podíly na pozemcích Krokočín

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 20. května 2021 v 22:32
Čas do konce 5 dní 22 hodin 59 minut
Spis KSBR 54 INS 12787 / 2020, dlužník Rouš Radek
Ins. správce AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 54 INS 12787 / 2020 dlužníka Radka Rouše následující majetek:

 • Spoluvlastnický podíl 1/10 na nemovitostech:

  – p.č. 5549 – lesní pozemek o výměře 6.607 m2
  – p.č. 5566 – lesní pozemek o výměře 12.463 m2
  vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, v k.ú. Krokočín, v obci Krokočín, na listu vlastnictví č. 256;

 • Spoluvlastnický podíl 2/10 na nemovitostech

  – pozemek p.č. 709/9 – zahrada o výměře 14 m2

  zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, v k.ú. Krokočín, v obci Krokočín, na listu vlastnictví č. 235

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie