nejvýhodnější nabídce
– kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– právo insolvenčního správce neuzavřít kupní smlouvu s žádným z kupujících, bude-li nabídnutá cena nedostatečná

Další informace lze získat u insolvenčního správce – tel: 222 520 807, email: office@akberger.cz.
Nabídku ceny za prodej souboru nemovitých a movitých věcí zašlete dopisem na adresu sídla správce, popř. emailem (office@akberger.cz). Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky i bez uvedení důvodu.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie