SKLADOVÉ ZÁSOBY GEOX

 
 
Kategorie Movitý majetek
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 19. února 2021 v 12:40
Čas do konce 46 dní 15 hodin 5 minut
Spis MSPH 77 INS 17419 / 2018, dlužník X - TRADING s.r.o.
Ins. správce Ing. Lee Louda

Insolvenční správce Ing. Lee Louda, Ph.D., nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka X - TRADING s.r.o., IČO 27360865, Molitorovská 324/9, 100 00, Praha 10 – Strašnice (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 17419 / 2018.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek (skladové zásoby) a vybavení obchodů. Jedná se o 1517 párů obuvi značky GEOX, 74 bund a vest značky GEOX, 20 pásků značky GEOX aj. zboží a vybavení prodejny. Majetek je blíže specifikován v soupisu majetkové podstaty ze dne 22.1.2021, zveřejněného na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka pod č. B-82. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo:

2 - Pánská, dámská a dětská obuv značky GEOX - 1517 párů

3 - Dámské a pánské bundy a vesty značky GEOX - 74 kusů

4 - Pánské a dámské pásky značky GEOX - 20 kusů

5 - Doplňkové zboží z prodejny

6 - Vybavení prodejny

 

Byla provedena detailní kontrola a inventura, při které byly všechny typy obuvi a ostatní majetek nafoceny. Majetek je bezpečně uskladněn.

 

Fotografie nabízeného majetku (všechny druhy a počty obuvi a bund):

https://insol.rajce.idnes.cz/X-Trading_Geox_Plzen/

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

 

Insolvenční správce nabízí položky soupisu majetkové podstaty číslo 2 až 6 k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zajištěným věřitelem.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat jednotlivě na každou položku soupisu majetkové podstaty zvlášť v cenách bez DPH (POZOR! - nejedná se o kusový prodej) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

- Lhůta k podávání nabídek je do 19.3.2020 (12:00 hod).

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie