prodej skladu zásob (textilní výrobky)

 
 
Kategorie Movitý majetek » Materiál a zboží
Kraj Kraj Vysočina
Cena Dohodou
Přidáno dne 1. března 2022 v 13:07
Čas do konce 10 dní 22 hodin 46 minut
Spis KSOL 10 INS 6811/2021, dlužník NATIVE CZ s.r.o.
Ins. správce JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. KSOL 10 INS 6811/2021, dlužník: NATIVE CZ s.r.o., IČ 25387383, se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 358/71, PSČ 750 02, prodává ins. správce níže uvedené movité věci jako soubor:   

  

Sklad zásob Přerov   (Stav na základě fyzické inventury provedené dlužníkem ke dni 31.12.2020) :

Položka

Počet ks

Košile

4760

Kravaty

1472

Svetry

251

Trika

35

Celkem

6518Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.8.2022 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz                                                             

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

- jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

- nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

- nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

- telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

- prodej nejvyšší nabídce

- úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

- náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující

- věci se prodávají "jak stojí a leží" jako soubor (věc hromadná)  

- insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek